Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Tähtitieteellisen merenkulkuopin tutkinto 25.04.2003, kysymykset

Kaikki havainnot on tehty normaalioloissa, lämpötila +10°C ja ilmanpaine 1010 hPa. Lue yleiset tutkinto-ohjeet!

Kaikki tapahtumat koskevat vuotta 2000.

  1. Alus on matkalla Kanadasta Portugaliin. Syyskuun 9. päivän aamuhämärässä merkintäpaikassa 47°32.0'N 051°10.0'W mitataan sekstanttikorkeudet kello 05.24.23 tähdelle Pollux 45°07.0' ja kello 05.25.46 planeetalle Jupiter 63°21.0'. Kellokorjaus vyöhykeaikaan on -4 s, indeksikorjaus +3.5' ja silmänkorkeus 10 m.
   Määritä havaittu paikka.
  1. Paikanmäärityksen jälkeen alus suuntaa kohti Lissabonin edustaa paikkaan 38°20.0'N 009°30.0'W, johon se saapuu syyskuun 16. päivänä vyöhykeaikaan 16.00.
   Mikä on aluksen keskinopeus, kun matka on 1890 mpk?
  2. Syyskuun 9. päivänä vyöhykeaikaan 09.25 paikassa 47°28.0'N 050°05.0'W suunnitaan aurinko kompassisuuntimassa 125°. Eranto on 25°W.
   Määritä eksymä.
  1. Syyskuun 11. päivänä kello 04.24.30 merkintäpaikassa 57°12.0'N 020°07.5'E mitataan tähden Polaris (Pohjantähti) sekstanttikorkeus 57°59.5'. Kello 04.25.40 mitataan tosisuuntimassa 120° olevan tuntemattoman tähden sekstanttikorkeus 23°57.1'. Kellokorjaus vyöhykeaikaan on +6 s, indeksikorjaus -4.0' ja silmänkorkeus 4.2 m.
   Tunnista tähti ja määritä aluksen paikka.
  1. Helmikuun 28. päivänä vyöhykeaikaan 08.24.19 merkintäpaikassa 45°53.0'S 086°08.0'E mitataan auringon alareunan sekstanttikorkeus 25°54.8'. Tosisuunta on 085° ja nopeus 10.0 solmua. Vyöhykeaikaan 12.24.19 mitataan auringon meridiaaniohituksesta sen alareunan sekstanttikorkeus 52°15.0'. Indeksikorjaus on -4.5' ja silmänkorkeus 10 m.
   Määritä havaittu paikka jälkimmäisen havainnon hetkellä.

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Avomeri 25.04.2003, mallivastaukset

  1. Pollux:
   lat0=48°N, lon0=051°26.3'W
   LHA=307°, Dec=28°01.5'N
   ts=096.5°, ΔH=+15.8'
   Jupiter:
   lat0=48°N, lon0=051°01.0'W
   LHA=355°, Dec=21°08.2'N
   ts=169.8°, ΔH=+28.2'

   47°31'N 051°08'W.
  1. Ajoaika on 176.6 h eli 7 vrk 8 h 34 min, keskinopeus on 10.7 solmua.
  2. Aurinko:
   lat0=47°N, lon0=049°57.3'W
   LHA=317°, Dec=05°05.2'N
   ts=124.8°

   eks=+25°.
  1. Polaris:
   lat=57°N, lon=020°07.5'E
   AriesLHA=061°44', a0=18.4'

   lath=57°10.6'N (ts=359.4°)
  2. Arvoilla: lat=57°N, LHA=120°, Dec=24°N
   AriesLHA=062°01.6' saadaan tunnistettavan Dec=05°18'N ja SHA=245°22' → Procyon!!
   Procyon:
   lat0=57°N, lon0=019°55.5'E
   LHA=307°, Dec=05°13.5'N
   ts=119.7°, ΔH=+2.1'

   57°10.6'N 020°11'E.
  1. Aurinko, ensimmäinen havainto:
   lat0=46°S, lon0=086°06.0'E
   LHA=299°, Dec=08°16.2'S
   ts=074.2°, ΔH=+5.2'
   Siirto: TS=085°, 40.0 mpk
   Aurinko, jälkimmäinen havainto:
   lat0=46°S, lon0=087°05.5'E
   LHA=360°, Dec=08°12.4'S
   ts=000°, ΔH=+8' (tai lath=90°-Ht+Dec=45°52'S)

   45°52'S 087°10'E.