Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 14.12.2001, saaristonavigointi, kysymykset

Eranto on 7°E. Käytä eksymätaulukkoa. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Tutkinnon tehtävät liittyvät venematkaan, jonka teet moottoriveneelläsi alkaen Kirstulanjärveltä kiertäen Mervinniemen ja päätyen Lillörenin pohjoisrannalle (63°51.8'N 025°44.8'E). Matka tehdään väyliä pitkin, silloin kun se on mahdollista, mutta se sisältää myös osuuksia, jotka kuljetaan väylien ulkopuolella.

  1. Aamulla olet lähdössä Kirstulanjärveltä sulkujen kautta merelle. Jatkat matkaasi 1.5 m veneilyreittiä pitkin kohti 9.0 m väylää. Petäjäluodoilla on karttaan merkitty kolmiota muistuttava karttamerkki.
   Mikä se on? [VIHREÄ MERIKARTTA]
  2. Ättyksen koillispuolella 9.0 m väylällä on etelästä tulossa alus, jonka liikkumista rajoittaa syväys. Minkälaista merkkikuviota se käyttää?
  3. Tulet suoraan kohti väylää ja etelästä tuleva alus, jonka liikkuminen on syväyksen rajoittama ei ole varma aikeistasi ja haluaa varoittaa sinua. Minkä äänimerkin se antaa?
  1. Käännyt 9.0 m väylälle kaakon suuntaan. Kello 09.00 kompassintarkistuspoiju on suoraan oikealla. Milloin tulisit olemaan Munan reunamerkin kohdalla, kun nopeutesi on 7 solmua?
  1. Ajat 9.0 m väylää pohjoiseen Kraaselin itäpuolella. Mikä on kompassisuuntasi?
  2. Mikä olisi kompassisuuntasi, jos olisit palaamassa samaa reittiä takaisin?
  1. Laitakarin kohdalla käännyt 5.2 m väylälle. Ajaessasi väylää kompassisi näyttää kompassisuunnaksi KS=288°. Laske kompassin eksymä.
  1. Kun Viiran majakka on suoraan sivulla vasemmalla ajat pois väylältä Vähäkiven länsipuolelta suoraan pohjoiseen. Olet epävarma sijainnistasi ja varmistat sen suuntimalla käsisuuntimakompassilla: Möylyn sektoriloisto ks=085° ja Viiran majakka ks=183°.
   Mikä on sijaintisi?
  1. Palaat Viiran luoteispuolella olevalle jääpoijulle. Päätät jatkaa matkaasi Trehålsgrundetin eteläpuolitse 4.5 m väylälle ja edelleen Lillörenin pohjoisrannalla (63°51.8'N 025°44.8'E) sijaitsevalle mökille. Suunnittele reittisi ja piirrä se kartalle.
  2. Miten varmistat turvallisen navigointisi? Merkitse kartalle ympyrällä kohteet, joita käytät navigointisi varmistukseen, ja vinoristillä (×) kohteet, joita sinun tulee välttää. Kuvaile, miten navigoit, miten käytät eri näkyviä kohteita hyväksesi varmistaaksesi turvallisen kulkusi.
  1. Ajat väylää etelään Ölandin itäpuolella olevan lateraalimerkkiparin kohdalla. Näet väylän lähellä rannan puolella pari kelluvaa mehutölkkiä, joiden oletat olevan kalastusverkon merkkejä. Mielestäsi verkko on näin vaikea havaita. Miten se tulisi merkitä?
  2. Sinua vastaan tulee väylällä kalastusalus, joka on menossa Trehålsgrundetin lähistölle kalastamaan. Mitä merkkikuviota se näyttää?
  3. Minkä äänimerkin antaisi sinua vastaantuleva konealus, jos näkyvyys olisi nyt sumun rajoittama?
  1. Mitä tarkoittaa karttamerkintä paikassa 63°56.6'N 025°46.6'E?
  2. Mikä on loksodromi?
  3. Mitä tarkoittaa lateraalijärjestelmä?
  1. Mitkä ovat kulussa olevan yli 50-metrisen konealuksen merenkulkuvalot?
  2. Mikä on eteläviitan valotunnus?
  3. Mitä tietoja sisältää Merenkulkulaitoksen julkaisema Tiedonantoja veneilijöille -lehti?
  1. Mitä pysähdysmerkkejä viranomainen voi käyttää pysäyttäessään aluksen?
  2. Mitkä perusvarusteet tulee olla liikkeellä olevassa moottorilla tai yli 5 m pituisessa purjeella varustetussa vesikulkuneuvossa?

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Saaristo 14.12.2001, mallivastaukset

Tutkinnon tehtävät liittyvät venematkaan, jonka teet moottoriveneelläsi alkaen Kirstulanjärveltä kiertäen Mervinniemen ja päätyen Lillörenin pohjoisrannalle (63°51.8'N 025°44.8'E). Matka tehdään väyliä pitkin, silloin kun se on mahdollista, mutta se sisältää myös osuuksia, jotka kuljetaan väylien ulkopuolella.

  1. Ylempi linjamerkki.
  2. Musta lieriö (60 cm × 1.2 m).
  3. Vähintään viisi lyhyttä äänimerkkiä.
  1. 09.31.
  1. KS=333°.
  2. KS=162°.
  1. eks=+9° (KS=288°).
  1. 63°58.0'N 025°51.4'E.
  1. Tehtävä on esitetty kartalla.
  1. Verkon päät tulee merkitä vähintään 1.5 m vedenpinnasta nousevaan salkoon kiinnitetyllä vähintään 30×30 cm lipulla. Esteettömässä päässä tulee salossa olla kaksi päällekkäistä lippua.
  2. Koska kalastusalus on vasta menossa kalastamaan, se ei näytä mitään merkkikuviota.
  3. Yksi pitkä äänimerkki enintään 2 minuutin väliajoin.
  1. Veden pinnassa oleva kivikko.
  2. Loksodromi on kulkuviiva, joka ylittää pituuspiirit aina samassa kulmassa (TS=vakio).
  3. Lateraalijärjestelmä on viitoitusjärjestelmä, jossa väylän läheisyydessä olevat vaarakohteet osoitetaan väylän nimelliskulkusuunnan mukaan määräytyvillä oikean- ja vasemmanpuoleisilla merkeillä.
  1. Sivuvalot, perävalo, etumasto- ja takamastovalo.
  2. Valkoinen NPv(6)+KV 10 s [IALA VQ(6)+LFl W 10 s] tai Pv(6)+KV 15 s [IALA Q(6)+Fl W 15 s].
  3. Tiedonantoja veneilijöille -lehdessä (ote Tiedonantoja merenkulkijoille -lehdestä) julkaistaan veneilijöitä koskevia tiedotuksia merenkulun turvalaitteiden muutoksista, merenkulun esteistä, uusista karttapainoksista ja korjataan käyntisatamien tietoja.
  1. Näkö-, kuulo- tai radioviestivälineellä annettu kansainvälinen pysähdysmerkki (L-kirjain) tai pysähdysmerkkilevy (pyöreä punakeltainen levy, jossa voi olla sana STOP tai viranomaista osoittava merkintä).
   • Hyväksytty, kokoluokaltaan ja kantavuudeltaan henkilöä vastaava kelluntaväline kullekin mukana olevalle
   • Tyhjennyspumppu tai muu väline veden poistamiseksi
   • Airot tai mela taikka ankkuri köysineen
   • Asetuksen mukainen, hyväksytty käsisammutin, jos vesikulkuneuvossa on liekillä toimiva polttolaite, sisäkone tai yli 25 kW perämoottori.