Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 12.12.2003, saaristonavigointi, kysymykset

Eranto on 7°E. Käytä eksymätaulukkoa. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Tehtävät liittyvät heinäkuiseen veneretkeen, jonka teet 12-metrisellä moottoriveneellä. Veneen syväys on 1.4 m ja korkeus 4.5 m. Lähtöpaikkasi on Ättyksen saari. Sää on tyyni ja näkyvyys hyvä.

  1. Lähdet paikasta 63°51.7'N 026°00.0'E kello 11.00. Ajat ensin suoraan pohjoiseen kunnes saavut 9.0 m väylälle. Nopeutesi on 8 solmua. Mihin aikaan saavut väylälle?
  1. Merkkikuvio?
   Ajat 9.0 m väylää luoteeseen kompassisuuntaan KS=328°. Laske kompassin eksymä.
  2. Länsireunamerkin itäpuolella näet aluksen, jolla näkyy viereinen merkkikuvio. Mistä on kysymys?
  1. Jatkat 9.0 m väylää merelle päin. Länsireunamerkki on suoraan sivulla oikealla kello 11.25. Muutat suuntasi KS=000°. Ohitat länsiviitan 6 minuuttia myöhemmin. Milloin olisi Munan reunamerkki suoraan sivulla vasemmalla?
  1. GPS-paikannin ei toimi. Päätät tarkistaa sijaintisi suuntimalla käsisuuntimakompassilla peräkkäin Munan reunamerkin ks=241° ja Möylyn sektoriloiston ks=297°. Mikä on sijaintisi?
  1. GPS-paikannin toimii taas ja näyttää 63°57.58'N 026°00.41'E. Tästä paikasta otat suunnan kohti Viiran majakkaa. Mikä on uusi kompassisuunta?
  1. Lähestyt 9.0 m väylää idästä. Huomaat etuvasemmalla moottorilla kulkevan, ilmeisesti noin 12 m pituisen taksiveneen, joka on tulossa väylää pitkin. Suuntima veneeseen ei muutu. Kumpi on väistämisvelvollinen?
  2. Olet epävarma taksiveneen aikeista. Minkälaisen äänimerkin voit tässä tilanteessa antaa?
  1. Vasemmalta lateraaliviitalta (63°57.0'N 025°52.6'E) päätät palata takaisin lähtöpaikkaan. Sinun pitää kuitenkin käydä Pulterin luoteiskärjessä (63°54.5'N 025°53.9'E). Piirrä käyttämäsi reitti ja ympyröi navigoinnissa huomioon otettavat kohteet kartalle.
  1. Vesiliikennemerkki?
   Mitä tarkoittaa viereinen vesiliikennemerkki?
  2. Mitä tarkoittaa karttamerkki paikassa 63°53.35'N 025°54.10'E?
  3. Mitä meriteiden säännöt säätävät sen aluksen toimenpiteistä, joka ei ole väistämisvelvollinen?
  1. Oikein vai väärin?
  2. Ahtaassa kulkuväylässä kulkeva alus käyttää väylän oikeaa reunaa.
  3. Moottorialus väistää ohittavaa purjealusta.
  4. Merenkulkulaitos on johtava meripelastusviranomainen.
  1. Milloin alus on kulussa?
  2. Mikä kardinaalimerkki voitaisiin sijoittaa paikkaan 63°56.4'N 025°48.4'E?
  3. Mistä julkaisusta selviävät valaistujen turvalaitteiden tiedot?

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Saaristo 12.12.2003, mallivastaukset

Muutamiin tehtäviin liittyy karttapiirros.

  1. 11.11.
  1. eks=+6° (KS=328°).
  2. Alus on karilla.
  1. 11.47.
  1. 63°56.9'N 026°00.2'E.
  1. KS=249°.
  1. Taksivene on velvollinen väistämään.
  2. Vähintään viisi lyhyttä äänimerkkiä.
  1. Kartalla.
  1. Pysähtymismerkki.
  2. IE 26: Tuulimoottori, tuulivoimala.
  3. Aluksen on pidettävä suuntansa ja nopeutensa. Sillä on kuitenkin ensin oikeus ja sitten velvollisuus väistää toista alusta, mikäli tämä ei ryhdy sääntöjen määräämiin toimenpiteisiin.
  1. Oikein, ahtaassa kulkuväylässä kulkeva alus käyttää väylän oikeaa reunaa.
  2. Väärin. Ohittava alus väistää ohitettavaa alusta.
  3. Väärin. Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen.
  1. Alus on kulussa, kun se ei ole ankkuroituna, maihin kiinnitettynä eikä karilla.
  2. Länsimerkki.
  3. Loistoluetteloista.