Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 12.12.1997, saaristonavigointi, kysymykset

Eranto on 7°E. Käytä eksymätaulukkoa. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

  1. Ohitus
   Onko viereisessä kuvassa esitetty ohitus hyvän merimiestavan mukaista? Perustele vastauksesi.
  2. Kun viranomainen keskeyttää aluksen matkan ja alus on hinattava turvalliseen paikkaan, kuka on ensisijaisesti vastuussa hinattavasta aluksesta?
  1. Kaksi purjealusta lähestyy toisiaan niin, että törmäysvaara on olemassa. Kumpi väistää, jos molemmilla on tuuli kulkusuuntaan nähden samalta puolelta?
  2. Kumpi on sisävesisääntöjen mukaan väistämisvelvollinen kahden moottoriveneen kohdattaessa virtaavassa joessa?
  1. Mitä tarkoittaa karttamerkki paikassa 63°54.58'N 026°05.80'E?
  2. Onko paikassa 63°54.82'N 025°59.20'E oleva viitta sijoitettu oikein? Perustele vastauksesi.
  1. Vesiliikennemerkki?
   Mitä tarkoittaa viereinen vesiliikennemerkki?
  2. Milloin on käytettävä merkkikuviota Merkkikuvio??
  1. Kuljet luoteeseen Länsikivi–Eteläluoto -linjalla, KS=305°. Laske kompassin eksymä.
  1. Ulkokallan tunnusmajakan ollessa suoraan sivulla oikealla suunnit käsisuuntimakompassilla Hyljekrunnin majakan ks=057°. Ohjaat KS=108°. Mikä on sijaintisi?
  2. Mikä on sivuutusetäisyys Ulkokallan tunnusmajakkaan?
  1. Kello 08.50 lähdet 6 solmun nopeudella Verkkomatalan valopoijulta. Ohjaat KS=220°.
   Milloin on Viiran majakka suoraan sivulla vasemmalla?
  2. Muutat tällöin suuntasi kohti paikkaa 63°56.2'N 025°45.2'E. Mikä on uusi kompassisuunta ja mikä on koko matkan keskinopeus, kun saavut perille kello 09.33?
  1. Lähdet pienellä purjeveneellä (syväys noin 1 m) Skogbölen laiturista (63°52.62'N 025°47.3'E) tuttavasi mökille, joka sijaitsee lahdenpohjukassa paikassa 63°54.5'N 025°49.85'E. Sää on kirkas ja tuuli on lounaasta 4 m/s.
   Piirrä karttaan käyttämäsi reitti ja perustelut kääntöpisteille.
  1. Olet matkalla pitkin 9.0 m väylää luoteeseen korjaamaan Viiran pohjoispuolella olevaa merentutkimuspoijua (ODAS). Saavut 7.3 m väylän risteykseen kello 12.35 ja otat suunnan kohti poijua. Lokin mukaan nopeutesi on 8.0 solmua. Lokin korjauskerroin on 0.9.
   Milloin lasket olevasi perillä?
  2. Kun olet lasketulla paikalla huomaat, että poiju on poissa. Päätät varmistaa sijaintisi suuntimalla käsisuuntimakompassilla Viiran majakan ja 9.0 m väylän vieressä olevan tutkaheijastimella varustetun kummelin.
   Mitkä ovat kompassisuuntimat?
  Merkkikuvio?
  1. Ohjaat pitkin 9.0 m väylää luoteeseen. Kello 10.15 sivuutat itäisen reunamerkin. Kahdeksan minuuttia 42 sekuntia myöhemmin sivuutat Laitakarin itäpuolella olevan valaistun itäviitan. Mikä on nopeutesi?
  2. Tästä paikasta ohjaat KS=030°. Ajettuasi noin kolme meripeninkulmaa havaitset aluksen yhteentörmäyssuunnalla vasemmalla. Aluksella on viereisen kuvan kaltainen päivämerkki nostettuna.
   Mistä aluksesta on kysymys ja mitä teet?
  3. Milloin on Pohjanpauhan viitta suoraan sivulla ja mikä tulee olemaan sivuutusetäisyys?

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Saaristo 12.12.1997, mallivastaukset

  1. Ei ole. Liian suuri nopeusero ohitusetäisyyksiin verrattuna.
  2. Omistaja tai haltija on vastuussa aluksesta.
  1. Tuulen yläpuolella oleva on velvollinen väistämään (COLREG 12a).
  2. Vastavirtaan kulkeva on väistämisvelvollinen.
  1. IQ 100: Kummeli, tunnus A.
  2. Ei aivan, viitalla ilmaistaan turvallisen alueen olevan länsipuolella ja osa matalasta on viitan länsipuolella.
  1. Lossiväylän risteäminen.
  2. Aluksen on käytettävä merkkikuviona kärki alaspäin olevaa kartiota, jossa kanta ja korkeus ovat yhtä suuret, kun sillä on nostetut purjeet ja se käyttää kulkemiseen konevoimaa (COLREG 25e).
  1. eks=+6° (KS=305°).
  1. 63°57.8'N 026°04.1'E.
  2. 0.9 mpk.
  1. 09.11.
  2. KS=205°, 6.5 solmua.
  1. Pienellä purjeveneellä, jonka maston korkeus < 3.5 m voidaan mennä kahdella suoralla linjalla Bomarsundin salmesta. Muussa tapauksessa on Långön saari kierrettävä: Ensin ohjataan pois rantakivikosta väylälle ja kohti pohjoista. Väylältä käännytään pohjoisimman vihreä lateraaliviitan luota kohti Viiran majakkaa, kunnes 0.7 m matalikko on ohitettu. Lopuksi suoraan kohti mökkiä.
  1. 12.49.
  2. Viira ks=162°, kummeli ks=070°.
  Merkkikuvio?
  1. 9.9 solmua.
  2. Alus, joka harjoittaa kalastusta (COLREG 26bc). Väistän (COLREG 18a).
  3. 10.52, 0.4 mpk.