Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 25.04.2003, saaristonavigointi, kysymykset

Eranto on 7°E. Käytä eksymätaulukkoa. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Tutkinnon tehtävät liittyvät heinäkuiseen veneretkeen, jonka teet 12 m moottoriveneellä. Veneen syväys on 1.4 m ja korkeus 4.5 m. Lähtöpaikkasi on Gammelbyn palvelusatama. Sää on tyyni ja näkyvyys hyvä.

  1. Lähdet paikasta 63°52.2'N 025°49.8'E kello 09.00. Ajat ensin TS=328° kunnes Fagerön linjataulu on suoraan sivulla vasemmalla ja sen jälkeen TS=311° matkan 1.4 meripeninkulmaa. Mikä on tulopaikkasi?
  1. Merkkikuvio?
   Ajat 3.0 m väylää lounaaseen pitkin Långön linjaa kompassisuuntaan KS=229°. Laske kompassin eksymä.
  2. Näet edessä aluksen, jolla näkyy viereinen merkkikuvio. Minkälaisesta aluksesta on kysymys?
  1. Ajat Långön linjaa lounaaseen. Kello 09.20 ylität Svensksund–Skogböle -linjan. Milloin olet Ölandin ja Skogbölen linjojen risteyksessä jos, nopeutesi on 8 solmua?
  2. Mikä on kompassisuuntasi Skogbölen linjalla?
  1. Saavut Ölandin ja Skogbölen linjojen risteykseen (63°52.6'N 025°43.1'E). Uusi kompassisuunta on 328°. Mikä on nopeutesi, jos Norruddin majakka on suoraan sivulla vasemmalla 12 minuutin ajon jälkeen?
  1. Jatkat matkaasi samalla kompassisuunnalla 328°. Jonkun ajan päästä tarkistat sijaintisi suuntimalla käsisuuntimakompassilla peräkkäin Norrbådanin tunnusmajakan ks=112° ja Norruddin majakan ks=177°. Mikä on sijaintisi?
  1. Liput
   Olet noin 1.5 meripeninkulmaa Norrbådanista sen luoteispuolella. Edessäsi näet vedessä viereisen kuvan liput. Miten menettelet?
  2. Koskevatko sisävesisäännöt sinua tässä paikassa?
  1. Paikasta 63°57.0'N 025°40.9'E otat suunnan kohti Viiran majakkaa. Trehålsgrundetin pohjoiskärjen ollessa keulasuuntimassa 140° päätät palata takaisin Gammelbyhyn. Piirrä käyttämäsi reitti sekä navigoinnissa huomioon otettavat kohteet kartalle.
  1. Vesiliikennemerkki?
   Mitä tarkoittaa viereinen vesiliikennemerkki?
  2. Mitä tarkoittaa karttamerkki Karttamerkki??
  3. Mitä meriteiden säännöt säätävät tähystyksestä?
  1. Oikein vai väärin?
   • Myötävirtaan kulkeva alus väistää vastavirtaan kulkevaa alusta ahtaassa kulkuväylässä
   • Kulussa olevalla purjealuksella on valkoinen mastovalo sytytettynä yöllä.
   • 16-vuotias saa kuljettaa rekisteröityä moottorivenettä.
  1. Viestilippu?
  2. Miten sillan alikulkukorkeus määräytyy?
  3. Tarkoittaako käsite alus rikoslain vesiliikennejuopumuksesta koskevissa säädöksissä myös soutuvenettä?
  4. Mitä tarkoittaa viereinen viestilippu?

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Saaristo 25.04.2003, mallivastaukset

Tehtäviin liittyviä piirroksia on maisemanavigointitehtävän kartalla.

  1. 63°53.6'N 025°46.8'E.
  1. eks=-4° (KS=229°).
  2. Lossi (tai ohjailukyvytön alus).
  1. 09.29.
  2. KS=241°.
  1. 8.7 solmua.
  1. 63°56.3'N 025°40.5'E.
  1. Kalanpyydystä tarkoittavat liput tulee kiertää vähintään 50 m etäisyydeltä, kummalta puolelta tahansa. Välistä ei saa ajaa.
  2. Sisävesisäännöt ovat voimassa kyseisessä paikassa.
  1. Ote Carta Marinasta
  1. Lauttaväylän risteäminen.
  2. Turvavesimerkki.
  3. Jokaisen aluksen on aina pidettävä asianmukaista näkö- ja kuulotähystystä (COLREG 5).
   • Väärin. Vastavirtaan kulkeva alus väistää myötävirtaan kulkevaa alusta ahtaassa kulkuväylässä.
   • Väärin. Valkoinen mastovalo merkitsee, että alus käyttää konevoimaa. Pelkästään purjeilla kulkevalla aluksella ei ole valkoista mastovaloa.
   • Oikein, rekisteröidyn moottoriveneen kuljettamiseen vaaditaan vähintään 15 vuoden ikää.
  1. Sillan ilmoitettu alikulkukorkeus on merialueella keskivedestä mitattu vapaa korkeus vähennettynä turvallisuusvaralla. Järvialueella vapaa korkeus mitataan purjehduskauden aikaisesta ylivedestä. Turvallisuusvara on 0.2–1.0 m.
  2. Soutuvene ei kuulu rikoslain vesiliikennejuopumussäädösten piiriin.
  3. Kansainvälinen viestilippu L tarkoittaa, että alus on pysäytettävä heti, kun se voidaan turvallisesti tehdä.