Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Tähtitieteellisen merenkulkuopin tutkinto 25.04.1997, kysymykset

Kaikki havainnot on tehty normaalioloissa, lämpötila +10°C ja ilmanpaine 1010 hPa. Lue yleiset tutkinto-ohjeet!

Kaikki tapahtumat koskevat vuotta 1997.

  1. Alus lähtee toukokuun 1. päivänä Uudesta Seelannista paikallista aikaa kello 18.00 Los Angelesiin. Matka on 5723 mpk ja keskinopeudeksi arvioidaan 16 solmua.
   Mikä on paikallinen aika saavuttaessa tulosatamaan?
  2. Kun ensimmäisen vuorokauden aikana ylitetään päivämääräraja, niin mikä on seuraava päivämäärä aluksessa?
  3. Elokuun 5. päivänä Suomenlahdella paikassa 59°38.0'N 023°00.0'E määritetään eksymä suuntimalla aurinko vyöhykeaikaan 16.30. Aluksen kompassisuunta on 045° ja kompassisuuntima aurinkoon on 240°. Vyöhykevakio on -2 ja eranto +4°.
   Määritä ohjattua kompassisuuntaa vastaava eksymä.
  1. Toukokuun 4. päivänä merkintäpaikan ollessa 50°02.2'S 148°13.7'E mitataan kronometriaikaan 10.18.22 auringon alareunan sekstanttikorkeus 07°31.5'. Likimääräinen vyöhykeaika on 08.18, kronometrikorjaus -20 s, silmänkorkeus 10 m ja indeksikorjaus +1.5'. Matkaa jatketaan tosisuuntaan 292° ja kuljetaan 60 mpk, jolloin likimääräinen vyöhykeaika on 13.10. Kronometrin näyttäessä 03.10.12 mitataan auringon yläreunan sekstanttikorkeus 23°22.4'.
   Määritä havaittu paikka kronometriaikaan 03.10.12.
  1. Syyskuun 25. päivänä merkinnänpidon mukainen paikka on 59°45'N 068°00'W, kun mitataan kello 05.06.07 tähden Procyon sekstanttikorkeus 32°02.0' ja kello 05.06.17 toisen tuntemattoman tähden sekstanttikorkeus 36°55.6' sekä tosisuuntima 252°. Kellonkorjaus vyöhykeaikaan on +12 s, vyöhykevakio +5, indeksikorjaus -2.0' ja silmänkorkeus 12 m.
   Tunnista tähti ja määritä havaittu paikka.
  1. Joulukuun 1. päivänä kello 12.23 merkintäpaikassa 60°19.0'N 004°27.0'E päätetään mitata Pohjantähden ja tähden Vega havaitut korkeudet iltahämärässä noin kello 15.57. Alus kulkee tosisuuntaan 213° nopeudella 8.0 solmua. Silmänkorkeus on 5 m.
   Laske etukäteen mainittujen tähtien havaitut korkeudet ja suuntimat.

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Avomeri 25.04.1997, mallivastaukset

  1. Paikallinen aika on 15.05.1997 20.41.15
  2. Päivämäärä on 01.05.1997.
  3. eks=+7° (KS=045°).
  1. 49°41'S 146°56'E.
  1. Hamal, 59°39'N 067°47'W.
  1. Siirretyn merkintäpaikan suhteen:
   Polaris, Hh=60°04', ts=002° ja
   Vega, Hh=59°51', ts=241°.