Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Tähtitieteellisen merenkulkuopin tutkinto 23.04.1999, kysymykset

Kaikki havainnot on tehty normaalioloissa, lämpötila +10°C ja ilmanpaine 1010 hPa. Lue yleiset tutkinto-ohjeet!

Kaikki tapahtumat koskevat vuotta 1998.

  1. Alus lähtee marraskuun 19. päivänä Uudesta Seelannista 45°48.0'S 170°29.0'E vyöhykeaikaan 19.00. Aluksen kuljettua 12.0 solmun nopeudella itään päin 669 mpk se on ylittänyt päivämäärärajan ja saapunut paikkaan 47°28.0'S 174°45.0'W.
   Määritä päivämäärä ja vyöhykeaika.
  2. Syyskuun 15. päivänä vyöhykeajan ollessa 05.54 mitataan paikassa 42°11.0'N 066°33.0'W Pohjantähden (Polaris) sekstanttikorkeus 42°58.5'. Kronometriaika on 09.58.32, kronometrikorjaus -3 min 4 s, indeksikorjaus -1.0' ja silmänkorkeus 8 m.
   Määritä havaittu latitudi merkintäpaikan longitudilla.
  1. Alus kulkee elokuun 19. päivän aamulla tosisuuntaan 360° kohti Bangkokia (13°45.0'N 100°28.0'E).
   Mikä on vyöhykeaika, kun aurinko on aluksen zeniitissä?
  2. Määritä aluksen paikka viimeksi mainitulla hetkellä.
  1. Toukokuun 4. päivänä likimääräiseen vyöhykeaikaan 08.18 on laskettu paikka 50°02.0'S 148°13.7'E. Kronometriaika on 10.18.22, kun mitataan auringon alareunan sekstanttikorkeus 07°53.3'. Kronometrikorjaus on -20 s, indeksikorjaus +1.5', silmänkorkeus 10 m. Alus ohjaa tosisuuntaan 292°. Kun on kuljettu 60 mpk, mitataan auringon yläreunan sekstanttikorkeus 23°05.5' kronometriaikaan 03.10.12.
   Yhdistä sijoittajat ja määritä aluksen paikka jälkimmäisen havainnon hetkellä.
  1. Pohjois-Atlantilla kulkevasta aluksesta aamuhämärässä maaliskuun 31. päivänä mitataan kello 04.12.58 tähden Capella sekstanttikorkeus 12°25.5' ja kello 04.15.12 toisen tuntemattoman tähden sekstanttikorkeus 53°12.5' tosisuuntimassa 082°. Merkinnänpidon mukainen aluksen paikka on 56°14.5'N 029°16.8'W. Kellokorjaus vyöhykeaikaan on +13 s, vyöhykevakio +2, indeksikorjaus +2.1' ja silmänkorkeus 9.5 m.
   Tunnista tähti ja määritä aluksen paikka.

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Avomeri 23.04.1999, mallivastaukset

  1. ZT=21.11.1998 11.00.
  2. 42°16.5'N.
  1. ZT=19.08.1998 12.21.50.
  2. 12°55.0'N 100°28.0'E.
  1. 49°58'S 147°45'E.
  1. Deneb, 56°08'N 029°17'W.