Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 19.04.2002, saaristonavigointi, kysymykset

Eranto on 7°E. Käytä eksymätaulukkoa. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Tehtävät liittyvät heinäkuiseen navigointiharjoitukseen, jonka teet moottoriveneellä alkaen Käärmesaaren itäpuolella (n. 0.17 mpk rannasta) kiertäen Mervinniemen ja päätyen Svensksundin vierassatamaan (63°53.3'N 025°45.2'E). Matka tehdään väyliä pitkin silloin kuin mahdollista, mutta reitti sisältää myös väylien ulkopuolella kuljettavia osuuksia. Sää on tyyni ja näkyvyys hyvä.

  1. Vene on ankkurissa paikassa 63°51.5'N 025°58.0'E. Mikä on ankkuripaikan syvyys?
  2. Opettaja pyytää sinua suuntimaan käsisuuntimakompassilla Kirstulan tuulivoimalan sekä lännessä näkyvän liekin. Mitkä ovat kompassisuuntimat kohteisiin?
  1. Opettaja ilmoittaa, että ensimmäinen reittipiste on Ättyksen koillispuolella olevien 9.0 m ja 3.0 m väylien risteys. Laske kompassisuunta tähän pisteeseen.
  2. Laske ajoaika, jos keskinopeus on 7 solmua.
  1. Väylien risteyksestä ajat 9.0 m väylää pohjoiseen. Kompassisuuntasi on 344°. Laske kompassin eksymä.
  2. Opettaja ei usko sinua. Mikä voisi olla syy eksymäarvon poikkeamaan eksymätaulukosta?
  1. Sinulle annetaan tehtäväksi määrittää lokin korjauskerroin. Nollaat lokisi, kun kompassintarkistuspoiju on suoraan sivulla oikealla. Ajat tarkasti 9.0 m väylää ja kun läntinen reunamerkki on suoraan sivulla, näyttää lokisi 1.55 mpk. Laske lokin korjauskerroin.
  2. Aiheuttaako karttamerkin tarkoittama laite paikassa 63°55.02'N 025°58.48'E toimenpiteitä, kun reittisi kulkee suoraan sen yli?
  1. Käännyt 5.2 m väylälle. Merivartiosto pyytää sinua tarkistamaan näkyykö Kaksosten ja Pulterin pohjoisrantojen läheisyydessä kadonneeksi ilmoitettua valkoista perämoottorivenettä. Piirrä reittisi karttaan ja esitä ne kohdat, joita käytät navigoinnin turvaamiseksi. Palaatte takaisin 5.2 m väylälle paikassa 63°56.2'N 025°55.0'E.
  1. Jatkat luoteeseen pitkin 5.2 m väylää kunnes Viiran linja on kiinni. Käännyt tosisuunnalle 277°. Mikä on kompassisuunta?
  2. Jonkin ajan kuluttua varmistat sijaintisi suuntimalla Viiran majakan ja Norrbådanin tunnusmajakan kääntämällä hetkeksi keulan kohti niitä. Kompassisuuntima Viiraan on 100° ja Norrbådaniin 178°. Mikä on paikkasi?
  1. Otat suunnan kohti 4.5 m väylän pohjoisinta lateraaliviittaa ja saavut väylälle kello 14.52. Jatkat väylää pitkin etelään. Milloin ylität Svensksundin lossiväylän, jos nopeutesi on 8 solmua?
  2. Väylällä tulee toinen moottorivene vastaan. Toteat, että yhteentörmäämisen vaara on olemassa. Mitä meriteiden säännöt määräävät väistämisestä tässä tapauksessa?
  1. Mitä tarkoittaa viereinen merkkikuvio purjeveneessä?
   Merkkikuvio?
  2. Mikä on isoympyrä?
  3. Mitä tarkoittaa kardinaalijärjestelmä?
  1. Mitkä ovat kulussa olevan 9 m pituisen purjealuksen merenkulkuvalot?
   Viitta?
  2. Minkä viitan heijastintunnuksesta on viereisessä kuvassa kysymys?
  3. Mitä tietoja sisältää Merenkulkulaitoksen julkaisema Suomen rannikon loistot -kirja?
  1. Milloin on aluksen kulkuvalojen oltava sytytettynä?
  2. Missä tapauksessa täytyy sisämoottorilla varustettu moottorivene rekisteröidä?
  3. Mitä tarkoittaa meriteiden säännöissä sanonta: kulussa oleva alus?

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Saaristo 19.04.2002, mallivastaukset

Tehtäviin liittyvät piirrokset ovat karttaotteella.

  1. Syvyys on 3.7 m.
  2. Kirstula ks=310° ja liekki ks=257°.
  1. KS=059°.
  2. 11 min 34 s.
  1. eks=-10° (KS=344°).
  2. Todennäköisin syy on tilapäinen häiriön aiheuttaja kompassin lähellä. Myös kölilinja- tai laskuvirhe ovat mahdollisia.
  1. Korjauskerroin on 0.89.
  2. IM g: Railolossi. Ei aiheuta toimenpiteitä heinäkuussa.
  1. Kartalla.
  1. KS=262°.
  2. 63°58.0'N 025°43.2'E.
  1. 15.20.
  2. Kummankin aluksen on muutettava suuntaansa oikealle.
  1. Purjevene kulkee purjein käyttäen samalla kuljetusvoimanaan konetta.
  2. Isoympyrä on pallon pinnan ja sen keskipisteen kautta kulkevan tason leikkausviiva.
  3. Kardinaalijärjestelmä on pääilmansuuntiin perustuva viitoitusjärjestelmä.
  1. Vihreä sivuvalo oikealla, punainen sivuvalo vasemmalla ja valkoinen perävalo takana.
  2. Itäviitan heijastintunnus on sininen–sininen.
  3. SRL sisältää tiedot valaistuista turvalaitteista sekä yleistietoa muista turvalaitteista ja radionavigointipalveluista.
  1. Kulkuvaloja on käytettävä kulussa oltaessa auringon laskusta auringon nousuun ja näkyvyyden ollessa rajoitettu.
  2. Sisämoottorilla varustettu vene on rekisteröitävä, jos sen moottoriteho on enemmän kuin 37 kW.
  3. Alus on kulussa, kun se ei ole ankkuroituna, maihin kiinnitettynä eikä karilla.