Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 20.04.2007, saaristonavigointi, kysymykset

Eranto on 7°E. Käytä eksymätaulukkoa. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Tehtävät liittyvät 12-metrisellä moottoriveneellä tehtävään veneretkeen. Veneen syväys on 1.1 m ja korkeus 4.5 m. Sää on tyyni, näkyvyys hyvä ja veden korkeus normaali.

  1. Kello 12.05 lähdet paikasta 63°58.90'N 025°48.75'E ajamaan 5.2 m väylää nimelliskulkusuuntaan. Aluksesi nopeus on 6.5 solmua.
   Mihin aikaan Viiran majakka on suoraan sivulla oikealla?
  1. Merkkikuvio?
   Viiran ohitettuasi päätät tarkistaa varakompassin eksymän. Ajat tarkasti kohti Länsiluoto–Kollaa -linjaa. Varakompassi näyttää 114°.
   Mikä on varakompassin eksymä tälle suunnalle?
  2. Näet edessä aluksen, jolla näkyy viereinen merkkikuvio. Minkälaisesta aluksesta on kysymys?
  1. Paikasta, jossa 5.2 m ja 9.0 m väylät risteävät, otat kompassisuunnan 030°. Jonkin aikaa ajettuasi oikeanpuoleinen keulakulma Ulkokallan tunnusmajakkaan on 040°.
   Mikä on paikkasi?
  2. Mikä olisi kompassisuuntasi tästä paikasta kohti Hyljekrunnin majakkaa?
  1. Päätät viedä kalanpyydyksen paikkaan 63°58.60'N 026°01.10'E. Määrität oikean paikan suuntimalla käsisuuntimakompassilla Möylyn sektoriloistoa ja Ulkokallan tunnusmajakkaa.
   Mitkä ovat tavoitellut suuntimat?
  1. Matka jatkuu kohti Laitakaria. Saavuttuasi 9 m väylälle ohjailet tarkasti väylän keskilinjaa pitkin ulos merelle. Loki näyttää Munan reunamerkin kohdalla 27.5 mpk ja Ykskiven länsipoijun kohdalla 29.4 mpk.
   Mikä on lokin korjauskerroin?
  2. Munan ja Ykskiven välinen matka kesti 25 minuuttia.
   Mikä oli nopeutesi?
  1. Ykskiven länsipoijun ohitettuasi päätät kiinnittyä Selkäleton pohjoisrantaan lounaan ajaksi.
   Suunnittele karttaan turvallinen reitti ajolinjoineen, käännöspisteineen ja turvarajoineen.
  1. Piirrä karttamerkit
  2. vedenalainen kivikko
  3. karimerkki
  4. vasen lateraaliviitta.
  1. Luettele seikkoja, jotka on meriteiden sääntöjen mukaan otettava huomioon arvioitaessa aluksen turvallista nopeutta (vähintään neljä).
  2. Selitä loistoluettelon merkintä LFl(3) 20 s 3*(2+3)+5=20 s.
  1. Oikein vai väärin?
   • Mercatorin projektiossa loksodromi kuvautuu suorana.
   • 15-vuotias saa kuljettaa rekisteröityä moottorivenettä.
   • Matala vesi merkitään merikartalla sinisellä värillä tarkoittaen merialueella alle 10 m syvyyttä.
  1. Milloin alus on kulussa meriteiden sääntöjen mukaan?
  2. Kaksi purjealusta lähestyy toisiaan. Yhteentörmäämisen vaara on olemassa. Aluksilla on tuuli samalta puolelta.
   Kumpi väistää?
  3. Mitä tarkoitetaan lyhenteellä VTS?

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Saaristo 20.04.2007, mallivastaukset

  1. Kello 12.24.
  1. eks=+3° (KS=114°).
  2. Alus on karilla.
  1. 63°56.7'N 026°00.9'E.
  2. KS=048°.
  1. Möyly ks=242° ja Ulkokalla ks=144°.
  1. Korjauskerroin on 0.93.
  2. 4.2 solmua.
  1. Maisemanavigointitehtävä. Yhdeksän metrin väylää pitkin Munan itäviitalle, josta Munaluodon luoteispuolitse lähes suoraan kohti Selkälettoa. Käytetään linjana Selkäleton ja Munaluodon lounaispuolella olevan pienen luodon itäreunoja, kunnes luoto jää oikealle. Turvaetäisyys Munaluotoon 0.2 mpk ja pieneen luotoon 0.1 mpk. Sitten suoraan Selkälettoa kohti.
  1. IK13.
  2. IQ130.4.
  3. IQc.
   • näkyvyys, taustavalaistus
   • liikennetiheys, muut alukset
   • oma alus, sen ohjailukyky, syväys ja lastaus, tutka
   • tuuli, merenkäynti, virtaus
   • paikka, väylätila, syvyys, väistämismahdollisuudet
   • omat taidot, miehistö, tilanne, paikallistuntemus
   • maalaisjärki
  1. Siinä kuvataan 20 s jaksoisen kolmoisryhmäkestovilkun välähdysten pituudet [IALA LFl(3) 20 s]. Jakson aikana valo syttyy kolmesti, kukin valojakso kestää 2 s; niiden väleissä on pimeäjaksot 3 s, 3 s ja 8 s.
   • Oikein, siksihän se on niin hyvä merikarttaprojektio.
   • Oikein, Vesiliikennelaki 6§.
   • Oikein, II30 ja IIa.
  1. Kun alusta ei ole kiinnitetty maankamaraan eikä se ole karilla (COLREG 3i).
  2. Tuulen puolella oleva väistää suojan puolella olevaa alusta (COLREG 12a).
  3. Vessel Traffic Service. Meriliikenteen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä ympäristösuojelua edistämään suunniteltu viranomaispalvelu. Myös muun muassa alusliikennepalvelulain tarkoittama tiedotus-, navigointiapu- ja liikennejärjestelypalvelu.