Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 14.12.2001, rannikkonavigointi, kysymykset

Käytä eksymätaulukkoa ja vuorovesitaulukoita soveltuvin osin. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Eranto on 6°E ellei tehtävässä toisin ilmoiteta.

  1. Olet veneelläsi matkalla Kalixiin 8.8 m väylää pitkin. Tarkistat veneen apukompassin eksymän suuntimalla sillä Lutskärsgrundin sektoriloiston (65°39.6'N 023°20.3'E) ja V.Gräddmanhällanin tunnusmajakan (65°41.0'N 023°06.4'E) muodostamaa linjaa. Kompassisuuntima on ks=281°. Paluumatkalla Kalixista teet samanlaisen suuntimamittauksen. Tällöin on ks=272°. Laske apukompassin eksymät meno- ja paluumatkoilla.
  1. Olet Malörenin majakan länsipuolisella merialueella ohjaten kompassisuuntaa KS=180°. Veneesi nopeus on 10 solmua. Oikeanpuoleinen keulakulma apupisteeseen C (65°30.8'N 023°11.0'E) on 045° kello 09.40 ja kello 10.13 se on suoraan sivulla oikealla. Mikä on paikkasi kello 10.13?
  2. Missä keulasuuntimassa pitäisi Malörenin majakan olla kello 10.13, jos se mitataan tutkalla, jossa on keulasuuntanäyttö (HEAD UP)?
  1. Kello 11.00 olet 5 meripeninkulman etäisyydellä Malörenin majakasta tosisuuntimassa 170°. Jatkat matkaasi kohti majakkaa Kemi 2. Mikä on tuolloin ohjattava kompassisuunta, jos alueella vallitsee pohjoistuuli, jonka aiheuttama sorto on 7°.
  2. Mihin aikaan on majakka Kemi 1 suoraan sivulla oikealla, jos veneesi nopeus on 8 solmua?
  1. Paikasta 65°30.3'N 024°23.0'E purjehditaan paikkaan 65°17.1'N 022°22.5'E. Veneen keskinopeus on 8 solmua. Pohjoistuuli aiheuttaa 6° sorron. Mikä on ohjattava kompassisuunta ja kauanko matka kestää?
  1. Olet 06.05.1995 kello 16.40 UT paikassa 51°03.0'N 001°25.0'E. Nopeutesi on 6 solmua. Tarkoituksenasi on jatkaa matkaa Folkestonen satamaan (51°04.6'N 001°11.8'E). Eranto on 5°W. Mikä on ohjattava kompassisuunta ja mihin aikaan olet perillä, jos oletetaan, että vuoroveden aiheuttama virta pysyy koko matkan ajan samana?
  1. Mitä tarkoittaa Malörenin majakan karttamerkin yhteydessä oleva sana RACON?
  2. Miksi muoviputkiviitta näkyy yleensä tutkassa paremmin kuin saaren rantaan ladottu valkoinen kivikummeli?
  3. Mihin perustuu GPS-paikantimen toiminta?
  1. Oikein vai väärin?
   • Tuuli kiertää matalapaineen keskusta vastapäivään pohjoisella pallonpuoliskolla.
   • On odotettavissa voimakasta tuulta, kun isobaarit sääkartalla ovat tiheässä.
   • Kovan tuulen varoitus annetaan, kun tuulen nopeus on enemmän kuin 20 m/s.
   • Kova, puuskainen tuuli on eräs kylmän säärintaman tunnusmerkeistä.
  1. Määrittele lyhyesti
  2. Sisäiset aluevedet.
  3. Aluemeri.
  4. Reittijakojärjestelmä.

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Rannikko 14.12.2001, mallivastaukset

  1. eks=-3° (KS=003°).
   eks=+6° (KS=174°).
  1. 65°30.6'N 023°24.1'E.
  2. kk=252° [tutkasta riippumatta].
  1. KS=063°.
  2. 12.22. Tehtäviin 1, 2 ja 3 liittyvä karttapiirros
  1. KS=249°, 6 h 29 min.
  1. KS=267°,
   18.27 UT. (karttaote)
  1. Tutkamajakkaa.
  2. Kummelin ja saaren kaiut sekoittuvat keskenään. Viitan kaiku erottuu todennäköisemmin ympäröivästä merestä. Suomalaisissa viitoissa on yleensä tutkaheijastin.
  3. Vähintään kolmen sijainniltaan tunnetun GPS-satelliitin lähettämän radiosignaalin kulkuajoista laskettuihin sijoittajiin.
   • Oikein, tuuli kiertää matalapaineen keskusta vastapäivään pohjoisella pallonpuoliskolla.
   • Oikein, tiheässä sääkartalla olevat isobaarit viittaavat voimakkaaseen tuuleen.
   • Väärin. Tuulen nopeuden ollessa enemmän kuin 20 m/s annetaan myrskyvaroitus.
   • Oikein, kova ja puuskainen tuuli on kylmän säärintaman tunnusmerkki.
  1. Sisäiset aluevedet ovat meren rantaviivan ja uloimpien luotojen kautta piirretyn murtoviivan välinen alue.
  2. Aluemeri on sisäisiin aluevesiin välittömästi liittyvä alue, jonka ulkoraja on pääsääntöisesti 12 mpk etäisyydellä sisäisien aluevesien ulkorajasta.
  3. RJJ on kartalle merkitty kauttakulkuliikenteelle tarkoitettu alue, jossa sovelletaan meriteiden sääntöjen sääntöä 10.