Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 23.04.2004, rannikkonavigointi, kysymykset

Käytä eksymätaulukkoa ja vuorovesitaulukoita soveltuvin osin. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Eranto on 6°E ellei tehtävässä toisin ilmoiteta.

  1. Kompassisuuntasi on 280° ja nopeutesi 10 solmua. Kello 11.50 suunnit ohjauskompassilla majakan Malören ks=305° ja 24 minuuttia myöhemmin saman majakan ks=357°.
   Mikä on veneen paikka jälkimmäisen suuntiman hetkellä?
  1. Olet veneelläsi matkalla Kemiin 10.0 metrin väylää pitkin. Tarkistat veneen kompassin eksymän suuntimalla majakan Keminkraaseli (65°36.6'N 024°33.8'E) ja tunnusmajakan Ykskivi (65°36.0'N 024°42.2'E) muodostamaa linjaa. Kompassisuuntima on ks=093°. Paluumatkalla Kemistä väylää pitkin suunnit saman linjan ks=100°.
   Laske kompassin eksymät kyseisille kompassisuunnille.
  1. Olet majakan Kemi 2 (65°30.2'N 024°22.5'E) eteläpuoleisella merialueella ohjaten kompassisuuntaa KS=278°. Veneen nopeus on 8 solmua. Kello 12.50 on Kemi 2 oikeanpuoleisessa keulakulmassa 045° ja kello 13.17 se on suoraan sivulla oikealla.
   Veneen paikka kello 13.17?
  2. Missä keulasuuntimassa pitäisi majakan Kemi 1 (65°23.1'N 024°06.0'E) näkyä tutkassa kello 13.17?
  1. Kello 14.30 olet 6 meripeninkulman etäisyydellä majakasta Kemi 1 tosisuuntimassa 315°. Jatkat matkaasi kohti majakkaa Keminkraaseli. Kaakkoistuuli aiheuttaa sorron 8°.
   Mikä on ohjattava kompassisuunta?
  2. Mihin aikaan majakka Kemi 2 on suoraan sivulla oikealla, kun veneen nopeus on 12 solmua?
  1. Lähtöpaikka on 57°57.5'N 019°21.0'E ja tulopaikka 57°26.4'N 018°59.4'E. Itätuulen aiheuttama sorto on 12°.
   Laske kompassisuunta ja matka.
  1. Alus on 17.05.1995 Doverin salmessa menossa Calaisin satamaan. Kello 09.36 UT on veneen paikka 51°04.5'N 001°40.5'E, josta otetaan suunta majakalle paikassa 50°58.2'N 001°50.5'E.
   Mikä on vuorovesivirran suunta ja nopeus kello 09.36 UT?
  2. Veneen nopeus on 8 solmua. Eranto on 5°W. Vuorovesivirran suunta ja nopeus eivät muutu matkan aikana. Mikä on ohjattava kompassisuunta ja mihin aikaan ohitetaan paikassa 51°01.2'N 001°45.2'E oleva valaistu pohjoispoiju?
  1. Millä tuulen nopeudella annetaan
  2. merialueella huomautus veneilijöille"?
  3. sisävesillä tuulivaroitus"?
  4. myrskyvaroitus?
  1. Minkälaista sään muutosta ennustaa yleensä ilmanpaineen nousu?
  2. Mitkä tekijät vaikuttavat meriveden korkeuteen Suomen rannikolla?
  1. Määrittele lyhyesti
  2. Sisäiset aluevedet.
  3. Aluemeri.

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Rannikko 23.04.2004, mallivastaukset

Ratkaisuihin liittyy karttaote.

  1. 65°29.6'N 023°32.7'E.
  1. eks=+1° (KS=007°),
   eks=-6° (KS=194°).
  1. 65°27.0'N 024°19.0'E.
  2. kk=303°.
  1. KS=057°.
  2. 15.28.
  1. KS=185° ja MPS=33.2 mpk.
  1. VS=220°, VN=3.0 solmua.
  2. KS=124°, 10.11 UT. (karttaote)
  1. Huomautus veneilijöille: 11–13 m/s
  2. Tuulivaroitus sisävesillä: yli 10 m/s
  3. Myrskyvaroitus: yli 21 m/s.
  1. Sään paranemista.
  2. Tuulet ja ilmanpaine.
  1. Uloimpien maastokohtien kautta kulkevan murtoviivan ja mantereen välinen alue.
  2. Pääsääntöisesti sisäisten aluevesien ulkorajasta 12 mpk ulospäin rajoittuva merialue.