Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 23.04.2004, saaristonavigointi, kysymykset

Eranto on 7°E. Käytä eksymätaulukkoa. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Tehtävät liittyvät kesäiseen venematkaan, jonka teet 9-metrisellä moottoriveneelläsi. Veneen syväys on 1.2 m ja korkeus 4.5 m. Lähtöpaikkasi on Skogbölen lossiranta (63°53.0'N 025°45.4'E). Säätila: kohtalaista lounaistuulta, pilvistä, kohtalainen näkyvyys.

  1. Siirryt lähtöpaikastasi Skogbölen lossirannasta salmen läpi kulkevalle 3.0 m lateraaliviitoitetulle väylälle ja lähdet ajamaan vasten nimelliskulkusuuntaa. Ölandin saaren eteläkärjen kohdalla ohitat viitan, joka jää väylän eteläpuolelle. Minkä värinen on tuo viitta?
  2. Jatkat matkaasi väylää pitkin. Ollessasi linjalla Ljusskär–Skogböle näet vasemmalta lähestyvän purjeveneen. Olet sen kanssa törmäyskurssilla.
   Kumpi väistää? Perustele lyhyesti vastauksesi.
  1. Olet edennyt 3.0 m lateraaliväylällä linjalle Stångklubb–Skomakaren paikkaan, joka on 0.5 mpk etäisyydellä väylän mutkasta. Jatkat matkaa suoraan pohjoiseen.
   Mikä on ohjattava kompassisuunta?
  2. Ympyröi kartalle ne ennen Norruddin majakan leveyspiiriä olevat vaarakohteet, jotka sinun on otettava navigoinnissasi huomioon.
  1. Ajaessasi kohti pohjoista on Norruddin majakka suoraan sivulla oikealla kello 11.00. Veneesi nopeus on 7 solmua. Mihin aikaan on Norrbådanin tunnusmajakka suoraan idässä?
  1. Jonkin ajan kuluttua käännät veneen keulan kohti Viiran majakkaa. Veneen kompassi näyttää kompassisuuntaa KS=070°. Mikä on sijaintisi, kun oikeanpuoleinen keulakulma Norrbådanin tunnusmajakkaan on 055°?
  1. Lähestyessäsi 4.5 m väylää matkalla kohti Viiran majakkaa näet etelästä päin saapuvan proomua hinaavan aluksen. Pilvisen sään vuoksi aluksella on kulkuvalot päällä.
   Mitä valoja on hinaavan konealuksen näytettävä, kun hinauksen pituus on alle 200 metriä?
  2. Mikä on tunnusmajakan ja merimajakan olennaisin ero?
  1. Ylitettyäsi 4.5 m väylän ohjaat veneesi tutulle onkipaikalle, 5.2 m matalikolle paikassa 63°57.5'N 025°46.7'E. Mitkä ovat käsisuuntimakompassin suuntimat tästä paikasta Viiran majakkaan ja Norrbådanin tunnusmajakkaan?
  1. Millä merkkikuviolla ilmoitat muille vesillä olijoille, että veneesi on ankkuroituna?
  2. Onkipaikalta lähdettyäsi päätät pistäytyä Viiran majakkasaaren itärannalla. Sieltä jatkat matkaasi takaisin lähtöpaikkaasi Skogbölen lossirantaan. Piirrä reitti kartalle ja merkitse vinoristillä (×) vaarakohteet, jotka navigoidessa on otettava huomioon. Perustele reitinvalintasi.
  1. Ennen rantautumistasi lähtöpaikkaan päätät tarkistaa vielä kompassin eksymän ajamalla lossisalmessa kulkevaa väylää pitkin. Kun Långön linja on kiinni perän puolella, näyttää kompassi KS=230°. Laske kompassin eksymä tällä suunnalla.
  2. Mitä tarkoittaa salmen pohjoispuolella Ölandin saaressa oleva karttamerkki, jossa kaksoisympyrän sisällä on purjeveneen kuva?
  1. Mitä tarkoittaa viereinen vesiliikennemerkki?
  2. Mainitse vähintään neljä veneilykäyttöön soveltuvaa hätämerkkiä.
  3. Mikä on loki?
  1. Oikein vai väärin?
   • Vetouistelua suorittava alus on meriteiden sääntöjen tarkoittama kalastusta harjoittava alus.
   • Veneliikenneasetuksen säätämä rekisteröintipakko ei koske lainkaan perämoottoriveneitä.
   • Länsiviitan valotunnus on NPv–VQ (9) 10 s.

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Saaristo 23.04.2004, mallivastaukset

Tehtäviin liittyviä piirroksia on kahdella karttaotteella.

  1. Oikeanpuoleinen lateraaliviitta on vihreä.
  2. Meriteiden säännöt eivät tunne käsitettä purjevene. Alus on purjealus, jos se kulkee vain tuulen voimalla. Konealus se on käyttäessään kulkuun konevoimaa. Jos se on purjealus, minä väistän (COLREG 18a). Jos se on konealus, se on velvollinen väistämään (COLREG 15). Väylä ei liity aiheeseen mitenkään.
  1. KS=354°.
  2. Kartalla.
  1. 11.15.
  1. 63°56.3'N 025°41.6'E.
  1. Kaksi päällekkäistä etumastovaloa, sivuvalot ja perävalo sekä hinausvalo.
  2. Tunnusmajakalla ei ole valotunnusta.
  1. Viira ks=098°, Norrbådan ks=213°.
  1. Ympäri näköpiirin näkyvällä mustalla pallokuviolla, jonka halkaisija on vähintään 30 cm.
  2. Kartalla.
  1. eks=-5° (KS=230°)
  2. Vierassatama.
  1. Nopeusrajoitus 9 km/h.
   • sivuille ojennettujen käsien nostaminen ja laskeminen
   • keskeytymätön ääni
   • SOS-merkki esim. valolla tai äänellä
   • punaiset laskuvarjoraketit tai käsisoihdut
   • MAYDAY radiopuhelimella.
  2. Loki on matkaa ja nopeutta mittaava laite.
   • Väärin. Vetouistelu ei rajoita aluksen ohjailukykyä (COLREG 3d).
   • Väärin. Veneliikenneasetuksen säätämä rekisteröintipakko koskee perämoottoriveneitä, joiden koneteho on enemmän kuin 15 kW.
   • Oikein, länsiviitan valotunnus on vanhalla suomalaisella merkintätavalla NPv(9) 10 s [IALA VQ(9) W 10 s].