Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 21.04.2006, saaristonavigointi, kysymykset

Eranto on 7°E. Käytä eksymätaulukkoa. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Tehtävät liittyvät veneretkeen, jonka teet 12 m moottoriveneellä, jonka syväys on 1.1 m ja korkeus 4.5 m. Sää on tyyni, näkyvyys hyvä ja veden korkeus normaali.

  1. Kello 11.32 lähdet paikasta 63°59.3'N 025°55.0'E ajamaan kompassisuuntaan 090° kohti 3.0 m väylää. Nopeutesi on 7 solmua.
   Mihin aikaan Pohjanpaulan pohjoisviitta on suoraan sivulla vasemmalla?
  1. Merkkikuvio?
   Saavuttuasi 3.0 m väylällä päätät tarkistaa varakompassin eksymän. Ajat tarkasti kohti Kalla–Summa -linjaa ja varakompassi näyttää 186°.
   Mikä on varakompassin eksymä tälle suunnalle?
  2. Näet edessä aluksen, jolla näkyy viereinen merkkikuvio. Minkälaisesta aluksesta on kysymys?
  1. Ajat edelleen kohti Kalla–Summa -linjaa. Kun oikeanpuoleinen keulakulma Ulkokallan tunnusmajakkaan on 045°, otat suunnan kohti Viiran majakkaa.
   Mikä on paikkasi käännöshetkellä?
  2. Mikä on kompassisuuntasi Viiran majakkaan?
  1. Ajaessasi kohti Viiran majakkaa päätät tarkistaa sijaintisi käsisuuntimakompassilla. Suunnit Möylyn sektoriloiston kompassisuuntimassa 300° ja Munan reunamerkin kompassisuuntimassa 210°. Mikä on paikkasi suuntimishetkellä?
  1. Edellä määritetystä paikasta jatkat Möylyn sektoriloiston eteläpuolitse 9.0 m väylälle ja ajat sitten väylää pitkiin etelään päin. Munan reunamerkin ollessa suoraan sivulla vasemmalla loki näyttää 33.5 mpk. Ajat väylää pitkin kunnes Kraaselin itäreunamerkki on suoraan sivulla oikealla, jolloin loki näyttää 37.0 mpk.
   Mikä on lokin korjauskerroin?
  2. Matka kesti 20 minuuttia. Mikä oli nopeutesi?
  1. Kraaselin itäreunamerkin kohdalla päätät mennä ankkuriin Pulterin ja Kaksosten väliin. Piirrä karttaan reittisi, ympyröi ne kohteet, joita käytät navigoidessasi hyväksi ja merkitse mahdolliset vaarakohteet vinoristillä (×).
  1. Kaksi konealusta lähestyy toisiaan niin, että yhteentörmäämisen vaara saattaa syntyä. Mitä meriteiden säännöt määräävät väistämisvelvollisuudesta, kun
  2. ne kohtaavat toisensa vastakkaisilta suunnilta?
  3. niiden suunnat leikkaavat toisiaan?
  4. toinen alus ohittaa toista?
  1. Vesiliikenneasetus määrää varustuksen, joka on oltava liikkeellä olevassa moottorilla tai yli 5 metrin pituisessa purjeella varustetussa vesikulkuneuvossa. Mikä on tämä perusvarustus?
  2. Mitä tarkoittaa loistoluettelon merkintä LFl (3) 20s 3*(2+3)+5=20s?
  1. Oikein vai väärin?
   • Mercatorin projektio vääristää pinta-aloja.
   • Moottorialus väistää ohittavaa purjealusta.
   • Eranto on koko Suomen alueella sama.
  1. Milloin alusta pidetään meriteiden sääntöjen mukaan ohittavana aluksena?
  2. Minkälaisen äänimerkin kulussa oleva purjealus antaa meriteiden sääntöjen mukaan näkyvyyden ollessa rajoitettu?
  3. Mistä julkaisusta saadaan tietoa valaistuista merenkulun turvalaitteista?

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Saaristo 21.04.2006, mallivastaukset

  1. 12.07.
  1. eks=-5° (KS=186°).
  2. Alus on ohjailukyvytön.
  1. 63°57.2'N 026°04.4'E.
  2. KS=254°.
  1. 63°57.3'N 025°58.6'E.
  1. Korjauskerroin on 0.80.
  2. 8.4 solmua.
  1. Maisemanavigointitehtävä.
  1. vastakkaisilta suunnilta kohdatessa molemmat väistävät oikealle (COLREG 14).
  2. leikkaavilla suunnilla vasemmalta tuleva väistää oikealta tulevaa (COLREG 15).
  3. ohittava alus väistää ohitettavaa alusta (COLREG 13).
  1. Käyttökuntoiset pelastautumisvälineet kullekin veneessä olevalle, vedenpoistoväline ja hätäliikuttelu- tai pysäyttämisväline sekä ehdollisesti sammutin.
  2. Se tarkoittaa kolmen kestovilkun ryhmävilkkua 20 sekuntin jaksolla. Jaksossa on 2 s valoa, 3 s pimeää, 2 s valoa, 3 s pimeää, 2 s valoa ja 8 s pimeää.
   • Oikein, Mercatorin projektio vääristää pinta-aloja.
   • Väärin. Ohittava alus väistää aina (COLREG 13).
   • Väärin. Eranto on sama vain suhteellisen pienellä maantieteellisellä alueella.
  1. Aluksen lähestyessä toista alusta sen perävalon 135° sektorista. Ohittava alus on silloin enemmän kuin 22.5° toisen aluksen poikkiviivan takapuolella (COLREG 13b).
  2. PITKÄ-LYHYT-LYHYT enintään kahden minuutin väliajoin (COLREG 35c).
  3. Loistoluettelosta.