Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 21.04.2006, rannikkonavigointi, kysymykset

Käytä eksymätaulukkoa ja vuorovesitaulukoita soveltuvin osin. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Olet liikkeellä 14-metrisellä merikelpoisella moottoriveneellä, jossa on varusteena muun muassa kompassi, meri-VHF ja tutka. Sää on tyyni ja näkyvyys hyvä. Eranto on +6°.

  1. Ajat 20.06.2004 Hangosta kaakkoon johtavaa 13 m väylää. Kello 08.40 itäreunamerkki HANKO 1 on suoraan sivulla oikealla. Nopeutesi on 6.0 solmua. Jatkat matkaasi 20 minuuttia, jonka jälkeen suunnittelet jatkavasi matkaa 10.0 solmun nopeudella kohti majakkaa OSMUSSAAR.
   Mikä on vuorovesivirran suunta ja nopeus?
  2. Vuoroveden aiheuttama virta on koko matkan sama ja nopeutesi on edelleen 10.0 solmua.
   Mikä on kompassisuuntasi?
  3. Milloin olet 7.0 mpk etäisyydellä majakasta?
  1. Jatkat matkaasi paikasta 59°25.0'N 023°16.0'E paikkaan 59°35.0'N 024°07.0'E. Laske aluksen kulku merkintälaskulla. Mahdollista vuorovesivirtaa ei huomioida.
   Mikä on kompassisuunta ja matka kohteeseen?
  2. Piirrä laskemasi reitti kartalle.
  1. Jatkat matkaasi Naissaaren luoteispuolella kompassisuuntaan 064° nopeudella 8.0 solmua. Suunnit majakan NAISSAAR kello 16.20 keulakulmassa 045° oikealla ja 30 minuutin kuluttua suoraan sivulla.
   Mikä on paikkasi kello 16.50?
  2. Päätät jatkaa matkaasi majakan TALLINNA MADAL pohjoispuolelta niin, että majakka jää 1.0 mpk päähän oikealle. Tuuli on noussut ja arvioit etelätuulen aiheuttamaksi sorroksi 6°.
   Mikä on kompassisuuntasi?
  1. Jatkat matkaasi illan pimennyttyä Kerin majakan pohjoispuolitse kompassisuuntaan 101°. Havaitset majakan itäpuolella etelään johtavan väylän linjaloistot. Linjataulut eivät näy kartalla, mutta koska linjan tosisuuntima 189° näkyy, päätät tarkistaa eksymän suuntimalla linjan. Kompassisuuntima on 192°.
   Mikä on kompassin eksymä?
  1. Matka jatkuu 9.0 solmun nopeudella kompassisuuntaan 100°. Etelätuulen aiheuttama sorto on 8°. Suunnit majakat KERI kello 22.10 kompassisuuntimassa 216° ja JUMINDA kello 23.10 kompassisuuntimassa 134°.
   Missä olet jälkimmäisen suuntiman hetkellä?
  1. Sijaintisi on 1.0 mpk suoraan länteen poijusta SOOLAMADALIK. Tosisuunta on 348°.
   Mikä on tutkalla mitattu keulasuuntima ja etäisyys majakkaan Juminda?
  2. Mitä tarkoittaa tutkan yhteydessä käsite HEAD UP?
  1. Oikein vai väärin?
   • Nykyisten INT-standardin mukaisten "sinisten" merikarttojen koordinaatisto poikkeaa huomattavasti WGS-84 -koordinaattijärjestelmästä.
   • Elektroniset merikartat voivat korvata kokonaan paperiset merikartat huvialuksessa.
   • Suomen tulliraja on sama kuin aluemeren ulkoraja.
   • EU-maiden välisessä huviveneliikenteessä ei ole rajatarkastuksia.
   • Tämän tutkinnon harjoitusveneen pitää kuunnella VTS:ää.
  1. Miten merituuli syntyy?
  2. Milloin annetaan merialueella kovan tuulen varoitus?
  3. Miten lämpötila käyttäytyy ennen lämmintä rintamaa?
  4. Miten meriveden korkeus käyttäytyy korkeapaineen vallitessa?

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Rannikko 21.04.2006, mallivastaukset

  1. VS=081°, VN=2.5.
  2. KS=175°.
  3. 10.52.
  1. KS=059°, MPS=27.7 mpk.
  1. Kipparinsuuntima, ts=164°/4.0 mpk
   59°40.1'N 024°28.4'E.
  2. KS=060°.
  1. eks=-9° (KS=101°).
  1. 59°43.2'N 025°23.1'E.
  1. kk=225°, 4.5 mpk.
  2. Tarkoittaa, että aluksen keulan suunta on tutkan näytöllä ylöspäin.
   • Väärin. Sinisten merikarttojen koordinaatisto EUREF-FIN poikkeaa WGS-84:stä alle metrin — ei merkitystä navigoinnille.
   • Oikein. Mikään säädös ei pakota huvialusta käyttämään merikarttaa, joten mikään ei myöskään estä korvaamasta paperisia merikarttoja elektronisilla. [Kysymysten laatija on haksahtanut tuomaan mielipiteensä mukaan — paperikartoista kokonaan luopuminen ei olisi kovin vikasietoista.]
   • Väärin. Suomen tulliraja on 2 mpk ulompana kuin aluemeren ulkoraja.
   • Väärin. Ulkomailta tulevalle tai ulkomaahan lähtevällä huviveneelle voidaan tehdä rajatarkastus milloin tahansa.
   • Kysymykseen ei voi vastata yleisesti — kuunteluvelvoite määrätään jokaiselle VTS:lle erikseen. Oikein, jos oltaisiin vaikkapa Helsinki VTS:n alueella.
  1. Tyynellä ilmalla auringon lämmittäessä voimakkaasti maa lämpenee nopeammin kuin meri. Ilma maan yllä lämpenee ja kohoaa ylöspäin. Vajaus täyttyy mereltä.
  2. Kovan tuulen varoitus annetaan, kun keskituulen ennustetaan olevan 14–20 m/s.
  3. Lämpötila laskee.
  4. Korkeapaineen vallitessa merivesi pysyy alhaalla, koska ilmanpaineen noustessa meriveden korkeus laskee.