Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 15.12.2000, rannikkonavigointi, kysymykset

Käytä eksymätaulukkoa ja vuorovesitaulukoita soveltuvin osin. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Eranto on 6°E ellei tehtävässä toisin ilmoiteta.

  1. Olet Lutskärsgrundin itäpuolella 8.8 m väylällä. Suunnit ohjauskompassilla Lutskärsgrundin tutkamerkin sen ollessa linjassa V.Gräddmanhällanin tunnusmajakan kanssa kompassisuuntimassa ks=281°. Ohjauskompassin KS=183° ja pääkompassin KS=176°. Laske kompassien eksymät. Ohjauskompassin eksymä?
  2. Pääkompassin eksymä?
  1. Olet veneelläsi Malörenin lounaispuolisella merialueella ohjaten kompassisuuntaa KS=085° veneen nopeuden ollessa 9 solmua. Kello 14.05 suunnit majakan Malören keulakulmassa 046° vasempaan. Ajettuasi 6 mpk keulakulma samaan majakkaan on 092° vasempaan. Jatkat matkaasi samaan suuntaan samalla nopeudella.
   Mikä on veneesi sijainti kello 15.15? Ilmoita sijainti tosisuuntimana ja etäisyytenä majakasta Kemi 1.
  1. Ohjaat kompassisuuntaa KS=065°. Suunnit ohjauskompassilla majakan Kemi 1 kompassisuuntimassa ks=154° ja majakan Kemi 2 kompassisuuntimassa ks=066°. Etelätuulen aiheuttama sorto on 4°. Ilmoita sijaintisi suuntimishetkellä.
  2. Mitä kompassisuuntaa sinun on ohjattava päästäksesi majakan Kemi 2 koillispuolella noin 1 meripeninkulman päässä sijaitsevaan väylien risteykseen?
  1. Paikasta 65°30.3'N 024°23.0'E purjehditaan paikkaan 65°18.7'N 022°22.5'E. Etelätuuli aiheuttaa 5° sorron.
   Laske ohjattava kompassisuunta.
  2. Mikä on veneen keskinopeus, jos matka kestää 6.5 tuntia.
  1. Olet 27.05.1995 kello 11.00 UT paikassa 50°59.5'N 001°29.5'E. Nopeutesi on 7 solmua. Päätät jatkaa matkaasi kohti Ranskan rannikkoa ohjaamalla suoraan kaakkoon (KS=135°). Eranto on 5°W. Vuorovesivirran suunta ja nopeus eivät muutu matkan aikana. Miltä etäisyydeltä ja miltä puolelta tulet sivuuttamaan Abbevillen valopoijun (50°56.1'N 001°37.7'E)?
  1. Valitse oikea vaihtoehto.
  2. Suomen aluemeren ulkoraja on pääsääntöisesti / 12 meripeninkulman / 4 meripeninkulman / etäisyydellä sisäisten aluevesien ulkorajasta.
  3. Suomen tulliraja / yhtyy aluemeren ulkorajaan / ulottuu 2 meripeninkulmaa aluemeren ulkorajaa ulommaksi. /
  4. Kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan saaminen edellyttää muun muassa / 15 vuoden / 18 vuoden / ikää.
  1. Oikein vain väärin?
   • Tuuli kiertää matalapaineen keskusta vastapäivään pohjoisella pallonpuoliskolla.
   • On odotettavissa heikkoa tuulta, kun isobaarit sääkartalla ovat tiheässä.
   • Korkeapaine aiheuttaa meressä veden pinnan laskua.
   • Merisavu syntyy, kun erittäin kylmää ilmaa virtaa avoimen meren päälle.
  1. Mainitse ainakin kolme seikkaa, jotka meriteiden sääntöjen mukaan on otettava huomioon silloin, kun arvioidaan turvallista nopeutta, jos alus on varustettu toimivalla tutkalla.

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Rannikko 15.12.2000, mallivastaukset

  1. eks=-3.5° (ohjauskompassi KS=183°).
  2. eks=+3.5° (pääkompassi KS=176°).
  1. ts=285°, 9.2 mpk.
  1. 65°28.1'N 034°02.4'E.
  2. KS=064°.
  1. KS=241°.
  2. 7.9 solmua.
  1. Ohitus tapahtuu poijun pohjoispuolelta etäisyyden ollessa pienimmillään 1.8 mpk.
  1. Suomen aluemeren ulkoraja on pääsääntöisesti 12 mpk etäisyydellä sisäisten aluevesien ulkorajasta.
  2. Suomen tulliraja ulottuu 2 mpk aluemeren ulkorajaa ulommaksi.
  3. Kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan saaminen edellyttää 18 vuoden ikää.
   • Oikein, tuuli kiertää matalapaineen keskusta vastapäivään pohjoisella pallonpuoliskolla.
   • Väärin. Odotettavissa on kovaa tuulta, jos isobaarit ovat sääkartalla tiheässä.
   • Oikein, korkeapaine aiheuttaa meressä veden pinnan laskua.
   • Oikein, merisavu syntyy, kun erittäin kylmä ilmamassa tiivistää vedestä kohoavan kosteuden joutuessaan avoimen vesialueen päälle.
  1. COLREG 6b:
   • tutkalaitteiden ominaisuudet, tehokkuus ja rajoitukset
   • tutkassa käytetyn etäisyysasteikon asettamat rajoitukset
   • merenkäynnin, sään ja muiden häiriötekijöiden vaikutus tutkahavaintoihin
   • mahdollisuus, ettei tutkassa havaita riittävällä etäisyydellä pieniä aluksia, jäätä ja muita kelluvia esineitä
   • tutkassa havaittujen alusten lukumäärä, sijainti ja liikkeet
   • näkyvyyden tarkempi arviointi, mikä voi olla mahdollista käytettäessä tutkaa määrittämään etäisyyksiä läheisyydessä oleviin aluksiin tai muihin esineisiin.