Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 20.04.2001, saaristonavigointi, kysymykset

Eranto on 7°E. Käytä eksymätaulukkoa. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Tutkinnon tehtävät liittyvät venematkaan, jonka tehdään moottoriveneellä (syväys 1.0 m) alkaen Kummelskäristä ja päätyen Vilniemen kiinnittymispaikalle. Matka tehdään väyliä pitkin, kun se on mahdollista, mutta se sisältää myös osuuksia, jotka kuljetaan väylien ulkopuolella.

  1. Aamulla olet lähdössä Kummelskäristä 3.0 m väylää pitkin kohti Ölandia. Lappörenin eteläpuolella näet ankkuroidun veneen, jolta harjoitetaan sukellusta.
   Mitkä ovat veneen merkkikuviot?
  2. Lappörenin itäpuolella näet kalastusaluksen työssään.
   Minkälaista merkkikuviota se käyttää?
  3. Takanasi väylällä tulee samaan suuntaan alus, joka haluaa ohittaa sinut vasemmalta puolelta.
   Minkä äänimerkin se antaa?
  1. Olet kello 10.00 linjan Ljusskär–Skogböle ja Ölandin linjan risteyskohdassa. Jatkat matkaasi väyliä pitkin pohjoiseen avomerelle. Milloin tulet olemaan 4.5 m väylällä viimeisen vasemman lateraalimerkin kohdalla, kun nopeutesi on 7 solmua?
  1. Ajaessasi 3.0 m väylää Ölandin kaakkoispuolella on Långön linja suoraan edessäsi. Mikä on kompassisuuntasi?
  2. Käännyt 4.5 m väylälle ja linja Fagerö–Gammelby on suoraan takanasi. Mikä on tällöin kompassisuuntasi?
  1. Jatkat matkaasi 4.5 m väylältä Trehålsgrundetin pohjoispuolelle siten, että Norrbådanin tunnusmajakka ja Norruddin majakka ovat linjassa suoraan takanasi. Kompassisi näyttää KS=043°. Laske kompassin eksymä.
  1. Olet Trehålsgrundetin pohjoispuolella. Varmistat sijaintisi käsisuuntimakompassilla mittaamalla kompassisuuntimat Norrbådanin tunnusmajakkaan ks=204° ja Viiran majakkaan ks=101°.
   Mikä on sijaintisi?
  1. Olet edelleen Trehålsgrundetin pohjoispuolella. Näet Trehålsgrundetin saarella henkilön viittoilemassa käsillään sivuilla ylös-alas. Mistä on kyse? Mitä teet?
  2. Olet saanut meripelastuskeskukselta määräyksen avustaa veneelläsi merihätätilanteessa.
   Maksetaanko sinulle siitä korvausta?
  1. Lähdet Viiran luotsiasemalta (63°57.0'N 025°51.2'E) hyvän näkyvyyden vallitessa Vilniemen kiinnityspaikalle (63°53.5'N 025°55.8'E).
   Suunnittele reittisi ja piirrä se kartalle.
  2. Miten varmistat turvallisen navigointisi? Ympyröi kartalle kohteet, joita käytät navigointisi varmistukseen, ja vinoristillä (×) kohteet, joita tulisi välttää. Kuvaile miten navigoit, miten käytät eri näkyviä kohteita hyväksesi varmistaaksesi turvallisen kulkusi.
  1. Mitä tarkoittaa karttamerkintä paikassa 63°52.8'N 025°56.0'E?
  2. Mikä on eranto?
  3. Mitä tarkoittaa piirujärjestelmä merenkulussa?
  1. Mitkä ovat luotsaustehtävässä kulussa olevan luotsialuksen merenkulkuvalot?
  2. Mikä on itäviitan valotunnus?
  3. Mikä on luotain?
  1. Mikä on kalastusasetuksen mukainen pyydyksen selvä merkki?
  2. Mitkä alukset eivät saa estää sellaisen aluksen kulkua, joka voi navigoida turvallisesti vain itse ahtaassa kulkuväylässä?
  3. Milloin alusta pidetään ohittavana aluksena?

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Saaristo 20.04.2001, mallivastaukset

  1. A-lippu
   Kansainvälinen viestilippu A vähintään 1 m korkuisena, ympäri näköpiirin näkyvänä levynä (COLREG 27d ja 27e, Sisävesisäännöt 11§).
  2. Kaksi kartiota, kärjet vastakkain. Jos pyydys ulottuu yli 150 m etäisyydelle, lisäksi kyseiseen suuntaan näytetään kartiota kärki ylöspäin.
  3. Kaksi pitkää ja kaksi lyhyttä äänimerkkiä.
  1. Reitti
   10.45.
  1. Kalastava alus
  2. KS=042°.
  3. KS=302°.
  1. eks=-12° (KS=043°).
  1. 63°57.7'N 025°45.9'E.
  1. Merkki meriteiden sääntöjen määrittelemä kansainvälinen hätämerkki (COLREG 37). Se tarkoittaa merihätää, ihmishengen olevan vaarassa ja avun tarvetta. Menen auttamaan kuitenkin aiheuttamatta vaaraa omalle alukselle tai miehistölle.
  2. Kyllä, käytetystä ajasta maksetaan kohtuullinen palkkio ja turmeltuneista vaatteista tms. maksetaan korvaus.
  1. Tehtävä on kokonaisuudessaan esitetty viereisellä kartalla; kolme vaihtoehtoista reittiä merkitty sinisellä.
  1. IF 41: Kanavan sulku.
  2. Maantieteellisen ja magneettisen pohjoisen välinen kulma.
  3. Piirujärjestelmä on vanha suuntajärjestelmä, jossa täysympyrä on jaettu 32 yhtä suureen osaan. Piirujärjestelmän kulmat näkyvät muun muassa alusten kulkuvalojen sektoreissa ja tuulen suunnissa.
  1. Sivuvalot, perävalo ja päällekkäiset, ympärinäkyvät valot, joista ylempänä on valkoinen ja sen alapuolella punainen valo.
  2. Valkoinen NPv(3) 5 s [IALA VQ(3) W 5 s] tai Pv (3) 10 s [IALA Q(3) W 5 s].
  3. Luotain on syvyyttä mittaava koje.
  1. Kalastusasetuksen mukainen pyydyksen selvä merkki on vähintään 1.5 m vedenpinnasta nousevaan salkoon kiinnitetty lippu tai kaksi lippua. Lipun koon on oltava vähintään 30x30 cm.
  2. Alle 20 m alus tai purjealus, kalastusalus tai kulkuväylää ylittävä alus ei saa estää sellaisen aluksen kulkua, joka voi navigoida turvallisesti vain itse ahtaassa kulkuväylässä.
  3. Alus on ohittava alus sen lähestyessä toista alusta enemmän kuin 22.5° tämän poikkiviivan perän puolelta.