Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 25.04.2003, rannikkonavigointi, kysymykset

Käytä eksymätaulukkoa ja vuorovesitaulukoita soveltuvin osin. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Eranto on 6°E ellei tehtävässä toisin ilmoiteta.

  1. Olet veneelläsi majakan Kemi 2 itäpuolella 10 m väylällä matkalla länteen. Tarkistat kompassin eksymän suuntimalla linjan, jonka muodostavat majakat Kemi 2 ja Kemi 1. Suuntimaksi mittaat ks=228°. Laske kompassin eksymä.
  1. Mihin liittyy WGS-84?
  2. Mitä tarkoittaa tutkassa näyttötapa NORTH UP?
  3. Missä kulmassa kahden suuntiman tulisi olla keskenään, jotta paikanmääritys olisi tarkimmillaan?
  1. Olet majakan Kemi 2 länsipuolisella merialueella. Kompassisuuntasi on KS=251°. Veneesi nopeus on 9 solmua. Suunnit majakan Kemi 1 ohjauskompassilla kello 13.25 ks=188° ja kello 14.05 ks=130°. Mikä on havaittu paikkasi kello 14.05.
  2. Jatkat matkaasi. Milloin olet 6 mpk etäisyydellä majakasta Malören? Missä tosisuuntimassa veneen tulisi näkyä tällöin majakasta?
  1. Olet 06.05.1995 kello 14.51 UT paikassa 51°04.0'N 001°23.0'E. Mikä on vuorovesivirran suunta ja nopeus?
  2. Tarkoituksesi on jatkaa matkaa Folkestonen satamaan lokin näyttäessä nopeutta 6 solmua. Eranto on 5°W. Vuoroveden aiheuttama virta pysyy koko matkan ajan samana. Mitä kompassisuuntaa sinun tulisi ohjata? Milloin sivuutat Folkestonen sataman suulla olevan loiston (51°04.5'N 001°11.8'E)?
  1. Oikein vai väärin?
   • Kylmä virtaus merkitään kartalle Nuoli.
   • Lämpimän rintaman lähestyessä lämpötila nousee.
   • Merituuli vaikuttaa pääasiassa päivällä.
   • Kovan tuulen varoitus annetaan 14–20 m/s tuulesta.
  1. Ajat kompassisuuntaan KS=184° Malörenin majakan luoteispuolella. Määrität sijaintisi mittaamalla ohjauskompassilla kompassisuuntiman Lutskärsgrundin sektoriloistoon ks=274° ja tutkalla etäisyyden Malörenin majakkaan 8.0 mpk. Mikä on sijaintisi?
  2. Mittaat edellä määrittämässäsi paikassa tutkalla keulasuuntiman Gunnarenin kummeliin. Mikä on tutkalla mittaamasi keulasuuntima?
  3. Jatkat matkaasi edellä määrittämästäsi paikasta suoraan kohti Malörenin majakkaa. Mikä on ohjattava kompassisuunta, kun koillistuulen aiheuttama sorto on 6°?
  1. Paikasta 58°27.1'N 019°26.7'E purjehditaan paikkaan 59°39.2'N 021°19.1'E. Kaakkoistuuli aiheuttaa 6° sorron.
   Laske kompassisuunta ja kuljettu matka.
  1. Oikein vai väärin?
   • Reittijakojärjestelmän liikennekaistalle tulee tulla mahdollisimman jyrkässä kulmassa liikennesuuntaan nähden.
   • Ulkomailta passintarkastukseen tullessa ei tarvitse noudattaa tulliteitä.
   • Tulliraja on sama kuin aluemeren ulkoraja.

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Rannikko 25.04.2003, mallivastaukset

Muutamiin tehtäviin liittyy karttaote.

  1. eks=-10° (KS=280°).
  1. WGS-84 on World Geodetic System 1984, muun muassa INT-merikartan ja GPS-järjestelmän koordinaattijärjestelmä.
  2. NORTH UP tarkoittaa pohjoissuuntanäyttöä, jossa maantieteellinen pohjoinen on tutkan näytöllä ylhäällä.
  3. Suorassa kulmassa.
  1. 65°28'N 023°57'E.
  2. ts=136°, 14.42.
  1. VS=047°, VN=1.2 solmua. (karttaote)
  2. KS=262°, 16.14 UT.
   • Väärin. Esitetyllä merkillä on kuvattu epämääräisen virtauksen suuntaa.
   • Väärin. Lämpimän rintaman lähestyessä lämpötila ei nouse.
   • Oikein, merituuli vaikuttaa pääasiassa päivällä.
   • Oikein, kovan tuulen varoitus annetaan 14–20 m/s tuulesta.
  1. 65°39.4'N 023°27.5'E.
  2. kk=291°.
  3. KS=157°.
  1. KS=037° ja MPS=92.4 mpk.
   • Väärin. Reittijakojärjestelmän liikennekaistalle tulee tulla mahdollisimman loivassa kulmassa liikennesuuntaan nähden.
   • Väärin. Ulkomailta tultaessa kuljetaan tulliteitä passintarkastukseen.
   • Väärin. Tulliraja on 2 mpk aluemeren ulkorajaa ulompana.