Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Tähtitieteellisen merenkulkuopin tutkinto 20.04.2007, kysymykset

Kaikki havainnot on tehty normaalioloissa, lämpötila +10°C ja ilmanpaine 1010 hPa. Lue yleiset tutkinto-ohjeet!

Kaikki tapahtumat koskevat vuotta 2000.

  1. Elokuun 8. päivänä merkintäpaikassa 59°39.0'N 002°40.0'W mitataan kello 21.24.17 sekstanttikorkeus 36°49.0' tähdelle Altair. Samalla suunnitaan majakan NORTH RONALDSAY 59°23.4'N 002°22.8'W valo tosisuuntimassa 145°.
   Kellokorjaus vyöhykeaikaan on -8 s, indeksikorjaus -3.4' ja silmänkorkeus 7.4 m.
   Määritä havaittu paikka.
  2. Elokuun 9. päivänä kello 03.25.42 merkintäpaikassa 58°53.5'N 001°18.0'W mitataan tähdelle Polaris sekstanttikorkeus 59°35.3'.
   Kellokorjaus vyöhykeaikaan on -8 s, indeksikorjaus +2.5' ja silmänkorkeus 7.4 m.
   Määritä havaittu latitudi.
  1. Syyskuun 10. päivänä ohjaillaan kompassisuuntaan 240° suunnittaessa aurinko kompassisuuntimassa 054° vyöhykeaikaan 07.24 paikassa 45°12.5'S 161°17.0'E.
   Eranto on 18°E.
   Määritä eksymä.
  2. Syyskuun 11. päivänä merkintäpaikassa 45°40.5'S 157°52.0'E mitataan tosikeskipäivällä auringon alareunan sekstanttikorkeus 39°44.4'.
   Indeksikorjaus on -4.5' ja silmänkorkeus 7.0 m.
   Määritä havaittu latitudi mittaushetkellä.
  1. Syyskuun 10. päivänä aluksen suunta pohjan suhteen on 215° ja nopeus 12.0 solmua. Kello 04.24.07 merkintäpaikassa 50°25.0'N 132°43.0'W mitataan planeetan Saturnus sekstanttikorkeus 57°46.8'. Kello 07.25.14 mitataan auringon alareunan sekstanttikorkeus 18°33.6'.
   Kellokorjaus vyöhykeaikaan on +8 s, indeksikorjaus +6.5' ja silmänkorkeus 11.0 m.
   Määritä havaittu paikka jälkimmäisen havainnon hetkellä.
  1. Aamuhämärässä elokuun 9. päivänä merkintäpaikassa 51°20.0'S 042°17.0'W mitataan:
   kello sekstanttikorkeus taivaankappale
   09.24.12 23°04.5' Rigil Kentaurus
   09.25.23 33°02.0' tähti tosisuuntimassa 262°
   Kronometrikorjaus on +24 s, indeksikorjaus +4.4' ja silmänkorkeus 6.5 m.
   Tunnista tähti ja määritä aluksen paikka.

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Avomeri 20.04.2007, mallivastaukset

  1. Merkintäpaikka 59°39.0'N 002°40.0'W
   Altair: *
   LHA=338°21.0', Dec=08°52.3'N
   ts=153.0°, ΔH=-0.3'

   Paikka on merkintäpaikasta 1.7 mpk tosisuuntimassa 258.0° eli
   59°38.4'N 002°43.5'W.
  2. Polaris: *
   AriesLHA=008°01.4'
   a0=20.7', a1=0.6', a2=0.4', ∑-1°=-38.3'

   Latitudi on 58°54.1'N.
  1. Aurinko: *
   LHA=288°01.0', Dec=04°57.6'N
   ts=073.6°

   eks=+2° (KS=240°).
  2. UT=11.09.2000 01.25.10
   Aurinko: *
   Dec=04°30.1'N, Ht=39°50.0'

   Latitudi on 45°39.9'S.
  1. Merkintäpaikka 50°25.0'N 132°43.0'W
   Saturnus: *
   LHA=358°55.0', Dec=18°11.5'N
   ts=178.1°, ΔH=+1.1'
   Siirto: SPS=215°, 36.2 mpk → 49°55.3'N 133°15.4'W
   Aurinko: *
   LHA=293°53.5', Dec=04°38.6'N
   ts=105.7°, ΔH=+1.0'

   Paikka on jälkimmäisestä paikasta 1.3 mpk tosisuuntimassa 145.6° eli
   49°54.2'N 133°14.3'W.
  1. Merkintäpaikka 51°20.0'S 042°17.0'W
   Rigil Kent: *
   LHA=197°08.4', Dec=60°50.3'S
   ts=171.0°, ΔH=+1.5'

   ts=262°, Ht=33°00.4' saadaan likimääräiset LHA=073°17.7', Dec=29°53.0'S
   AriesLHA=057°20.5', josta SHA=015°57.2' → Fomalhaut!!
   Fomalhaut: *
   LHA=072°55.2', Dec=29°37.1'S
   ts=262.5°, ΔH=-2.8'

   Tähti on Fomalhaut.
   Paikka on merkintäpaikasta 3.14 mpk tosisuuntimassa 109.5° eli
   51°21.0'S 042°12.3'W.