Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 20.04.2001, rannikkonavigointi, kysymykset

Käytä eksymätaulukkoa ja vuorovesitaulukoita soveltuvin osin. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Eranto on 6°E ellei tehtävässä toisin ilmoiteta.

  1. Ohjaat kompassisuuntaa KS=170°. Veneen tutkalla, jossa on keulasuuntanäyttö (HEAD UP), suunnit erään majakan keulasuuntimassa 300°. Päätät käydä majakalla. Alueella tuulee lounaasta aiheuttaen 4° sorron. Mitä kompassisuuntaa tulee sinun ohjata?
  2. Kun ohjauskompassi näyttää kompassisuunnaksi KS=170°, näyttää veneen apukompassi kompassisuuntaa KS=160°. Mikä on apukompassin eksymä silloin?
  1. Olet matkalla Oulusta Ruotsin Kalixiin. Kello 08.00 olet sektoriloiston Oulu 1 (65°11.4'N 024°30.4'E, ei näy tutkintokartalla) kohdalla. Lähdet jatkamaan matkaa ohjaten kompassisuuntaa KS=324°. Veneesi nopeus on 10 solmua. Alueella vallitsee länsituuli, joka aiheuttaa 4° sorron. Laske sijaintisi kello 9.42 ja ilmoita se tosisuuntimana ja etäisyytenä majakasta Kemi 1.
  1. Ohjaat venettäsi kompassisuunnassa KS=260°. Veneen nopeus on 10 solmua. Kello 10.00 suunnit majakan Kemi 1 ohjauskompassilla kompassisuuntimassa ks=180° ja kello 10.36 kompassisuuntimassa ks=121°. Mikä on veneen paikka jälkimmäisen suuntiman hetkellä?
  1. Matkalla kohti Ruotsin rannikkoa olet Malörenin majakan lounaispuolella. Ohjaat venettäsi 8.8 m väylän linjamerkkien Hälsöklippor (65°43.1'N 023°27.2'E) ja Vippgrund (65°44.7'N 023°27.8'E) mukaan. Kello 11.15 suunnit Malörenin majakan oikeanpuoleisessa keulakulmassa 080° ja kello 11.45 saman majakan oikeanpuoleisessa keulakulmassa 147°. Mikä on veneesi nopeus?
  1. Olet 20.05.1995 kello 17.15 UT matkalla Doverin salmessa paikassa 51°06.7'N 001°30.9'E ohjaten kompassisuuntaa KS=224°. Veneen nopeus veden suhteen on 9.7 solmua. Eranto on 5°W. Vuorovesivirran suunta ja nopeus eivät muutu matkan aikana. Mihin aikaan, miltä puolelta ja miltä etäisyydeltä ohitat Varnen majakkalaivan (51°01.2'N 001°23.9'E)?
  1. Oikein vai väärin?
   • Tutka on GPS-paikanninta tärkeämpi navigointilaite yhteentörmäämisen ehkäisemisessä.
   • Venetutkan etäisyydenmittaustarkkuus on parempi kuin sen suunnanmääritystarkkuus.
   • Sijaintitarkkuus suomalaisilla merikartoilla vastaa aina GPS-paikantimen antamaa sijaintitarkkuutta.
   • Kannettava GPS-paikannin ei korvaa kompassia navigoinnin apuvälineenä.
  1. Oikein vai väärin: Suomesta Viroon lähtevän huviveneen on käytävä "henkilökohtaisesti" ilmoittautumassa passintarkastuspaikassa?
  2. Kerro lyhyesti, mikä tai kuka myöntää kansainvälisen huvivenetodistuksen.
  1. Selosta tuulen ja ilmanpaineen vaikutus rannikkoalueen meriveden korkeuteen.
  2. Mikä ilmiö synnyttää maatuulen ja milloin sitä esiintyy (vuoden ja vuorokauden aika).

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Rannikko 20.04.2001, mallivastaukset

  1. KS=111°.
  2. eks=+4° (KS=170°).
  1. ts=040°/5.0 mpk.
  1. 65°28.0'N 023°54.3'E.
  1. 13 solmua.
  1. Ohitus tapahtuu veneen luoteispuolelta kello 18.15 ohitusetäisyyden ollessa 0.3 mpk.
   • Oikein, tutkalla nähdään toiset alukset — satelliittipaikantimella ei.
   • Oikein, venetutkan etäisyydenmittaustarkkuus on parempi kuin sen suunnanmääritystarkkuus
   • Väärin. Suomalaiset merikartat [VIHREÄ MERIKARTTA] oli tarkoitettu suhteelliseen navigointiin eikä GPS:n absoluuttinen paikka aina istunut kartalle.
   • Oikein, satelliittipaikannin ei korvaa kompassia aluksen asennon näyttäjänä.
  1. Suomesta Viroon lähtevän huviveneen on käytävä henkilökohtaisesti ilmoittautumassa passintarkastuspaikassa.
  2. Merenkulkulaitos.
  1. Mereltä puhaltava voimakas tuuli aiheuttaa lahdissa veden nousua. Ilmanpaineen lisäys 1 hPa laskee veden korkeutta 1 cm.
  2. Maata lämpimämpi meri lämmittää yläpuolellaan olevan ilman, joka kohoaa ylös. Korvaavaa, kylmempää ja painavampaa ilmaa alkaa virrata maalta merelle. Ilmiö tapahtuu yöllä 3–5 tuntia auringon laskun jälkeen ja on voimakkaimmillaan syyskesällä.