Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 19.04.2002, rannikkonavigointi, kysymykset

Käytä eksymätaulukkoa ja vuorovesitaulukoita soveltuvin osin. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Eranto on 6°E ellei tehtävässä toisin ilmoiteta.

  1. Olet veneelläsi Seskarön lounaispuolella 6.0 m väylällä matkalla kaakkoon. Tarkistat kompassin eksymän suuntimalla linjan, jonka muodostavat Gunnarenissa oleva kummeli ja Malörenin majakka. Kompassisuuntimaksi mittaat ks=202°.
   Laske kompassin eksymä.
  1. Mihin perustuu tutkan toiminta?
  2. Mitä tarkoittaa WGS-84?
  3. Miten merkitään tutkaheijastin kartalle?
  1. Olet Malörenin majakan eteläpuolisella vesialueella. Kompassisuuntasi on KS=072°. Veneesi nopeus on 12 solmua. Suunnit Malörenin majakan ohjauskompassilla kello 09.15 ks=045° ja kello 09.55 ks=303°.
   Mikä on paikkasi kello 09.55?
  2. Missä keulasuuntimassa pitäisi Malörenin majakan olla kello 10.15, jos se mitataan tutkalla, jossa on keulasuuntanäyttö (HEAD UP)?
  1. Olet 20.05.1995 kello 04.50 UT paikassa 50°59.5'N 001°26.5'E.
   Mikä on vuorovesivirran suunta ja nopeus?
  2. Tarkoituksesi on jatkaa matkaa Abbevillen poijulle nopeudella 6 solmua. Eranto on 5°W. Mikä on ohjattava kompassisuunta ja mihin aikaan olet perillä, jos oletetaan, että vuoroveden aiheuttama virta pysyy koko matkan ajan samana?
  1. Oikein vai väärin?
   • Kylmään rintamaan liittyy ukkospuuskia.
   • Lämmintä rintamaa ennen lämpötila laskee.
   • Korkeapaineella merivesi on korkealla.
   • Merisavu syntyy erittäin kylmän ilman saapuessa avoimen meren päälle.
  1. Ajat kompassisuuntaa KS=042°. Määrität paikkasi suuntimalla ohjauskompassilla majakat Kemi 1 ks=204° ja Kemi 2 ks=082°.
   Mikä on sijaintisi?
  2. Jatkat matkaasi kohti Keminkraaselin sektoriloistoa. Pohjoistuulen aiheuttama sorto on 6°.
   Mikä on ohjattava kompassisuunta?
  1. Paikasta 59°25.1'N 020°51.5'E purjehditaan paikkaan 58°31.0'N 019°41.2'E. Aluksen keskinopeus on 8 solmua. Kaakkoistuuli aiheuttaa sorron 5°.
  2. Mikä on ohjattava kompassisuunta?
  3. Kauanko matka kestää?
  1. Oikein vai väärin?
   • Ruotsiin mennessä pitää olla miehistöluettelo.
   • Virosta tullessa pitää aina käydä passintarkastuksessa.
   • Tulliraja on 4 mpk aluemeren ulkorajan ulkopuolella.

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Rannikko 19.04.2002, mallivastaukset

  1. eks=-10° (KS=133°).
  1. Tutkan toiminta perustuu korkeataajuisen radiosignaalin ja sen kaiun kulkuaikojen mittaukseen. Aika muutetaan etäisyydeksi ja antennin pyörimisestä saadaan suuntima.
  2. WGS-84 on World Geodetic System 1984, muun muassa INT-merikartan ja GPS-järjestelmän koordinaattijärjestelmä.
  3. IS 4: Tutkaheijastin
  1. 65°29.2'N 023°40.4'E. karttaote
  2. kk=205° [tutkasta riippumatta].
  1. VS=030°, VN=2.1 solmua.
  2. KS=149°,
   06.11 UT. (karttaote)
   • Oikein, kylmään rintamaan liittyy ukkospuuskia.
   • Oikein, lämmintä rintamaa ennen lämpötila laskee.
   • Väärin. Korkeapaineella meriveden pinta laskee.
   • Oikein, merisavu syntyy, kun erittäin kylmä ilmamassa tiivistää vedestä kohoavan kosteuden joutuessaan avoimen vesialueen päälle.
  1. 65°30.2'N 024°16.8'E.
  2. KS=035°.
  1. KS=204°.
  2. 8 h 8 min.
   • Väärin. Ruotsiin mentäessä ei tarvita miehistöluetteloa, mutta vuonna 2002 se piti olla.
   • Oikein, Virosta tullessa pitää aina käydä passintarkastuksessa.
   • Väärin. Tulliraja on 2 mpk aluemeren ulkorajan ulkopuolella.