Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 15.12.2006, saaristonavigointi, kysymykset

Eranto on 7°E. Käytä eksymätaulukkoa. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Tehtävät liittyvät veneretkeen, jonka teet 12-metrisellä moottoriveneellä, jonka syväys on 1.1 m ja korkeus 4.5 m. Sää on tyyni, näkyvyys hyvä ja veden korkeus normaali.

  1. Kello 11.40 lähdit paikasta 63°58.90'N 025°52.90'E ajamaan 9.0 m väylää kaakkoon päin. Kello 12.15 Munan reunamerkki on suoraan sivulla vasemmalla.
   Mikä oli nopeutesi?
  1. Merkkikuvio?
   Saavuttuasi Munan reunamerkin kohdalle päätät tarkistaa varakompassin eksymän. Ajat tarkasti kohti Länsikivi–Eteläluoto -linjaa ja varakompassi näyttää 139°.
   Mikä on varakompassin eksymä tälle suunnalle?
  2. Näet edessä aluksen, jolla näkyy viereinen merkkikuvio. Minkälaisesta aluksesta on kysymys?
  1. Laitakarin pohjoispuolelta jatkat edelleen 9.0 m väylää. Kun oikeanpuoleinen keulakulma Laitakarin sektoriloistoon on 080°, otat suunnan kohti Pohjanpauhan pohjoisviittaa 63°59.04'N 026°04.25'E.
   Mikä on paikkasi käännöshetkellä?
  2. Mikä on kompassisuuntasi Pohjanpauhan pohjoisviittaan?
  1. Ajaessasi kohti Pohjanpauhan pohjoisviittaa päätät tarkistaa sijaintisi käsisuuntimakompassilla, jonka suuntimat ovat Möylyn sektoriloistoon 248° ja Ulkokallan tunnusmajakkaan 153°.
   Mikä on paikkasi suuntimishetkellä?
  1. Pohjanpauhan pohjoisviitan luona päätät ajaa takaisin kello 11.40 -paikkaan 63°58.90'N 025°52.90'E. Nopeutesi on 6.0 solmua.
   Mikä on kompassisuuntasi?
  2. Mikä on ajoaika?
  3. Mitä syvyyttä kaikuluotain näyttää ajettuasi kolme meripeninkulmaa?
  1. Paikasta 63°58.90'N 025°52.90'E päätät ajaa Vilniemen vieraslaituriin 63°53.5'N 025°56.0'E.
   Tee reittisuunnitelma karttaan. Ympyröi navigoinnissa käyttämäsi kohteet ja merkitse huomioitavat vaarakohteet vinoristillä (×).
  1. Mainitse asiat, jotka on otettu huomioon ilmajohdon turvallisen alikulkukorkeuden määrittelyssä (vähintään kaksi).
  2. Mistä tunnistaa laahuskalastusta harjoittavan aluksen pimeällä?
  3. Mitä tarkoittaa meriteiden sääntöjen mukaan viisi lyhyttä äänimerkkiä (•••••)?
  1. Luettele kansainväliset hätämerkit (vähintään neljä).
  2. Selosta minkälainen on Möylyn sektoriloiston 63°57.92'N 025°56.75'E valotunnus kartassa annettujen tietojen perusteella.
  1. Oikein vai väärin?
   • Mercatorin projektiossa merikartta on oikeakulmainen.
   • Loistoluettelosta saa tietoja VTS:n palveluista.
   • Purjealus väistää aina oikealta tulevaa purjealusta.
  1. Mitä tarkoittaa meriteiden säännöissä kulussa oleva alus?
  2. Minkälaisen äänimerkin antaa meriteiden sääntöjen mukaan veden halki liikkuva konealus näkyvyyden ollessa rajoitettu?
  3. Mikä on eteläviitan valotunnus ja sen heijastimien väritunnus?

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Saaristo 15.12.2006, mallivastaukset

  1. 5.5 solmua.
  1. eks=-8° (KS=139°).
  2. Aluksen ohjailukyky on rajoitettu.
  1. 63°55.2'N 025°58.4'E.
  2. KS=026°.
  1. 63°58.5'N 026°02.0'E.
  1. KS=254°.
  2. 50 minuuttia.
  3. Syvyys lienee noin 25 m. Merikartan syvyyslukemat kuvaavat pohjan yleistä syvyyttä eikä kartalta saa minkäänlaista tietoa pohjan paikallisesta korkeudenmuutoksista.
  1. Maisemanavigointitehtävä. Yhdeksän metrin väylää pitkin Kraaselin saaren koillispuolella olevan itäviitan kohdalle. Siitä kohti Kirstulan tuulivoimalaa pysytellen etäällä saarista.
   Ei vaarakohteita.
  1. Lämpölaajenemisen aiheuttama riippuma, ylilyöntiturvaväli ja aallokkovara.
  2. Päällekkäisistä ympärinäkyvistä vihreästä ja valkoisesta merkkivalosta (COLREG 26b). Sen lisäksi sillä on normaalit konealuksen kulkuvalot lukuunottamatta etummaista mastovaloa.
  3. "En ymmärrä aikomustasi!" (COLREG 34d).
  1. U.K.K.
  2. Kolmoisryhmävilkku, jonka jakso on 10 s. Valo näkyy valkoisena, punaisena tai vihreänä karttaan merkityissä sektoreissa. [IALA Fl(3)WRG 10s]
   • Oikein, Mercatorin projektio on oikeakulmainen.
   • Oikein, VTS:ien palvelut kuvataan muun muassa loistoluettelossa.
   • Väärin. Purjevoimalla liikkuvien alusten keskinäisen väistämisen määrää niiden purjeiden asento ja aluksien suhde tuuleen (COLREG 12).
  1. Alusta ei ole kiinnitetty (mihinkään; maihin/ankkuriin/poijuun/laituriin) eikä se ole karilla (COLREG 3i).
  2. Sen on annettava yksi pitkä (noin 4–6 s kestävä) äänimerkki enintään kahden minuutin väliajoin (COLREG 35a).
  3. Kuusi lyhyttä vilkkua ja yksi kestovilkku, heijastintunnus kelta–sininen.