Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 24.04.1998, rannikkonavigointi, kysymykset

Käytä eksymätaulukkoa ja vuorovesitaulukoita soveltuvin osin. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Eranto on 6°E ellei tehtävässä toisin ilmoiteta.

  1. Kello 09.53 suunnit ohjauskompassilla majakan Malören ks=048° ja kello 10.13 uudestaan ks=079°. KS=007° ja nopeutesi on 15 solmua. Mikä on sijaintisi kello 10.13 ja mikä on kompassisuuntasi 8.8 m väylän alkupisteeseen?
  1. Olet matkalla Inkoosta Tallinnaan paikassa 59°49.2'N 024°21.4'E kuullessasi VHF-hätäkutsun. Hädässä olevan aluksen sijainti on 59°38.6'N 024°00.3'E. Mikä on kompassisuunta aluksen sijaintipaikalle ja kauanko kestää ennen kuin olet aluksen luona, jos nopeutesi on 25 solmua?
  1. Matkalla Kemiin kompassisuunnan ollessa 042° ja nopeutesi ollessa 9 solmua suunnit majakan Kemi 1 ohjauskompassilla ks=103°. Luoteistuulen aiheuttama sorto on 10°. Näkyvyys huononee ja jatkat samalla kompassisuunnalla ja nopeudella. Tasan 40 minuuttia myöhemmin suunnit majakan Kemi 2 kompassisuuntimassa 057°
   Mikä on sijaintisi toisella suuntimahetkellä?
  2. Mikä on kompassisuunta 10 m väylän mutkaan (65°33'N 024°27'E), jos sorto nyt on 7°?
  1. Olet 10.05.1995 kello 15.20 UT paikassa 51°05'N 001°30'E. Nopeutesi on 6 solmua. Mikä on kompassisuunta Abbevillen poijuun (50°56'N 001°37.7'E) olettaen, että vuoroveden aiheuttama virta on vakio koko matkan aikana.
  2. Tunnin ajon jälkeen suunnit Abbevillen poijun tutkalla 3.7 mpk etäisyydellä ja keulakulmassa 005° oikealla.
   Mikä on virran todellinen nopeus?
  1. Ohjaat väylää pitkin kohti Lutskärsgrundia. Kun saat linjan Vippgrund–Halsöklippor kiinni, suunnit sen ohjauskompassilla ks=007°.
   Laske kompassin eksymä.
  2. Jatkat väylää pitkin luoteeseen. Pohjoistuulen aiheuttama sorto on 12°.
   Mikä on kompassisuunta, kun ohjataan väylää pitkin kohti Storön kärkeä?
  3. Milloin on Lutskärgrund poikkiviivan suunnassa oikealla, jos nopeutesi on 5 solmua ja suunnanmuutos on tapahtunut kello 12.55?
  1. Mitä sanotaan meriteiden säännöissä siitä milloin tutkaa on käytettävä?
  2. Kumpi on tarkempi, tutkalla mitattu suuntima vai tutkalla mitattu etäisyys?
  1. Mitä merkitsee ilmanpaineen nopea lasku?
  2. Mitä tarkoittaa sääkartalla merkki: Nuoli?
  3. Milloin syntyy lämmin rintama (selitys tai piirros)?
  1. Mitä tarkoitetaan aluksen päällikön ilmoitusvelvollisuudella Suomen ja Ruotsin välisessä huviveneliikenteessä?

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Rannikko 24.04.1998, mallivastaukset

  1. 65°31.0'N 023°18.4'E, KS=044°.
  1. KS=218°, 36 min.
  1. 65°27.6'N 024°08.9'E.
  2. KS=039°.
  1. KS=132°.
  2. VN=3.1 solmua.
  1. eks=-7°.
  2. KS=307°.
  3. Kello 13.30.
  1. Toimintakelpoista tutkaa on käytettävä aina.
  2. Etäisyysmittaus on tarkempi.
  1. Matalapaineen lähestymistä, sään huononemista ja kovaa tuulta.
  2. Kylmä ilmavirtaus.
  3. Lämmin ilmamassa kohtaa kylmän ilmamassan ja nousee sen päälle.
  1. Ohitettaessa merivartioasema on ilmoitettava aluksen nimi, tunnusnumero, kansallisuus, lähtö- ja tulosatama sekä henkilöluettelo (nimi, kansallisuus, syntymäaika ja kotipaikka) [VANHENTUNUT TIETO].