Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 13.12.2002, rannikkonavigointi, kysymykset

Käytä eksymätaulukkoa ja vuorovesitaulukoita soveltuvin osin. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Eranto on 6°E ellei tehtävässä toisin ilmoiteta.

  1. Olet veneelläsi Lutskärsgrundin itäpuolella 8.8 m väylällä matkalla etelään. Tarkistat kompassin eksymän suuntimalla linjan, jonka muodostavat Lutskärsgrundin sektoriloisto ja V.Gräddmanhällanin tunnusmajakka. Suuntima on ks=267°. Laske kompassin eksymä.
  1. Mitkä pääsyyt aiheuttavat vuorovesi-ilmiön?
  2. Mitä tarkoittaa tutkassa näyttötapa HEAD UP?
  3. Mitä tarkoittaa RACON?
  1. Olet Malörenin majakan länsipuolisella merialueella. Kompassisuuntasi on KS=179°. Veneesi nopeus on 9 solmua. Suunnit Malörenin majakan ohjauskompassilla kello 11.25 ks=136° ja kello 12.05 ks=061°. Mikä on havaittu paikkasi kello 12.05?
  2. Jatkat matkaasi. Kello 12.25 Ruotsin merivartiosto tiedustelee sijaintiasi. Ilmoitat sen suuntimana ja etäisyytenä Malörenin majakasta. Mitkä lukemat annat?
  1. Olet 20.05.1995 kello 16.10 UT paikassa 51°04.0'N 001°23.0'E. Mikä on vuorovesivirran suunta ja nopeus?
  2. Tarkoituksesi on jatkaa matkaa Folkestonen satamaan nopeudella 6 solmua. Mitattuasi kartalta tosisuunnan Folkestoneen lasket siitä kompassisuunnaksi KS=270°, jota lähdet ohjaamaan. Eranto on 5°W. Mikä on sijaintisi tunnin kuluttua, jos oletetaan, että vuoroveden aiheuttama virta pysyy koko matkan ajan samana? Kuinka kaukana olet sataman suulla olevasta loistosta (51°04.5'N 001°11.8'E)?
  1. Oikein vai väärin?
  2. Lämmin rintama merkitään kartalle Symboli.
  3. Kylmän rintaman lähestyessä lämpötila nousee.
  4. Maatuuli vaikuttaa pääasiassa päivällä.
  5. Huomautus veneilijöille annetaan 14–20 m/s tuulesta.
  1. Ajat kompassisuuntaan KS=091° majakan Kemi 1 pohjoispuolella. Määrität paikkasi tutkalla mittaamalla etäisyydet: 5 mpk majakkaan Kemi 1 ja 7 mpk majakkaan Kemi 2. Missä olet?
  2. Mittaat tutkalla keulasuuntiman majakkaan Kemi 2. Mikä on tutkalla mittaamasi keulasuuntima?
  3. Jatkat matkaa edellä määrittämästäsi paikasta suoraan kohti majakkaa Kemi 2. Mikä on ohjattava kompassisuunta, kun luoteistuulen aiheuttama sorto on 6°?
  1. Paikasta 59°25.1'N 020°51.5'E purjehditaan kahdeksan tuntia KS=203° keskinopeudella 8 solmua. Kaakkoistuuli aiheuttaa sorron 5°. Laske matkan päätepisteen koordinaatit.
  1. Oikein vai väärin?
  2. Reittijakojärjestelmän liikennekaista tulee ylittää mahdollisimman loivassa kulmassa liikennesuuntaan nähden.
  3. Kansainvälinen huviveneenkuljettajan pätevyyskirja voidaan myöntää 15-vuotiaalle.
  4. Reittijakojärjestelmän liikennejakovyöhykkeessä saa kalastaa.

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Rannikko 13.12.2002, mallivastaukset

Muutamiin tehtäviin liittyy karttaote.

  1. eks=+10° (KS=170°).
  1. Vuoroveden aiheuttaa kuun liike maan ympäri ja maan liike auringon ympäri.
  2. HEAD UP tarkoittaa keulasuuntanäyttöä.
  3. RACON on tutkamajakka.
  1. 65°29.8'N 023°24.6'E. Tehtäviin 1 ja 3 liittyvä karttapiirros, ote Carta Navigationis:ista Karttapiirros
  2. ts=218°/6.2 mpk.
  1. VS=054°, VN=2.1 solmua. (karttaote)
  2. 51°05.7'N 001°16.2'E, 3.0 mpk.
  1. Väärin. Esitetty merkki on lämpimän rintaman karttamerkki.
  2. Väärin. Kylmän rintaman lähestyessä lämpötila ei nouse.
  3. Väärin. Maatuuli vaikuttaa pääasiassa illalla.
  4. Väärin. Tuulesta 14–20 m/s annetaan kovan tuulen varoitus.
  1. 65°28.1'N 024°06.5'E. karttaote
  2. kk=335°.
  3. KS=056°.
  1. 58°31.4'N 019°43.7'E.
  1. Väärin. Reittijakojärjestelmän liikennekaista tulee ylittää suorassa kulmassa liikennesuuntaan nähden.
  2. Väärin. Kansainvälinen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa voidaan myöntää 18-vuotiaalle.
  3. Oikein, reittijakojärjestelmän liikennejakovyöhykkeessä saa kalastaa.