Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Tähtitieteellisen merenkulkuopin tutkinto 23.04.2004, kysymykset

Kaikki havainnot on tehty normaalioloissa, lämpötila +10°C ja ilmanpaine 1010 hPa. Lue yleiset tutkinto-ohjeet!

Kaikki tapahtumat koskevat vuotta 2000.

  1. Elokuun 8. päivänä vyöhykeaikaan 21.24.14 merkintäpaikassa 58°27.0'N 019°55.0'E mitataan tähden Arcturus sekstanttikorkeus 27°02.3'. Indeksikorjaus on -3.5' ja silmänkorkeus 9 m. Heti sen jälkeen suunnitaan majakan Gotska Sandön (58°24.0'N 019°12.0'E) valo tosisuuntimassa 265°.
   Määritä havaittu paikka.
  2. Noin viisi minuuttia tuon tähtihavainnon jälkeen saadaan radiopuhelu San Fransiscon lähellä (37°30'N 122°30'W) olevasta laivasta.
   Mikä on päivämäärä ja vyöhykeaika kutsuvalla laivalla?
  1. Syyskuun 10. päivänä kello 15.24.11 merkintäpaikassa 58°12.0'N 042°04.0'W mitataan auringon alareunan sekstanttikorkeus 21°33.6'. Tosisuunta on 075° ja nopeus 12.0 solmua. Kello 19.24.06 mitataan tähden Polaris (Pohjantähti) sekstanttikorkeus 58°11.9'. Kellokorjaus vyöhykeaikaan on +4 s, indeksikorjaus +2.0' ja silmänkorkeus 6 m.
   Määritä paikka jälkimmäisen havainnon hetkellä.
  1. Syyskuun 11. päivänä vyöhykeaikaan 12.25 merkintäpaikassa 45°14.0'S 127°52.0'E mitataan auringon alareunan ylämeridiaanikorkeus 40°06.2'. Indeksikorjaus on +3.5' ja silmänkorkeus 9 m.
   Määritä havaittu latitudi.
  2. Alus jatkaa matkaansa tosisuuntaan 170° nopeudella 10.0 solmua. Vyöhykeaikaan 15.25 suunnitaan aurinko kompassisuuntimassa 315°. Eranto on 10°W.
   Määritä eksymä.
  1. Elokuun 8. päivänä aamuhämärässä merkintäpaikassa 48°50.0'S 045°18.0'W mitataan:
   kronometriaika sekstanttikorkeus taivaankappale
   09.24.02 39°40.3' Tähti tosisuuntimassa 067°
   09.25.30 19°52.7' Planeetta Jupiter
   Kronometrikorjaus on +18 s, indeksikorjaus -4.5' ja silmänkorkeus 6 m.
   Tunnista tähti ja määritä havaittu paikka.

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Avomeri 23.04.2004, mallivastaukset

  1. Arcturus:
   lat0=58°N, lon0=020°12.8'E
   LHA=070°, Dec=19°11.1'N
   ts=263.6°, ΔH=+7.4'

   58°26'N 019°53'E.
  2. ZT=8.8.2000 12.30.
  1. Aurinko:
   lat0=58°N, lon0=041°52.6'W
   LHA=055°, Dec=04°36.7'N
   ts=241.6°, ΔH=-2.3' Polaris:
   lat0=58°N, lon0=040°24.9'W
   AriesLHA=285°52.8', a0=1°15.8'
   lath=58°26.4'N ts=1.3°

   58°26.4'N 040°35'W.
  1. Aurinko:
   lon=127°52.0'E, ΔT=-08.31.28, Dec=04°28.2'N

   45°12.5'S.
  2. Aurinko:
   lat0=46°S, lon0=127°53.5'E
   LHA=045°, Dec=04°25.3'N
   ts=308.5°

   eks=+4° (KS=176°).
  1. Arvoilla: lat=49°S, LHA=113°, Dec=40°S
   AriesLHA=052°58.6' saadaan tunnistettavan Dec=16°47'S ja SHA=259°37.4' → Sirius!!
   Sirius:
   lat0=49°S, lon0=044°59.5'W
   LHA=312°, Dec=16°42.9'S
   ts=067.5°, ΔH=-6.0'
   Jupiter:
   lat0=49°S, lon0=045°13.4'W
   LHA=348°, Dec=20°38.4'N
   ts=011.9°, ΔH=+8.7'

   48°50.5'S 045°15'W.