Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 11.12.1998, rannikkonavigointi, kysymykset

Käytä eksymätaulukkoa ja vuorovesitaulukoita soveltuvin osin. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Eranto on 6°E ellei tehtävässä toisin ilmoiteta.

  1. Kello 02.58 suunnit ohjauskompassilla majakan Kemi 1 ks=125° ja kello 03.18 majakan Kemi 2 ks=064°. KS=041° ja nopeutesi 18 solmua.
   Mikä on sijaintisi kello 03.18 ja miksi GPS-paikannin näyttää 0.26' liian pientä longitudiarvoa?
  1. Ohjailet venettäsi KS=279° ja nopeutesi on 8 solmua. Koillistuulen aiheuttama sorto on 8°. Kello 15.42 suunnit Malörenin majakan keulakulmassa 032° vasempaan. Viisitoista minuuttia myöhemmin keulakulma majakkaan on 064° vasempaan.
   Mikä on sijaintisi kello 15.57?
  2. Mikä on kompassisuunta Lutskärsgrundiin sorron ollessa 5°?
  1. Olet Lutskärsgrundin lounaispuolella. Suunnit ohjauskompassilla Lutskärsgrundin tutkamerkin sen ollessa linjassa Halsöklippornin linjamerkin kanssa, jolloin ks=029°. Ohjauskompassin KS=309° ja pääkompassin KS=312°.
   Mitkä ovat kompassien eksymät?
  1. Kello 10.30 lähdet Lutskärsgrundilta kohti Vaasaa. KS=172° ja nopeutesi on 14 solmua. Laske, mikä on sijaintisi kello 16.45, jos länsituulen aiheuttama sorto on 8°. Molemmat ajat ovat Suomen aikaa.
  1. Olet 16.05.1995 kello 12.45 UT paikassa 50°51.5'N 001°28.0'E. Nopeutesi on 8 solmua. Eranto on 5°W. Mikä on kompassisuunta Varnen majakkalaivalle (51°01.2'N 001°23.9'E) ja koska olet perillä olettaen, että vuoroveden aiheuttama virta on koko matkan ajan sama kuin lähtöpisteessä?
  1. Mikä on GPS- ja DGPS- navigointijärjestelmien toimintaperiaatteiden ero?
  2. Kaikuluotain näyttää 3.2 m. Veneen syväys on 1.6 m ja anturin syvyys vedenpinnasta 0.7 m. Mikä on veden syvyys kölin alla?
  3. Mikä on RACON ja miten se näkyy tutkan näyttölaitteella?
  1. Mistä on kysymys, kun sääopissa puhutaan hehtopascalista (hPa)?
  2. Miten ns. merisavu syntyy?
  3. Säätiedotuksessa ennustetaan Suomenlahdelle etelätuulta 5 m/s ja ilmoitetaan, että alueella esiintyy merituulta. Mitä voimme päätellä tuulen todellisesta nopeudesta?
  1. Mitä tarkoitetaan Suomen tullialueella?
  2. Onko huviveneillä oltava mukana päällikön allekirjoittama miehistöluettelo Pohjoismaihin suuntautuvilla matkoilla?
  3. Saako reittijakojärjestelmän liikennejakovyöhykkeessä harjoittaa kalastusta?

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Rannikko 11.12.1998, mallivastaukset

  1. 65°28.8'N 024°12.3'E.
   GPS-paikannin on väärässä koordinaattijärjestelmässä. Vihreän merikartan koordinaattijärjestelmä KKJ eroaa GPS-järjestelmän sisäisestä WGS-84 -koordinaattijärjestelmästä kartan alueella kyseisen arvon verran.
  1. 65°32.7'N 023°36.7'E.
  2. KS=312°.
  1. Pääkompassi eks=+1° (KS=312°),
   ohjauskompassi eks=+4° (KS=309°).
  1. 64°15.5'N 024°17.3'E.
  1. KS=332°, 13.40 UT.
  1. DGPS:llä parannetaan GPS:n paikannustarkkuutta. DGPS-mittausasema vertailee GPS-satelliittien lähetteen laatua ja laskee niille korjaustekijät, jotka lähetetään radioteitse alueen DGPS-laitteille.
  2. Syvyys on 2.3 m (olettaen, ettei syvyyksiä ole syötetty korjauksiksi laitteeseen).
  3. Tutkamajakka. Tutkan näytölle ilmestyy tutkamajakasta poispäin oleva 1.2 mpk pituinen, leveä Morse-tunnus (T, K, M, G tai /)
  1. Ilmanpaineesta. Pascal [Pa] on SI-järjestelmän ilmanpaineen yksikkö. Hehtopascalia [hPa] käytetään, koska vanha yksikkö millibaari [mbar] on lukuarvoltaan samansuuruinen.
  2. Merisavu syntyy, kun erittäin kylmä ilmamassa tiivistää vedestä kohoavan kosteuden joutuessaan avoimen vesialueen päälle.
  3. Merituuli lisää tuulen todellista nopeutta.
  1. Valtakunnan maa-alue, ilmatila ja vesialue, joka ulottuu kaksi meripeninkulmaa aluemeren ulkorajan ulkopuolelle.
  2. Ei, mutta vuonna 1998 vastaus oli oltava.
  3. Saa.