Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 23.04.1999, saaristonavigointi, kysymykset

Eranto on 7°E. Käytä eksymätaulukkoa. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

  Kuva
  1. Moottoriveneet A ja B lähestyvät toisiaan veneväylää pitkin viereisen piirroksen mukaisesti. Kummankin veneen nopeus on noin 12 solmua. Itse ohjaat venettä B. Oletat, että vastaan tuleva vene pyrkii seuraamaan väyläviivaa. Kumpaa piirrokseen merkittyä vaihtoehtoa (1 vai 2) sinun tulee noudattaa reittivalinnassasi? Perustele valintasi.
  1. Mikä merenkulun turvalaite on paikassa, joka on 2.7 mpk etäisyydellä Viiran majakasta tosisuuntimassa 070°?
  2. Mitä tarkoittaa karttamerkki Kuva?
  3. Millainen on eteläviitan väritys ja heijastintunnus?
  1. Minkälainen perämoottorivene on rekisteröitävä?
  2. Mikä on rekisteröidyn moottoriveneen kuljettajan alaikäraja?
  1. Haluat määrittää aluksesi nopeuden. Lokilukema on mittauksen alkupisteen kohdalla 121.0 mpk ja loppupisteen kohdalla 132.8 mpk. Mittauspisteiden välisen matkan ajamiseen kuluu aikaa 50 minuuttia. Paljonko on veneesi nopeus, jos lokin korjauskerroin on 1.1?
  1. Olet veneelläsi Pohjanpauhan matalikon länsipuolella matkalla kohti 9.0 m väylää. Ohjauskompassin eksymän määrittämiseksi ohjaat venettäsi linjalla Möylyn sektoriloisto–Viiran majakka. Laske ohjauskompassin eksymä, kun ohjattu kompassisuunta on KS=248°?
  1. Olet matkalla avomerelle 9.0 m väylää pitkin. Veneesi nopeus on 8 solmua. Kello 10.00 olet Petäjäluotojen linjan kohdalla. Mihin aikaan Verkkomatalan valopoiju on suoraan sivulla oikealla?
  1. Ohjaat venettäsi Pohjanpauhan matalan lounaispuolella kompassisuunnassa KS=189° Mikä on sijaintisi, kun oikeanpuoleinen keulakulma Möylyn sektoriloistoon on 074° ja vasemmanpuoleinen keulakulma Ulkokallan tunnusmajakkaan on 038°?
  2. Mikä on ohjattava kompassisuunta kohti Munan reunamerkkiä?
  1. Tehtävänäsi on asettaa purjehduskilpailun ratapoiju paikkaan 63°58.0'N 025°47.5'E. Päätät etsiä paikan suuntimalla käsisuuntimakompassilla Viiran majakan ja Trehålsgrundetin saaren länsirannan. Mitkä ovat tarvittavat kompassisuuntimat Viiran majakkaan ja Trehålsgrundetin länsirantaan?
  1. Onko vetouistelua suorittava alus meriteiden sääntöjen tarkoittama kalastusta harjoittava alus?
  2. Millä erityisellä merkillä osoitetaan, että alukselta on sukeltaja vedessä?
  3. Millaisia valoja pitää 11 metriä pitkän kulussa olevan konealuksen näyttää pimeällä?
  4. Miten merkitään merikartassa venereitti?
  1. Olet matkalla Skogbölen lossirannasta (63°53.0'N 025°45.5'E) Mervinniemen koilliskärkeen (63°56.5'N 025°52.0'E) moottoriveneellä, jonka korkeus on 3 m ja syväys 0.8 m. Piirrä kartalle reittisi ja ympyröi ne merimerkit, joista on apua navigoinnissa, ja merkitse vinoristillä (×) ne kohteet, joita on varottava.

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Saaristo 23.04.1999, mallivastaukset

  Kuva
  1. Vaihtoehtoa 2. Ahtaassa kulkuväylässä on oikeanpuoleinen liikenne.
  1. IP 44: Sektoriloisto (Möyly).
  2. IM 6: Väylä, jonka kulkusyvyys on 5.5 m.
  3. Kelta–musta, heijastintunnus kelta–sininen.
  1. Vene, jonka perämoottorin teho on enemmän kuin 15 kW.
  2. 15 vuotta.
  1. 15.6 solmua.
  1. eks=-5° (KS=248°).
  1. Mallireitti
   11.00.
  1. 63°58.05'N 026°02.05'E.
  2. KS=224°.
  1. Viiran majakka ks=116.5°, Trehålsgrundetin saaren länsiranta ks=181°.
  1. Ei ole. Vetouistelu ei rajoita aluksen ohjailukykyä (COLREG 3d).
  2. Kansainvälinen viestilippu A.
  3. Sivuvalot, mastovalo ja perävalo. Kaksi jälkimmäistä voivat olla yhdistetyssä lyhdyssä. Myös sivuvalot voivat olla yhdistetyssä lyhdyssä.
  4. IM a: Katkoviiva, jossa kulkusyvyys sulkumerkeissä.
  1. Lossirannasta suoraan lähes pohjoiseen Kobbön niemen ja vasemmanpuoleisten lateraaliviittojen välistä. Kolmannen punaisen viitan kohdalta kohti Mervinniemen luoteiskärkeä siellä olevat näkyvät kivet kiertäen. Pintakiven kohdalla käännetään kohti majakkasaaren ja Mervinniemen välistä salmea ja ohjataan salmen lävitse tulopaikkaan. Matalin kohta matkalla on 1.2 m. Reitin varrella on kaksi pinnan alla olevaa kiveä, joista toinen jää kauas reitiltä ja toinen on niin lähellä rantaa, ettei se aiheuta ongelmia.