Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 13.12.2002, saaristonavigointi, kysymykset

Eranto on 7°E. Käytä eksymätaulukkoa. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Tehtävät liittyvät heinäkuiseen veneretkeen, jonka teet moottoriveneellä. Olet saapunut määrättynä aikana määrättyyn paikkaan, josta retki jatkuu kiertäen Ölannin eteläpuolitse päätyen Vilniemen laituriin. Matka tehdään väyliä pitkin, silloin kun se on mahdollista, mutta se sisältää myös osuuksia, jotka kuljetaan väylien ulkopuolella. Sää on tyyni ja näkyvyys hyvä.

  1. Vene on kello 10.35 paikassa 63°57.4'N 025°39.2'E. Mikä on sijaintipaikan eranto minuutin tarkkuudella?
  2. Otat suunnan kohti Kummelskärin luoteispuolella olevaa karimerkkiä. Mikä on ohjattava kompassisuunta?
  1. Lähdit kello 10.35 paikasta 63°57.4'N 025°39.2'E kohti Kummelskärin luoteispuolella olevaa karimerkkiä. Nopeutesi on 8.5 solmua. Mihin aikaan Norruddin majakka on suoraan sivulla vasemmalla?
  2. Mikä on silloin kompassisuuntima käsisuuntimakompassilla majakkaan?
   Merkkikuvio?
  1. Noin yksi meripeninkulma Norruddin sivuutuksesta havaitset etuvasemmalla törmäyskurssilla olevan aluksen, joka käyttää viereisen kuvan merkkikuviota. Mitä se merkitsee?
  2. Mitkä ovat merkkikuviota vastaavat valot yöllä?
  3. Alus antaa yhden lyhyen äänimerkin. Mitä se tarkoittaa?
  1. Karimerkin sivuutuksen jälkeen ohjaat tarkasti pitkin 3.0 m väylää itään. Linjan Stångklubb–Skomakaren päättymisestä Ölannin linjan alkuun kuluu 16 minuuttia. Mikä on nopeutesi?
  2. Lokisi on näyttänyt nopeudeksi 8.5 solmua. Mikä on lokin korjauskerroin?
  1. Ajat tarkasti Långön linjaa. Kompassisuunta on 050°. Laske kompassin eksymä.
  2. Jatkat väylää pitkin. Kun linja Fagerö–Gammelby on kiinni, käännyt kompassisuunnalle 330°. Jatkat samaan suuntaan 27 minuuttia nopeudella 8 solmua. Mikä on laskettu paikkasi?
  1. Päätät tarkistaa sijaintisi suuntimalla käsisuuntimakompassilla peräkkäin Norrbådanin tunnusmajakan ks=183° ja Viiran majakan ks=085°. Mikä on sijaintisi?
  1. Ajat suoraan Viiran luoteispuolella olevaan 5.2 m väylän mutkaan. Tästä jatkat Vilniemen kiinnityspaikkaan (63°53.55'N 025°55.80'E). Piirrä käyttämäsi reitti sekä navigoinnissa huomioon otettavat kohteet kartalle.
  1. Vesiliikennemerkki?
  2. Mitä tarkoittaa viereinen vesiliikennemerkki?
  3. Mistä selviää lateraalijärjestelmän mukaisesti viitoitetun väylän nimelliskulkusuunta?
  4. Millä tavalla merkitään merenkululle vaarallinen, juuri uponnut hylky?
  1. Oikein vai väärin?
  2. Suoja-alueella saa vapaasti harjoittaa laitesukellusta.
  3. Suoja-alueella saa vapaa-ajan veneellä ankkuroida virallisten ankkuripaikkojen ulkopuolella.
  4. Suoja-alueella saa liikkua vapaasti 50 m etäisyydellä puolustusvoimien käytössä olevasta saaresta.
  1. Milloin alus on ohittava alus?
  2. Kaksi purjealusta, joilla on tuuli samalta puolelta, lähestyy toisiaan niin, että yhteentörmäämisen vaara on olemassa. Kumpi väistää?
  3. Miten yhteentörmäämisen vaara voidaan todeta?

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Saaristo 13.12.2002, mallivastaukset

Tehtäviin 1, 2, 4, 5 ja 6 sekä 7 liittyy karttapiirrokset.

  1. 6°51'E.
  2. KS=187°.
  1. 10.58.
  2. ks=094°.
  1. Rajoitettua ohjailukykyä (COLREG 27b).
  2. Kolme päällekkäistä, ympäri näkyvää valoa, värit punainen–valkoinen–punainen (COLREG 27b).
  3. Alus muuttaa suuntaansa oikealle (COLREG 34a).
  1. 7.5 solmua.
  2. Korjauskerroin on 0.9.
  1. eks=-5° (KS=050°).
  2. 63°57.0'N 025°43.6'E.
  1. 63°57.1'N 025°43.6'E.
  1. Kartalla.
  1. Ohittamiskielto.
  2. Merikartalla väylän alussa oleva nuoli ja väyläviivassa olevat nuolenkärjet osoittavat kyseisen väylän nimelliskulkusuunnan.
  3. Juuri uponnut, vaarallinen hylky merkitään kahdella samanlaisella, vierekkäin asetetulla lateraali- tai kardinaalimerkillä.
  1. Väärin. Laitesukellus on luvanvaraista suoja-alueella.
  2. Oikein, vapaa-ajan veneellä saa ankkuroida suoja-alueella muuallakin kuin virallisilla ankkuripaikoilla.
  3. Periaatteessa väärin, mutta sisältää useita tulkinnanvaraisuuksia. Suoja-alueella on kiellettyä liikkua 100 metriä lähempänä puolustusvoimien käytössä olevaa maa-aluetta, jos maihinnousu sille on kiellettyä (osoitettu keltaisin kyltein). Poikkeuksen muodostavat yleisen, merikarttaan merkityn väylän alue ja yksityinen vesialue.
  1. Alus on ohittava alus sen lähestyessä toista alusta enemmän kuin 22.5° tämän poikkiviivan perän puolelta (COLREG 13b).
  2. Tuulen puolella oleva väistää suojan puolella olevaa (COLREG 12a).
  3. Yhteentörmäämisen vaara on olemassa, kun suuntima lähestyvään alukseen ei muutu (COLREG 7d).