Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 12.12.2003, rannikkonavigointi, kysymykset

Käytä eksymätaulukkoa ja vuorovesitaulukoita soveltuvin osin. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Eranto on 6°E ellei tehtävässä toisin ilmoiteta.

  1. Lähdet Ajoksesta ulos merelle 10 m väylää. Pääkompassi näyttää KS=196°. Tarkistat pääkompassin eksymän suuntimalla linjan, jonka muodostavat Keminkraaselin sektoriloisto ja Ykskiven tunnusmajakka. Suuntimaksi mittaat ks=101°. Laske kompassin eksymä.
  2. Samalla ohjauskompassi näyttää KS=184°. Mikä on ohjauskompassin eksymä.
  1. Mitä tarkoittaa KKJ?
  2. Mitä tarkoittaa kartalla merkintä RACON?
  3. Mitä tarkoittaa paikanmäärityksessä käsite sijoittaja?
  1. Olet Malörenin majakan lounaispuolisella merialueella. Kompassisuuntasi on KS=001°. Veneesi nopeus on 9 solmua. Suunnit Malörenin majakan ohjauskompassilla kello 14.05 ks=028° ja kello 14.45 ks=078°. Mikä on havaittu paikkasi kello 14.45?
  2. Jatkat matkaasi. Milloin olet 5.5 mpk etäisyydellä Lutskärsgrundetin sektoriloistosta? Missä tosisuuntimassa veneen tulisi näkyä tällöin Malörenin majakasta?
  1. Olet 17.05.1995 kello 12.35 UT paikassa 51°00.1'N 001°28.5'E. Mikä on vuorovesivirran suunta ja nopeus?
  2. Määrität tosisuunnaksi Abbevillen poijulle TS=124°. Lähdet ajamaan tähän suuntaan. Nopeutesi on 6 solmua. Eranto on 5°W. Lounaistuuli aiheuttaa sorron 4°. Vuoroveden aiheuttama virta pysyy koko matkan ajan samana.
   Mikä on paikkasi tunnin kuluttua? Kuinka kaukana olet Abbevillen poijusta?
  1. Oikein vai väärin?
   • Merisavu syntyy, kun lämmin ilma saapuu kylmän meren päälle.
   • Lämmin rintama merkitään sääkartalle Symboli.
   • Maatuuli vaikuttaa pääasiassa päivällä.
   • Sisävesillä annetaan tuulivaroitus veneilijöille 12 m/s tuulesta.
  1. Ajat kompassisuuntaa KS=198° majakan Kemi 2 pohjoispuolella. Määrität sijaintisi mittaamalla ohjauskompassilla ja tutkalla majakan Kemi 2 kompassisuuntiman ks=200° ja etäisyyden 3.5 mpk. Mikä on sijaintisi?
  2. Mittaat määrittämässäsi paikassa tutkalla keulasuuntiman Pohjantähden tutkamerkkiin. Mikä on mittaamasi keulasuuntima?
  3. Jatkat matkaasi määrittämästäsi paikasta suoraan kohti majakkaa Kemi 1. Kaakkoistuuli aiheuttaa sorron 6°. Mikä on ohjattava kompassisuunta?
  1. Paikasta 58°44.5'N 019°43.5'E purjehditaan suuntaan KS=201° matka 54 mpk. Kaakkoistuuli aiheuttaa sorron 5°. Laske tulopaikka.
  1. Oikein vai väärin?
   • Reittijakojärjestelmän liikennejakovyöhykkeessä saa kalastaa.
   • Ulkomailta passintarkastukseen tultaessa on noudatettava tullitietä.
   • Kalastusvyöhykkeen [VANHENTUNUT KÄSITE] raja on 2 mpk tullirajan ulkopuolella.

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Rannikko 12.12.2003, mallivastaukset

Muutamiin tehtäviin liittyy karttaote.

  1. eks=-8° (Pääkompasssi KS=196°).
  2. eks=+4° (Ohjauskompassi KS=184°).
  1. Kartastokoordinaattijärjestelmä: muun muassa vihreiden merikarttojen koordinaattijärjestelmä.
  2. RACON tarkoittaa tutkamajakkaa.
  3. Sijoittaja on mittaushavainnosta saatu aluksen paikkaa osoittava käyrä. Sijoittaja voi olla suoran osa tai ympyrän kaari.
  1. 65°31.2'N 023°25.3'E. karttaote
  2. 15.08, ts=313°.
  1. VS=026°, VN=2.1 solmua. (karttaote)
  2. 50°59.0'N 001°38.3'E, 2.9 mpk.
  1. Väärin. Merisavu syntyy, kun erittäin kylmä ilmamassa tiivistää vedestä kohoavan kosteuden joutuessaan avoimen vesialueen päälle.
  2. Väärin. Esitetyllä merkillä merkitään lämmin rintama sääkartalle.
  3. Väärin. Maatuuli vaikuttaa pääasiassa illalla.
  4. Oikein, sisävesillä annetaan tuulivaroitus yli 10 m/s tuulesta.
  1. 65°33.4'N 024°26.0'E.
  2. kk=137°.
  3. KS=207°.
  1. 57°58.2'N 018°50.5'E.
  1. Oikein, reittijakojärjestelmän liikennejakovyöhykkeessä saa kalastaa.
  2. Oikein, ulkomailta tultaessa on kuljettava tullitietä passintarkastukseen.
  3. Väärin. Kalastusvyöhykkeen raja oli tullirajan ulkopuolella, mutta ei vakioetäisyydellä. [EEZ (Exclusive Economic Zone) korvaa kalastusvyöhykkeen.]