Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

24.04.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 14.12.2007, saaristonavigointi, kysymykset

Eranto on 7°E. Käytä eksymätaulukkoa. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Tehtävät liittyvät 12-metrisellä moottoriveneellä tehtävään veneretkeen. Veneen syväys on 1.1 m ja korkeus 4.5 m. Sää on tyyni, näkyvyys hyvä ja veden korkeus normaali.

  1. Kello 13.15 lähdet paikasta 63°51.62'N 025°40.00'E ajamaan 3.0 m väylää kohti Långötä. Olet 3.0 m ja 4.5 m väylien risteyksessä kello 13.58.
   Mikä oli nopeutesi?
  1. Merkkikuvio?
   Päätät tarkistaa varakompassin eksymän. Ajat tarkasti kohti Fagerö–Gammelby -linjaa. Varakompassi näyttää 121°.
   Mikä on varakompassin eksymä tälle suunnalle?
  2. Näet edessä aluksen, jolla näkyy viereinen musta lieriön muotoinen merkkikuvio. Minkälaisesta aluksesta on kysymys?
  1. Käännät aluksen ja ajat 4.5 m väylää ulos merelle. Käännyt suoraan lounaaseen vasemmanpuoleisen keulakulman Norrbådanin tunnusmajakkaan ollessa 140°.
  2. Mikä on paikkasi käännöshetkellä?
  3. Mikä on kompassisuuntasi lounaaseen?
  1. Huomaat ohjanneesi sivuun tavoitellusta suunnasta. Tarkistat paikkasi käsisuuntimakompassilla suuntimalla Norrbådanin tunnusmajakan ja Norruddin majakan kompassisuuntimissa 089° ja 186°.
   Missä olet suuntimishetkellä?
  1. Rantaudut Norrbådanin pohjoiskärkeen. Saarelta lastaat kyytiin kalanpyydyksen. Tehtävänäsi on viedä se paikkaan 63°55.90'N 025°48.10'E. Nopeutesi on 5.0 solmua.
  2. Mikä on kompassisuuntasi?
  3. Kauanko matka kestää?
  4. Mitä syvyyttä kaikuluotaimen pitäisi näyttää ajettuasi kaksi meripeninkulmaa?
  1. Jätettyäsi pyydyksen paikkaan 63°55.90'N 025°48.10'E päätät siirtyä ruokailemaan Yttre Sandönin etelärantaan 63°51.22'N 025°42.60'E.
   Suunnittele karttaan turvallinen reitti ajolinjoineen, käännöspisteineen ja turvarajoineen.
  1. Mainitse kaksi asiaa, jotka on otettu huomioon sillan turvallisen alikulkukorkeuden määrittelyssä.
  2. Millainen on ankkurissa olevan aluksen merkkikuvio?
  3. Milloin alusta pidetään meriteiden sääntöjen mukaan ohittavana aluksena?
  1. Vesiliikenneasetus määrää perusvarustuksen, joka on oltava liikkeellä olevassa moottorilla tai yli viiden metrin pituisessa purjeella varustetussa vesikulkuneuvossa.
   Mikä on tämä varustus?
  2. Millainen on Norruddin majakan 63°53.95'N 025°40.07'E valotunnus kartalla annettujen tietojen mukaan?
  1. Oikein vai väärin?
   • Kulussa olevalla 8 m pituisella purjealuksella on valkoinen mastovalo sytytettynä yöllä.
   • Vetouistimia vetävä alus on meriteiden sääntöjen mukaan kalastusta harjoittava alus.
   • 16-vuotias saa kuljettaa rekisteröityä moottorivenettä.
  1. Mitä tarkoittaa meriteiden säännöissä ohjailukyvytön alus?
  2. Millaisen äänimerkin kulussa oleva purjealus antaa meriteiden sääntöjen mukaan näkyvyyden ollessa rajoitettu?
  3. Mitkä ovat pohjoisviitan valotunnus ja heijastintunnus?

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

24.04.2009

Saaristo 14.12.2007, mallivastaukset

  1. 5.1 solmua.
  1. eks=+5° (KS=121°).
  2. Aluksen liikkuminen on syväyksen rajoittama (COLREG 28).
  1. 63°56.8'N 025°45.0'E.
  2. KS=217°.
  1. 63°55.7'N 025°41.0'E.
  1. KS=074°.
  2. 27 min.
  3. Yksittäisen paikan syvyyttä voi vain arvailla merikartan perusteella.
  1. Maisemanavigointitehtävä.
  1. Aallokkovara ja keinuntavara.
  2. Yksi musta pallonmuotoinen merkkikuvio (COLREG 30a).
  3. Aluksen lähestyessä toista alusta sen perävalon 135° sektorista. Se on silloin enemmän kuin 22.5° toisen aluksen poikkiviivan perän puolella (COLREG 13b).
   • Hyväksytty ja sopiva kelluntaväline jokaiselle,
   • vedentyhjennysväline,
   • airot tai mela taikka ankkuri köysineen sekä
   • asianmukaisesti tarkastettu käsisammutin, teholuokaltaan vähintään 8A 68B.
  1. Valkoinen nelivilkku, jonka jakso on 45 s.
   • Väärin, mastovalo on konealuksen valo (COLREG 23a), purjealuksella ei ole mastovaloa (COLREG 25a).
   • Väärin. Vetouistelu ei rajoita aluksen ohjailukykyä (COLREG 3d).
   • Oikein, vuotta nuorempikin saa vesiliikennelain 6§ mukaan.
  1. Alus ei erityisten olosuhteiden voi ohjailla kyseisten sääntöjen vaatimusten mukaan eikä näin ollen kykene väistämään muita aluksia (COLREG 3f). Käytännössä joko ruoririkko tai konerikko.
  2. PITKÄ LYHYT LYHYT enintään kahden minuutin väliajoin (COLREG 35c).
  3. Jatkuva valkoinen vilkku ja sininen ja keltainen heijastin.