Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 11.12.1998, saaristonavigointi, kysymykset

Eranto on 7°E. Käytä eksymätaulukkoa. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

  1. Veneesi ohjattu tosisuunta on suoraan luoteeseen. Suoraan sivulla oikealla havaitset merivartioaseman havaintotornin. Missä tosisuunnassa tornissa oleva merivartija näkee veneesi?
  2. Nopeusrajoitus on 10 km/h. Paljonko se on solmuina?
  1. Olet purjehtimassa Saimaalla. Tuulen takia joudut luovimaan 4.2 m syväväylän tuntumassa, virtaamattomassa vedessä. Huomaat, että perän puolelta lähestyy puutavaralastissa oleva rahtialus.
   Kumpi on väistämisvelvollinen?
  2. Perustele vastauksesi meriteiden sääntoihin nojautuen.
  1. Miten purjevene ilmoittaa pimeässä, että se käyttää kuljetusvoimanaan sekä purjeita että myös konetta?
  2. Saavutat pimeässä alusta, joka näyttää seuraavia valoja: lähimpänä veden rajaa valkoinen valo, siitä ylöspäin toinen valkoinen valo ja välittömästi tämän yläpuolella vihreä valo.
   Mikä alus on kyseessä?
  Merkki
  1. Mitä tarkoittaa viereinen vesiliikennemerkki?
  2. Mikä on paikassa 63°54.6'N 026°05.8'E sijaitseva merimerkki?
  3. Millainen on alemman linjaloiston yleisesti käytetty valotunnus?
  4. Mitä tarkoittaa Hyljekrunnin majakan nimen alla oleva sana RACON?
  1. Olet liikkeellä moottoriveneellä Mervinniemen pohjoispuolisella merialueella. Sää on hyvä. Äkkiä veneesi moottori sammuu, jotain on vialla, tarvitset apua. Voidaksesi ilmoittaa sijaintisi suunnit käsisuuntimakompassilla Viiran majakan ks=173° ja Möylyn sektoriloiston ks=097°.
   Ilmoita sijaintisi tosisuuntimana ja etäisyytenä Viiran majakasta.
  2. Kerro, miten pyydät tarvitsemaasi apua.
  1. Olet Ulkokallan saaren pohjoiskärjessä. Aikomuksenasi on mennä Mervinniemen pohjoispuolella olevalle Vähäkiven luodolle. Otat suunnan sen eteläkärkeen.
   Mikä on ohjattava kompassisuunta?
  2. Jos ohjauskompassisi eksymä ei olisi tiedossasi ja joutuisit käyttämään kompassisuuntana magneettista suuntaa, kuinka kaukaa ja miltä puolelta ohittaisit Vähäkiven luodon?
  1. Olet veneelläsi liikkeellä Långön länsipuolella olevalla 4.5 m väylällä, sen uloimmalla osuudella. Päätät määrittää ohjauskompassille kaksi eksymäarvoa Skogbölessä olevan linjatauluparin avulla. Ajat ensin merelle päin, jolloin KS=355°. Takaisin päin tultaessa KS=164°.
   Mitkä ovat näiden kompassisuuntien eksymät?
  1. Kuljet veneelläsi Möylyn kaakkoispuolella ohjaten kompassisuuntaa KS=054°. Veneen nopeus lokin mukaan on 8 solmua. Kun Möylyn sektoriloisto on suoraan sivulla vasemmalla, kello on 10.41. Veneen loki näyttää tällöin 256.8 mpk. Jatkat matkaasi samaan suuntaan samalla nopeudella niin pitkälle että Hyljekrunnin majakka on suoraan sivulla oikealla.
   Paljonko silloin on kello?
  2. Mitä näyttää tuolloin veneen loki?
  1. Olet tulossa Pohjanpauhan matalan eteläpuolitse tarkoituksenasi hakeutua 9.0 m väylälle. Ohjaat ensin suoraan kohti Munan reunamerkkiä (63°56.3'N 025°56.9'E), jolloin kompassi näyttää KS=224°. Kun oikeanpuoleinen keulakulma Möylyn sektoriloistoon on 071°, otat suunnan kohti Kraaselin kohdalla olevaa länsireunamerkkiä (63°54.3'N 025°59.2'E).
   Mikä on tällöin ohjattava kompassisuunta?
  1. Sumu yllättää veneretkelläsi. Koska näkyvyys ei kuitenkaan mene aivan olemattomaksi, vaan on arviolta 1000 metriä, päätät jatkaa matkaa. Mainitse ainakin neljä mielessä pidettävää ohjetta, joiden noudattaminen lisää matkan jatkamisen turvallisuutta.

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Saaristo 11.12.1998, mallivastaukset

  1. ts=225°.
  2. 5.4 solmua.
  1. Purjevene on väistämisvelvollinen.
  2. Purjealus ei saa estää sellaisen aluksen kulkua, joka voi navigoida turvallisesti vain itse ahtaassa kulkuväylässä.
  1. Käyttämällä sivuvalojen ja perävalon lisäksi mastovaloa.
  2. Laahuskalastaja (takaa katsottuna).
  Merkki
  1. Aallokon aiheuttamisen kielto.
  2. IQ 100: Kummeli, tunnus A.
  3. Pikavilkku Pv [IALA Q].
  4. Tutkamajakkaa.
  1. ts=000°, 1.55 mpk.
  2. Kyseessä ei ainakaan vielä ole merihätä, mutta voisi kehittyä hätätilanteeksi. Ennen avunpyyntöä kenellekään on syytä ottaa esiin airot, mela tai ankkuri ja huolehtia, ettei alus ajaudu vaaraan. Apua voi pyytää ohi kulkevilta aluksilta merkeillä huomion herättämiseksi tai soittaa kaverin auttamaan. Jos alus on vaarassa joutua merihätään, toisin sanoen ihmishenki on vaarassa, tilanteen mukaan:
   • sivulle nostettujen käsivarsien verkkainen ja jatkuva nostaminen ja laskeminen
   • keskeytymätön ääni jollain sumumerkinantolaitteella
   • punainen käsisoihtu tai -laskuvarjoraketti
   • avunpyyntö meri-VHF -puhelimella.
  1. KS=261°.
  2. Pohjoispuolelta, 0.75 mpk.
  1. eks=-5° (KS=355°)
   eks=+6° (KS=164°)
  1. 11.20.
  2. 262.0 mpk.
  1. KS=179°.
  1. Turvallisuutta sumussa kulkemiselle luovat
   • maltin säilyttäminen
   • mahdollinen reitin muuttaminen
   • merkinnänpito
   • suunta- ja matkalaskut
   • turvallinen nopeus
   • tähystys
   • kaikuluotaus
   • sumuäänimerkki
   • kulkuvalot.