Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 09.12.2005, rannikkonavigointi, kysymykset

Käytä eksymätaulukkoa ja vuorovesitaulukoita soveltuvin osin. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Eranto on 6°E ellei tehtävässä toisin ilmoiteta.

  1. Lähdet Loksan satamasta (59°35.0'N 025°42.0'E) ja ohjaat KS=322°. Kello 09.50 suunnit tutkalla majakan JUMINDA keulasuuntimassa 270° etäisyydellä 3.0 mpk. Mikä on sijaintisi?
  1. Matka jatkuu. Seuraavan suunnan otat niin, että etäisyys majakkaan KERI on lyhimmillään 2.0 mpk. Pohjoistuuli aiheuttaa sorron 8°. Mikä on kompassisuuntasi?
  2. Nopeutesi on 8 solmua. Mikä on ajoaika paikkaan, jossa majakka on lähimpänä?
  1. Merkintäpaikasta 59°44.0'N 025°02.0'E ohjailet venettäsi TS=290° ja nopeudella 8 solmua. Ilma on harvinaisen tyyni. Kello 12.40 suunnit majakan TALLINNA MADAL keulakulmassa 045° vasemmalle ja puoli tuntia myöhemmin se on suoraan sivulla. Mikä on sijaintisi kello 13.10?
  2. Paikanmäärityksen jälkeen nousee pohjoistuuli, joka aiheuttaa sorron 10°. Mikä on kompassisuuntasi Kantvikiin johtavan 13.0 m syväväylän alkuun?
  3. Nopeutesi on 12 solmua. Milloin majakka PORKKALA on suoraan sivulla oikealla ja miten kaukana sivuutat sen?
  1. Kello 15.00 saavut Kantvikiin johtavan väylän alkuun. Tästä lähdet kohti Hankoon johtavan 13 m väylän alkupäätä. Nopeutesi on 9 solmua. Pohjoistuuli aiheuttaa sorron 6°.
   Laske matkan kestoaika, kompassisuunta ja matka kohteeseen.
  1. Olet 10.07.2004 kello 15.10 paikassa 59°36.5'N 022°46.5'E. Mikä on vuorovesivirran suunta ja nopeus?
  2. Otat suunnan kohti Osmussaaren majakkaa (59°18.2'N 023°21.7'E). Nopeus on 9 solmua. Eranto on 5°E. Milloin ylität latitudiparalleelin 59°20'N ja mikä on kompassisuuntasi olettaen, että vuoroveden aiheuttama virta on koko matkan aikana sama?

  Suomen Navigaatioliitto muutti vuorovesitaulukoita vuoden 2005 jälkeen. Tämä tehtävä on ratkaistava vanhoilla taulukoilla, joista on otteet kysymysten jälkeen.

  1. Merkintäpaikka on 59°55.0'N 025°43.0'E, KS=246° ja nopeus 11 solmua. Kello 20.35 suunnittiin ohjauskompassilla majakka KALBÅDAGRUND ks=325° ja kello 21.35 suunnitaan majakka HELSINKI ks=275°. Mikä on sijainti kello 21.35?
  2. Havaitusta paikasta halutaan jatkaa samaan suuntaan yli koko merikartan. Onko reitti turvallinen ja meriteiden sääntöjen mukainen?
  1. Säätiedotuksessa merenkulkijoille annetaan kovan tuulen varoitus. Miten voimakkaita tuulia on odotettavissa? Mitä tämä tuulen nopeus tarkoittaa?
  2. Mikä on ennustekartta?
  3. Miten syntyy lämmin rintama?
  1. Mistä johtuu, että lähekkäin olevat vierekkäiset maalit näkyvät yhtenä kaikuna tutkaruudussa?
  2. Minkä rajan mukaan määräytyy aluemeren ulkoraja?
  3. Mitä merikartalla paikassa 59°55'N 024°45'E oleva teksti edellyttää väylällä liikkuvalta 15 m huviveneeltä?
  4. Voidaanko GPS-paikanninta käyttää:
   • korvaamaan magneettikompassia?
   • korvaamaan lokia?
   • sijainnin määritykseen?
   • korvaamaan kaikuluotain?


  Vuorovesitaulukot

  Suomen Navigaatioliitto muutti vuorovesitaulukoita keväällä 2006 julkaistuun materiaaliin. Vuonna 2005 käytössä olleet vanhentuneet taulukot tunnistaa MEAN RANGES -taulukosta, jossa Neap-arvo on 1.3 m. Uusissa taulukoissa se on 2.4 m.
  Vuorovesivirtataulukko
  (ei muutoksia)
  Tidal streams referred to HW at Hanko
  VANHENTUNUT
  MEAN RANGES
  Springs 4.0 m
  Neaps 1.3 m
  VANHENTUNUT
  Finland — Hanko
  59°48'N 23°00'E
  TIMES AND HEIGHTS OF HIGH AND LOW WATERS
  TIME ZONE -0200   YEAR 2004
  JULY
    Time m     Time m
  ...
  9 0415 2.8   24 0603 1.4
  1034 1.4   1212 2.8
  F 1641 2.8   SA 1820 1.4
  2248 1.4      
  10 0456 2.8   25 0029 2.8
  1103 1.4   0637 1.4
  SA 1710 2.8   SU 1243 2.8
  2317 1.3   1848 1.4
  11 0524 2.9   26 0054 2.8
  1132 1.2   0700 1.4
  SU 1739 3.0   M 1305 2.9
  2346 1.1   1911 1.3
  ...


Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Rannikko 09.12.2005, mallivastaukset

  1. 59°40.3'N 025°35.8'E (Jumindasta katsottuna ts=060°/3.0 mpk).
  1. KS=275°.
  2. 2 h 12 min.
  1. 59°46.5'N 024°46.6'E.
  2. KS=264°.
  3. 14.27, 6.0 mpk.
  1. 3 h 12 min, KS=256° ja MPS=28.9 mpk.
  1. VS=098°, VN=2.6 solmua.
  2. 17.17 ja KS=149°.
  1. 59°53.7'N 025°17.1'E.
  2. Reitti on turvallinen, mutta se kulkee reittijakojärjestelmän rannikkoliikennevyöhykkeen kautta. Rannikkoliikennevyöhykettä voivat käyttää purjealukset sekä pituudeltaan alle 20 m pitkät konealukset. Muiden on käytettävä asianmukaista liikennekaistaa, jos ne voivat niin turvallisesti tehdä (COLREG 10d). Niiden aluksien, jotka eivät käytä reittijakojärjestelmää, on kierrettävä se mahdollisimman kaukaa (COLREG 10h). Tällä perusteella suoraan jatkaminen ei käy ja reitti ei ole meriteiden sääntöjen mukainen.
  1. Tuulen nopeus 14–20 m/s, keskimääräinen nopeus kymmenen minuutin jaksolta avoimella paikalla 10 m korkeudella.
  2. Kartta, jossa ennustetaan ennustejakson säätilaa.
  3. Lämmin ilmamassa virtaa kohti kylmempää ilmamassaa.
  1. Tutkan suuntaerottelukyvystä (bearing discrimination).
  2. Sisäisten aluevesien ulkorajan.
  3. Jos aluksella on kuultavissa Helsinki VTS:n VHF-kanava 71, sen pitää kuunnella sitä jatkuvasti. Se edellyttää kuuntelua myös väylän ulkopuolella, toisin sanoen koko liikennealueella.
  4. GPS-paikantimella:
   • Ei voida korvata magneettikompassia. [Mutta se näyttää erittäin käyttökelpoisen suunnan pohjan suhteen...]
   • Ei voida korvata lokia. [Mutta sen trippimittari laskee käyttökelpoisen matkan pohjan suhteen...]
   • Voidaan määrittää oma paikka.
   • Ei voida korvata kaikuluotainta.