Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Tähtitieteellisen merenkulkuopin tutkinto 21.04.2006, kysymykset

Kaikki havainnot on tehty normaalioloissa, lämpötila +10°C ja ilmanpaine 1010 hPa. Lue yleiset tutkinto-ohjeet!

Kaikki tapahtumat koskevat vuotta 2000.

  1. Elokuun 9. päivänä merkintäpaikassa 48°20.0'N 047°05.0'W mitattiin:
   vyöhykeaika sekstanttikorkeus taivaankappale
   04.24.12 24°01.6' Dubhe
   04.25.15 45°54.7' Jupiter
   Indeksikorjaus on -3.5' ja silmänkorkeus 8 m.
   Määritä havaittu paikka.
  1. Syyskuun 9. päivänä merkintäpaikassa 46°05.0'S 071°30.0'E likimääräiseen vyöhykeaikaan 14.25 kuljetaan tosisuuntaan 110° nopeudella 8.0 solmua. Kronometriaikaan 09.23.28 mitataan sekstanttikorkeus 30°38.0' auringon alareunaan. Tähdelle Altair mitataan sekstanttikorkeus 26°36.6' kronometriaikaan 13.24.10. Kronometrikorjaus on +1 minuuttia 22 sekuntia, indeksikorjaus +2.4' ja silmänkorkeus 6 m.
   Määritä havaittu paikka jälkimmäisen havainnon hetkellä.
  1. Helmikuun 28. päivänä merkintäpaikassa 45°39.0'N 017°51.0'W mitataan tosikeskipäivällä (auringon ylämeridiaaniohitus) auringon alareunan sekstanttikorkeudeksi 36°00.8'. Indeksikorjaus on +4.0' ja silmänkorkeus 7 m.
   Määritä havaittu latitudi.
  2. Helmikuun 28. päivänä vyöhykeaikaan 14.25 merkintäpaikassa 45°57.0'N 017°05.5'W suunnitaan aurinko kompassisuuntimassa 224°. Eranto on 12°W.
   Määritä eksymä.
  1. Iltahämärässä syyskuun 11. päivänä merkintäpaikassa 59°22.0'N 017°36.0'W mitataan:
   kello sekstanttikorkeus taivaankappale
   19.24.03 28°54.5' tähti tosisuuntimassa 259.5°
   19.25.38 59°06.5' Polaris (Pohjantähti)
   Kellon korjaus vyöhykeaikaan on +6 sekuntia, indeksikorjaus -1.5' ja silmänkorkeus 9 m.
   Tunnista tähti ja määritä havaittu paikka jälkimmäisen havainnon hetkellä.

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Avomeri 21.04.2006, mallivastaukset

  1. Merkintäpaikka 48°20.0'N 047°05.0'W
   Dubhe: *
   LHA=216°08.3', Dec=61°45.1'N
   ts=017.8°, ΔH=+1.4'
   Jupiter: *
   LHA=316°45.9', Dec=20°39.7'N
   ts=113.2°, ΔH=-2.0'

   Paikka on merkintäpaikasta 2.3 mpk tosisuuntimassa 323.6° eli
   48°21.9'N 047°07.1'W.
  1. Merkintäpaikka 46°05.0'S 071°30.0'E
   Aurinko: *
   LHA=033°24.1', Dec=05°08.0'N
   ts=320.3°, ΔH=+1.6'
   Siirto: TS=110°, 32.0 mpk → 46°15.9'S 072°13.4'E
   Altair: *
   LHA=324°48.1', Dec=08°52.4'N
   ts=039.5°, ΔH=+0.9'

   Paikka on jälkimmäisestä paikasta 1.7 mpk tosisuuntimassa 340.7° eli
   46°14.4'S 072°12.6'E.
  1. UT=28.02.2000 13.24.03
   Aurinko: *
   Dec=08°05.8'S, Ht=36°15.0'

   Latitudi on 45°39.2'N.
  2. Merkintäpaikka 45°57.0'N 017°05.5'W
   Aurinko: *
   LHA=031°00.2', Dec=08°03.9'S
   ts=216°

   eks=+4°.
  1. Merkintäpaikka 59°22.0'N 017°36.0'W
   ts=259.5°, Ht=28°45.9' saadaan likimääräiset LHA=066°03.6', Dec=19°25.8'N
   AriesLHA=279°35.6', josta SHA=146°28.0' → Arcturus!!
   Arcturus: *
   LHA=065°40.7', Dec=19°11.0'N
   ts=259.0°, ΔH=+1.1'
   Pohjantähti: *
   AriesLHA=279°59.5'
   a0=1°19.8', a1=0.7', a2=0.9'
   ∑-1°=21.4', lat=59°20.5'N
   Sijoittaja kohtisuorassa linjaan ts=1.3° paikassa 59°20.5'N 017°36.0'W

   Tähti on Arcturus.
   Paikka on merkintäpaikasta 1.7 mpk tosisuuntimassa 209.7° eli
   59°20.6'N 017°37.6'W.