Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Tähtitieteellisen merenkulkuopin tutkinto 24.04.1998, kysymykset

Kaikki havainnot on tehty normaalioloissa, lämpötila +10°C ja ilmanpaine 1010 hPa. Lue yleiset tutkinto-ohjeet!

Kaikki tapahtumat koskevat vuotta 1998.

  1. Alus on 19. helmikuuta vyöhykeaikaan 04.00 paikassa 60°N 175°E ja kulkee tosisuuntaan 090° nopeudella 15.0 solmua.
   Mikä on päivämäärä ja vyöhykeaika, kun alus saapuu paikkaan 60°N 170°W?
  2. Elokuun 5. päivänä paikassa 59°53.0'N 023°00.0'E määritetään eksymä suuntimalla aurinko kompassisuuntimassa 260°. Vyöhykeaika on 17.40. Vyöhykevakio on -2 ja eranto +3°.
   Mikä on ohjatun suunnan eksymä?
  1. Marraskuun 8. päivänä vyöhykeaikaan 17.14 alus on paikassa 34°31.0'N 029°31.0'E, kun mitataan Pohjantähden (Polaris) sekstanttikorkeus 34°46.8'. Indeksikorjaus on -1.0', silmänkorkeus 12 m ja vyöhykevakio -2.
   Määritä havaittu latitudi merkintäpaikan longitudilla.
  2. Merkintäpaikassa 49°10'N 031°00'W havaitaan kesäkuun 10. päivänä auringon alareunan meridiaanikorkeus 63°44.8'. Indeksikorjaus on +1.0' ja silmänkorkeus 10 m.
   Mikä on havaittu latitudi?
  1. Alus on kulussa Falklandin saarten itäpuolella 4. helmikuuta likimääräisen vyöhykeajan ollessa 10.10. Laskettu paikka on 53°40.2'S 050°04.8'W. Kronometriaika on 01.10.32, kun mitataan auringon alareunan korkeus 42°50.2'. Alus ohjaa tosisuuntaan 042° nopeudella 18.0 solmua. Kronometrin osoittaessa 03.37.12 mitataan auringon yläreunan korkeus 53°29.1'. Kronometrikorjaus on -28 s, indeksikorjaus +3.8', silmänkorkeus 10.3 m ja vyöhykevakio +3.
   Yhdistä sijoittajat ja määritä aluksen paikka jälkimmäisen havainnon hetkellä.
  1. Huhtikuun 28. päivänä kello 19.05.05 on merkinnänpidon mukaan paikka 55°02.3'N 027°42.4'W. Tällöin mitataan tähden Regulus korkeus 46°47.5'. Kello 19.06.10 mitataan erään tähden sekstanttikorkeus 27°49.5'. Tosisuuntima tähteen on 096°. Kellokorjaus on +6 s, vyöhykevakio +2, indeksikorjaus +2.5' ja silmänkorkeus 8.5 m.
   Tunnista tähti ja määritä aluksen paikka.

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Avomeri 24.04.1998, mallivastaukset

  1. ZT=19.02.1998 11.00.
  2. eks=+4°.
  1. 34°40.4'N.
  2. 49°05.6'N.
  1. 52°58'S 049°46'W.
  1. Arcturus, 54°52'N 028°04'W.