Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

20.12.2010

Tähtitieteellisen merenkulkuopin tutkinto 22.04.2005, kysymykset

Kaikki havainnot on tehty normaalioloissa, lämpötila +10°C ja ilmanpaine 1010 hPa. Lue yleiset tutkinto-ohjeet!

Kaikki tapahtumat koskevat vuotta 2000.

  1. Valtameripurjehtija on elokuun 2. päivänä vyöhykeaikaan 12.00 paikassa 32°40.0'S 163°15.0'E ja elokuun 14. päivänä vyöhykeaikaan 07.00 paikassa 38°35.0'S 159°48.0'W.
   Mikä on keskinopeus, kun purjehdittu matka on 1830 mpk?
  2. Syyskuun 9. päivänä vyöhykeaikaan 11.24 paikassa 57°10.0'S 072°05.0'W suunnitaan aurinko kompassisuuntimassa 355°. Eranto on 15°E.
   Määritä eksymä.
  1. Syyskuun 10. päivänä vyöhykeaikaan 04.24.03 merkintäpaikassa 57°47.0'N 005°12.0'E mitataan Jupiterin sekstanttikorkeus 52°52.5'. Tosisuunta on 325° ja nopeus 10.0 solmua. Vyöhykeaikaan 07.25.56 mitataan auringon alareunan sekstanttikorkeus 17°45.3'. Indeksikorjaus on +1.4' ja silmänkorkeus 4 m.
   Mikä on havaittu paikka vyöhykeaikaan 07.25.56?
  1. Syyskuun 10. päivänä vyöhykeaikaan 11.42.10 merkintäpaikassa 58°50.0'N 003°40.0'E mitataan auringon alareunan ylämeridiaanikorkeus 35°43.0'. Indeksikorjaus on -1.5' ja silmänkorkeus 4 m.
   Määritä havaittu latitudi.
  2. Syyskuun 10. päivänä vyöhykeaikaan 19.24.20 merkintäpaikassa 59°29.5'N 001°29.5'E mitataan tähden Polaris (Pohjantähti) sekstanttikorkeus 59°16.7'. Indeksikorjaus on -2.0' ja silmänkorkeus 4 m.
   Määritä havaittu latitudi.
  1. Helmikuun 27. päivänä likimääräiseen vyöhykeaikaan 18.24 merkintäpaikan ollessa 46°09.0'N 153°52.0'W mitataan:
   kronometriaika sekstanttikorkeus taivaankappale
   04.24.42 49°24.2' Tähti tosisuuntimassa 099°
   04.25.50 35°16.8' Tähti Rigel
   Kronometrikorjaus on -21 s, indeksikorjaus -3.5' ja silmänkorkeus 12 m.
   Tunnista tähti ja määritä havaittu paikka kronometriaikaan 04.25.50.

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

20.12.2010

Avomeri 22.04.2005, mallivastaukset

  1. Ajoaika on 305 h eli 12 vrk 17 h, keskinopeus 6.0 solmua.
  2. Aurinko:
   lat0=57°S, lon0=071°43.1'W
   LHA=355°, Dec=05°01.4'N
   ts=5.6°

   eks=-4°.
  1. Merkintäpaikka 57°47.0'N 005°12.0'E
   Jupiter: *
   LHA=351°34.1', Dec=21°08.6'N
   ts=166.9°, ΔH=-1.1'
   Siirto: TS=325°, 30.3 mpk → 58°11.8'N 004°39.2'E
   Aurinko: *
   LHA=296°54.7', Dec=04°47.2'N
   ts=110.9°, ΔH=-2.4'

   Paikka on jälkimmäisestä paikasta 2.4 mpk tosisuuntimassa 284.0° eli
   58°12.3'N 004°34.8'E.
  1. UT=10.9.2000 11.42.10
   Aurinko:
   Dec=04°43.2'N, Ht=35°52.7'

   Havaittu latitudi on 58°50.5'N
  2. Polaris:
   lat0=60°N, lon=001°29.5'E
   AriesLHA=282°42.3', a0=1°18.0'

   59°30.2'N.
  1. Arvoilla: lat=46°N, LHA=099°, Dec=49°N
   AriesLHA=069°32.1' saadaan tunnistettavan Dec=28°08.3'N ja SHA=243°09.9' → Pollux!!
   Pollux:
   lat0=46°N, lon0=154°04.2'W
   LHA=313°, Dec=28°01.5'N
   ts=099.4°, ΔH=+6.0'
   Rigel:
   lat0=46°N, lon0=154°03.1'W
   LHA=351°, Dec=08°12.4'S
   ts=169°, ΔH=-6.0'

   46°07.5'N 153°54'W.