Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 15.12.2006, rannikkonavigointi, kysymykset

Käytä eksymätaulukkoa ja vuorovesitaulukoita soveltuvin osin. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Olet liikkeellä 14-metrisellä merikelpoisella moottoriveneellä, jossa on varusteena muun muassa kompassi, meri-VHF ja tutka. Ellei toisin ilmoiteta, sää on tyyni ja näkyvyys hyvä. Eranto on +6°.

  1. Olet Osmussaaren majakasta 5.0 mpk suoraan pohjoiseen 20.08.2004 kello 23.00. Suunnittelet matkaavasi 10.0 solmun nopeudella kohti ankkurointipaikkaa 59°40.5'N 023°18.0'E.
   Mikä on vuorovesivirran suunta ja nopeus?
  2. Vuoroveden aiheuttama virta on koko matkan sama.
   Mikä on kompassisuuntasi?
  3. Milloin olet perillä?
  1. Aiot kulkea paikasta 59°40.5'N 023°18.0'E paikkaan 59°49.0'N 024°03.5'E. Laske aluksen kulku merkintälaskulla. Mahdollista vuorovesivirtaa ei huomioida.
   Mikä on kompassisuunta ja matka kohteeseen?
  2. Piirrä reitti kartalle.
  1. Paikasta 59°49.0'N 024°03.5'E matka jatkuu itään. Varakompassi näyttää KS=102°. Ylittäessäsi 13.0 m väylän toteat sen keskilinjalle varakompassin suuntiman 042°.
   Mikä on varakompassin eksymä?
  1. Olet menossa Porkkalan majakan eteläpuolitse kompassisuuntaan 082°. Nopeutesi on 6.0 solmua. Suunnit Porkkalan majakan kello 03.20 keulakulmassa 043° vasemmalla ja 30 minuutin kuluttua keulakulmassa 086° vasemmalla.
   Mikä on paikkasi kello 03.50?
  2. Päätät matkata majakan HELSINKI eteläpuolelta niin, että majakka jää 3.0 mpk päähän vasemmalle. Tuuli on noussut ja arvioit etelätuulen aiheuttamaksi sorroksi 6°.
   Mikä on kompassisuuntasi?
  1. Kuljet Helsinginmatalan eteläpuolelta 9.5 solmun nopeudella kompassisuuntaan 067°. Etelätuulen aiheuttama sorto on 6°. Suunnit majakat HELSINKI kello 06.10 vasemmanpuoleisessa keulakulmassa 061° ja KALBÅDAGRUND kello 08.10 oikeanpuoleisessa keulakulmassa 026°.
   Missä olet jälkimmäisen suuntiman hetkellä?
  1. Olet Kalbådagrundin majakan pohjoispuolella 15.3 m ja 9.0 m väylien risteyskohdassa. Keulasi osoittaa kohti Porvoon majakkaa.
   Mikä on tutkalla mitattu keulasuuntima ja etäisyys Söderskärin tunnusmajakkaan?
  2. Mitä tarkoittaa tutkan yhteydessä NORTH UP -kuvastabilointi?
  1. Oikein vai väärin?
   • Nykyisten INT-standardin mukaisten "sinisten" merikarttojen koordinaattijärjestelmästä poikkeaa vanhojen "vihreiden" merikarttojen KKJ:stä.
   • GPS antaa aluksen luotettavan sijainnin alle 2 m tarkkuudella kaikissa olosuhteissa.
   • Suomen aluemeren ulkoraja on yleensä 4 mpk etäisyydellä sisäisten aluevesien ulkorajasta.
   • Meriteitse ulkomailta passintarkastukseen tultaessa saa kulkureitin valita vapaasti myös väylien ulkopuolelta kunhan reitti on turvallinen.
   • VTS:n kuunteluvelvoitteet koskevat vain kauppa-aluksia.
  1. Miten maatuuli syntyy?
  2. Milloin annetaan sisävesille tuulivaroitus?
  3. Miten lämpötila käyttäytyy ennen kylmää rintamaa?
  4. Miten meriveden korkeus käyttäytyy matalapaineen vallitessa?

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Rannikko 15.12.2006, mallivastaukset

  1. VS=251°, VN=0.9.
  2. KS=354°.
  3. 21.08.2004 kello 00.47.
  1. KS=060°, MPS=24.4 mpk.
  1. eks=-16° (KS=102°).
  1. Kaksinkertainen keulakulma, ts=004°/3.0 mpk
   59°49.1'N 024°17.8'E.
  2. KS=073°.
  1. 59°59.8'N 025°29.4'E.
  1. kk=294°, 6.3 mpk.
  2. Maantieteellinen pohjoinen näytetään tutkan näytöllä aina ylöspäin kölilinjan asennosta huolimatta.
   • Oikein. EUREF-FIN:n ja Kartastokoordinaattijärjestelmän ero on esimerkiksi Suomenlahdella noin 0.1 mpk.
   • Väärin. Ionosfäärin häiriöiden vuoksi GPS-paikantimen tarkkuus on parhaimmillaankin vain noin 10–15 m.
   • Väärin. Aluemeren ulkoraja on pääsääntöisesti 12 mpk etäisyydellä sisäisten aluevesien ulkorajasta.
   • Väärin. Ulkomailta tulevan aluksen on kuljettava passintarkastukseen sisäisten aluevesien ulkorajalta virallisia väyliä pitkin.
   • Väärin. Annetut velvoitteet määrätään yleisesti aluksen pituuden mukaan ja koskevat yhtäläisesti kaikkia aluksia.
  1. Aurinkoisen päivän jälkeen mereen on sitoutunut huomattavasti lämpöä. Maa jäähtyy merta nopeammin. Ilma meren yllä lämpenee ja kohoaa ylöspäin. Maatuuli on mantereelta tuleva korvausilmamassa.
  2. Sisävesille annetaan tuulivaroitus toukokuun alusta lokakuun loppuun, jos keskituulen ennustetaan olevan yli 10 m/s tai jos ennustetaan kovia puuskia.
  3. Lämpötila pysyy ennen kylmää rintamaa suurin piirtein vakaana — voi hiukan laskea.
  4. Matalapaineen vallitessa merivesi pysyy ylhäällä, koska ilmanpaineen laskiessa meriveden korkeus kasvaa.