Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 10.12.1999, rannikkonavigointi, kysymykset

Käytä eksymätaulukkoa ja vuorovesitaulukoita soveltuvin osin. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Eranto on 6°E ellei tehtävässä toisin ilmoiteta.

  1. Kompassisuuntasi on 074° ja nopeutesi 13 solmua. Kello 01.50 suunnit ohjauskompassilla Malörenin majakan ks=018° ja 44 minuuttia myöhemmin saman majakan ks=317°. Mikä on sijaintisi kello 02.45?
  1. Ohjailet venettäsi KS=074° nopeudella 13 solmua. Tuulee pohjoisesta ja arvioit sortosi olevan 8°. Kello 02.52 suunnit majakan Kemi 1 keulakulmassa 027° oikealle. Kun keulakulma majakkaan on 054° oikealle, matkaa edellisestä suuntimispaikasta on tehty 2.0 mpk. Mikä on sijaintisi toisena suuntimahetkenä?
  2. Mikä on kompassisuunta tästä majakkaan Kemi 2?
  3. Milloin saavut väylälle?
  1. Eksymätaulukon tarkistamiseksi ajetaan erään yhdyslinjan poikki eri suuntia ohjaillen. Yhdyslinjan ts=070°. Mitkä ovat eksymät seuraavilla suunnilla, kun mitatut arvot ovat:
   KS ks
   020° 060°
   080° 058°
   120° 068°
   180° 065°
  1. Lähdet 12.10.1999 kello 08.10 paikasta 64°37.0'N 022°55.0'E kompassisuuntaan 007° ja nopeutesi on 10 solmua. Itätuulen aiheuttama sorto on 5°. Mikä on sijaintisi kello 12.52?
  1. Olet 16.05.1995 kello 20.05 UT paikassa 50°58.0'N 001°45.5'E. Nopeutesi on 6 solmua. Suunnittelet reittisi kohti S.Goodwinin majakkalaivaa (51°08.0'N 001°28.5'E). Eranto on 5°W. Vuoroveden aiheuttama virta pysyy koko matkan ajan samana.
   Milloin olet 2.5 meripeninkulman etäisyydellä majakkalaivasta ja mikä on kompassisuuntasi?
  1. Näkyvyys huononee nopeasti. Ohjaat TS=055° kohti majakkaa Kemi 2 ja etäisyytesi siitä on tutkan mukaan 2 mpk. Nopeutesi on 6 solmua. Havaitset tutkalla kohteen 3.6 mpk etäisyydellä suoraan edessä. Kymmenen minuuttia myöhemmin havaitset sen etäisyydellä 3.6 mpk ja keulasuuntimassa 343°. Piirrä tilanne karttaan. Oletko saavuttava alus?
  1. GPS-paikantimesi näyttää sijaintisi WGS-84 -koordinaatteina. Mitä sinun tulisi tehdä ennen kuin voit merkitä sijaintisi suomalaiseen merikarttaan? [VIHREÄ MERIKARTTA]
  2. Mitä tarkoitetaan GPS-paikantimen "mies yli laidan" MOB-toiminnolla?
  1. Mikä on merituulen keskimääräinen suunta Suomen rannikolla Selkämerellä?
  2. Milloin annetaan kovan tuulen varoitus ja myrskyvaroitus Suomen merialueella ja Saimaalla?
  1. Missä kulkee sisäisten aluevesien ulkoraja ja sisäisten kulkuvesien ulkoraja?
  2. Mitä tarkoitetaan reittijakojärjestelmällä?
  3. Mitä tarkoitetaan tullitiellä?

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Rannikko 10.12.1999, mallivastaukset

  1. 65°24.6'N 023°51.7'E.
  1. 65°24.1'N 024°03.6'E.
  2. KS=043°.
  3. 03.32.
  1. Eksymät:
   KS ms ks eks
   020° 064° 060° +4°
   080° 064° 058° +6°
   120° 064° 068° -4°
   180° 064° 065° -1°
  1. 65°23.6'N 023°08.5'E.
  1. 22.02 UT, KS=343°.
  1. En ole saavuttava alus. Olen 56° sen poikkiviivan perän puolella, mutta etäisyys ei muutu ja toisen aluksen nopeus on yli 8 solmua.
  1. On tehtävä karttalehdellä ilmoitettu korjaus paikantimen antamiin leveys- ja pituusarvoihin. [VIHREÄ MERIKARTTA]
  2. Laite tallentaa mies yli laidan -paikan muistiin ja näyttää sen jälkeen suuntaa ja matkaa siihen.
  1. LLU
   • kovan tuulen varoitus: tuulen nopeus on 14–20 m/s
   • myrskyvaroitus: tuulen nopeus on yli 21 m/s.
  1. Sisäisten aluevesien ulkoraja on murtoviiva, jonka kulmapisteet sijaitsevat uloimmilla maastokohdilla. Sisäisten kulkuvesien ulkoraja on kahden meripeninkulman päässä meren puolella sisäisten aluevesien ulkorajasta.
  2. Reittijakojärjestelmällä tarkoitetaan kauttakulkuliikenteelle varattua aluetta, jossa on omat liikennekaistat kumpaankin suuntaan kulkeville aluksille ja niiden välissä joko liikennejakolinja tai -vyöhyke.
  3. Tulliteitä merellä ovat viralliset ulkomaanliikenteelle tarkoitetut kulkuväylät yleisiin satamiin.