Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 22.04.2005, rannikkonavigointi, kysymykset

Käytä eksymätaulukkoa ja vuorovesitaulukoita soveltuvin osin. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Eranto on 6°E ellei tehtävässä toisin ilmoiteta.

  1. Merkintäpaikkasi on 59°55.0'N 025°45.0'E. Kompassisuuntasi on 246° ja nopeutesi 8 solmua. Kello 08.50 suunnit ohjauskompassilla majakan KALBÅDAGRUND ks=300° ja kello 09.20 saman majakan ks=003°. Mikä on sijaintisi kello 09.20?
  1. Kun tosisuuntima Kalbådagrundiin on 048° ja etäisyys 6 meripeninkulmaa, käännyt kohti majakkaa KERI. Kaakkoistuuli aiheuttaa sorron 8°. Mikä on kompassisuuntasi?
  2. Mikä on ajoaika majakalle kun nopeutesi on 12 solmua?
  1. Merkintäpaikasta 59°44.0'N 025°04.5'E ohjailet KS=260° nopeudella 8 solmua. Kello 11.15 suunnit majakan TALLINNA MADAL keulakulmassa 050° vasemmalle. Puoli tuntia myöhemmin keulakulma majakkaan on 100° vasemmalle. Mikä on sijaintisi kello 11.45?
  2. Kaakkoistuuli aiheuttaa nyt 10° sorron. Mikä on kompassisuunta majakkaan HELSINKI?
  3. Tuttavasi ilmoittaa, että hän on ylittämässä linjaa SITTERSKÄR-BARKHOLM (Söderskärin lounaispuolella) kompassisuunnalla 105°. Hän haluaa apuasi eksymän määrityksessä ja ohjeesi mukaan hän suuntii linjan ohjauskompassillaan kompassisuuntimassa 042°. Mikä on hänen kompassinsa eksymä ohjatulla kompassisuunnalla?
  1. Kello 12.00 lähdet paikasta 59°50.0'N 024°40.0'E kohti paikkaa 59°42.5'N 023°05.5'E. Nopeutesi on 9 solmua. Kaakkoistuulen aiheuttama sorto on 6°.
   Laske matkan kestoaika, kompassisuunta ja matka kohteeseen.
  1. Mikä on vuorovesivirran suunta ja nopeus 16.06.2004 kello 18.30 paikassasi 59°35.0'N 023°06.0'E?
  2. Suunnittelet reittisi kohti majakkaa OSMUSSAAR (59°18.2'N 023°21.7'E). Nopeutesi on 9 solmua. Eranto on 5°E. Milloin saavut väylälle ja mikä on kompassisuuntasi olettaen, että vuoroveden aiheuttama virta on koko matkan aikana sama?

  1. Merkintäpaikka on 59°42.5'N 024°13.5'E ja KS=067°. Kello 20.35 suunnitaan ohjauskompassilla majakat NAISSAAR ks=131° ja TALLINNA MADAL ks=081°. Mikä on sijainti suuntimahetkellä?
  2. Aluksen nopeus on 15 solmua. Milloin Naissaaren majakka on suoraan etelässä?
  1. Miten ilmanpaine ja lämpötila käyttäytyvät ennen lämpimän rintaman saapumista ja sen sivuutettua havaintopaikkaa?
  2. Selitä lyhyesti merituulen syntyä.
  3. Selitä advektiosumun syntymisen periaate.
  1. Mitä alle 20 m alus tai purjealus meriteiden sääntöjen mukaan ei saa tehdä liikkuessaan reittijakojärjestelmässä?
  2. Mistä kahdesta osasta aluevedet muodostuvat?
  3. Mikä on kansainvälisen huvivenetodistuksen ja kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan ero?
  4. Oikein vai väärin?
   • Viitta on hyvä tutkamaali.
   • Linjataulu on hyvä tutkamaali.
   • Reunamerkki on hyvä tutkamaali.
   • Kummeli on hyvä tutkamaali.

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Rannikko 22.04.2005, mallivastaukset

Ratkaisuihin liittyy karttaote.

  1. 59°55.6'N 025°34.1'E.
  1. KS=211°.
  2. 1 h 32 min.
  1. 59°46.7'N 024°43.1'E.
  2. KS=034°.
  3. eks=-8° (KS=105°).
  1. 5 h 21 min, KS=244° ja MPS=48.2 mpk.
  1. VS=081°, VN=3.7 solmua.
  2. 20.25, KS=177°. karttaote
  1. 59°42.8'N 024°19.8'E.
  2. 20.56.
  1. Ilmanpaine laskee rintaman lähestyessä ja tasaantuu rintaman sivuutettua. Lämpötila ensin laskee ja sitten kohoaa rintaman lähestyessä ja rintaman sivuutettua sekin tasaantuu.
  2. Tyynellä ilmalla auringon lämmittäessä voimakkaasti maa lämpenee nopeammin kuin meri. Ilma maan yllä lämpenee ja kohoaa ylöspäin. Vajaus täyttyy mereltä.
  3. Lämmin ja kostea ilma virtaa kylmän meren päälle.
  1. Se ei saa estää liikennekaistaa käyttävän konealuksen turvallista kulkua (COLREG 10j).
  2. Sisäisistä ja ulkoisista aluevesistä. Jälkimmäistä kutsutaan myös aluemereksi.
  3. Kansainvälinen huvivenetodistus myönnetään alukselle ja kansainvälinen huviveneen kuljettajan pätevyyskirja henkilölle.
   • Periaatteessa oikein, sillä suomalaisissa viitoissa on tutkaheijastin, toisaalta ulkomaisissa ei välttämättä ole.
   • Periaatteessa väärin, sillä maaston keskeltä se ei erotu, mutta vedessä seistessään tai yksinäisellä luodolla ollessaan näkyy.
   • Oikein, reunamerkki on poikkeuksetta hyvä tutkamaali tutkaheijastimensa ja sijoituksensa vuoksi.
   • Periaatteessa väärin, mutta uudenaikainen levykummeli yksinäisellä luodolla auttaa luotoakin näkymään tutkassa.