Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 20.04.2007, rannikkonavigointi, kysymykset

Käytä eksymätaulukkoa ja vuorovesitaulukoita soveltuvin osin. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Olet liikkeellä 14-metrisellä merikelpoisella moottoriveneellä, jossa on varusteena muun muassa kompassi, meri-VHF ja tutka. Sää on tyyni ja näkyvyys hyvä. Eranto on +6°.

  1. Olet menossa Kalbådagrundin pohjoispuolitse länteen. Varakompassi näyttää KS=267°. Ylittäessäsi 15.3 m väylän suunnit sen keskilinjan varakompassilla ks=018°.
   Mikä on varakompassin eksymä?
  1. Matkaat 8.0 solmun nopeudella KS=235°. Kello 10.10 suunnit majakan KALBÅDAGRUND ks=126° ja kello 12.10 majakan HELSINKI keulasuuntimassa 019°.
   Mikä on aluksen paikka jälkimmäisen suuntiman hetkellä?
  1. Ohjailet KS=235° 8.0 solmun nopeudella.
  2. Havaitset kello 13.10 majakan HELSINKI suoraan sivulla oikealla ja kello 13.25 keulasuuntimassa 135°.
   Mikä on aluksen paikka jälkimmäisen suuntiman hetkellä?
  3. Paikanmäärityksen jälkeen käännät aluksen kohti majakkaa PORKKALA.
   Mikä on kompassisuuntasi? Milloin olet 4.0 mpk etäisyydellä majakasta?
  1. Olet paikassa 59°50.0'N 024°07.0'E. Ajat 13 m väylää merelle päin.
  2. Mikä on keulasuuntima tutkamerkkiin INKOO 2?
  3. Mitä tarkoittaa tutkan yhteydessä käsite suuntaerottelukyky?
  1. Ajat 18.0 mpk paikasta 59°50.0'N 024°07.0'E tosisuuntaan 248°.
  2. Laske merkintälaskulla tulopaikkasi.
  3. Piirrä reitti kartalle.
  1. Olet 28.06.2004 paikassa 59°40.0'N 023°30.0'E. Suunnittelet matkaavasi kohti Osmussaaren majakkaa. Arvioit itätuulen aiheuttamaksi sorroksi 5°.
  2. Mikä olisi kompassisuuntasi, jos virtaa ei olisi ollenkaan?
  3. Mikä on vuorovesivirran suunta ja nopeus kello 08.28?
  4. Lähdet liikkeelle kello 08.28 edellä suunnittelemaasi kompassisuuntaan 8.0 solmun nopeudella. Edellä laskettu vuoroveden aiheuttama virta on koko matkan sama.
   Missä olet kello 10.58?
  1. Oikein vai väärin?
   • INT-standardin mukaisten merikarttojen koordinaattijärjestelmä on WGS-84.
   • GPS antaa luotettavan suunnan alukselle kaikissa olosuhteissa.
   • Meri-VHF -puhelin ei tarvitse radiolupaa.
   • Suomesta lähtevässä huvialuksessa on oltava miehistöluettelo, kun kohteena on muu valtio kuin Ruotsi, Tanska tai Saksa.
   • Tutka ''näkee'' korkean saaren taakse.
  1. Miten tuuli käyttäytyy pohjoisella pallonpuoliskolla matalapaineen keskuksen ympärillä?
  2. Milloin annetaan merialueella huomautus veneilijöille?
  3. Mitä tarkoitetaan merituulella?

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Rannikko 20.04.2007, mallivastaukset

  1. eks=-8° (KS=267°).
  1. 59°57.1'N 024°58.0'E.
  1. Tapaus vastaa kipparinsuuntimaa käänteisessä järjestyksessä. Majakka on muodostuvan tasasivuisen suorakulmaisen kolmion hypotenuusan toisessa päässä ja oma paikka on toisessa. Luonnollisesti voitaisiin myös siirtää sijoittaja normaalilla tavalla.
  2. 59°54.3'N 024°53.6'E.
  3. KS=251°,
   kello 15.10.
  1. kk=194°.
  2. Laitteen kykyä näyttää lähekkäiset kohteet erillisinä viuhkan pyyhkäisysuunnassa.
  1. 59°43.3'N 023°33.8'E.
  2. Kartalla.
  1. KS=184°.
  2. VS=270°, VN=1.7.
  3. 59°20.4'N 023°13.9'E.
   • Oikein. [Alkuperäinen väite: "Nykyisten INT-standardin mukaisten sinisten merikarttojen koordinaattijärjestelmä on WGS-84" on väärin, sillä sinisten merikarttojen koordinaattijärjestelmä on EUREF-FIN. Koska EUREF-FIN poikkeaa WGS-84:stä alle metrin, kaikki vastaukset hyväksyttiin.]
   • Väärin. GPS on edelleen sotilaallinen järjestelmä, josta on mahdollista sulkea siviilit pois.
   • Väärin. Meri-VHF kuuluu merkitä aluksen radiolupaan. Lisäksi sen käyttö vaatii henkilökohtaisen luvan.
   • Oikein. Aluksen päälliköllä on oltava miehistöluettelo passintarkastukseen mennessä. [Alkuperäinen väite: "Aluksessa on oltava miehistöluettelo, kun päämääränä on ulkomaan satama" on erittäin harhaanjohtava ja väärin. Kauppa-aluksessa miehistöluettelo lienee pakollinen, mutta tutkintoa koskee vain huvialuksen säädökset. Matkattaessa Suomesta huvialuksella Itämeren äärellä oleviin Schengen-valtioihin mennään "ulkomaille", koska ylitetään Suomen valtakunnan raja. Tällaisella Schengenin sisärajan ylittävällä matkalla ei ole velvoitetta käydä passintarkastuksessa, joten miehistöluetteloa ei tarvita. Schengen-valtioiden sisärajaliikenteessä huvialuksen määränpää voi olla muukin kuin satama.]
   • Väärin. Ei näe, sillä tutkan säteet kulkevat vain suoraviivaisesti.
  1. Ilmamassat kiertävät matalapaineen keskusta vastapäivään, tuulee muutamia kymmeniä asteita ohi matalapaineen keskuksesta sen oikealta puolelta.
  2. Huomautus veneilijöille annetaan toukokuun alusta lokakuun loppuun, kun keskituulen ennustetaan olevan 11–13 m/s tai jos ennustetaan kovia puuskia.
  3. Mereltä maalle puhaltavaa, paikallisista lämpötilaeroista päivän aikana syntynyttä tuulta.