Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 14.12.2007, rannikkonavigointi, kysymykset

Käytä eksymätaulukkoa ja vuorovesitaulukoita soveltuvin osin. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Olet liikkeellä 14-metrisellä merikelpoisella moottoriveneellä, jossa on varusteena muun muassa kompassi, meri-VHF ja tutka. Sää on tyyni ja näkyvyys hyvä. Eranto on +6°.

  1. Olet matkalla Porkkalan eteläpuolitse länteen. Varakompassi näyttää KS=256°. Ylittäessäsi 13.0 m väylän suunnit sen keskilinjan varakompassilla ks=020°.
   Mikä on varakompassin eksymä?
  1. Ajat majakan JUSSARÖ ohittavaa väylää merelle. Takalinja on tarkasti kiinni, kun mittaat tutkalla keulasuuntiman 206° majakkaan. Mahdollista vuorovesivirtaa ei huomioida.
  2. Mikä on aluksen paikka?
  3. Mitä tarkoittaa tutkan yhteydessä käsite HEAD UP?
  1. Olet 05.07.2004 paikassa 59°40.0'N 023°07.0'E kello 09.40. Suunnittelet matkaavasi GOFREPin ilmoittautumislinjan (Central Reporting Line) ylitse kohtisuoraan. Arvioit ylittäväsi sen tunnin kuluttua.
   Mikä on tällöin vuorovesivirran suunta ja nopeus ylityskohdassa?
  1. Kello on 05.07.2004 09.40 ja olet edelleen paikassa 59°40.0'N 023°07.0'E. Tarkoituksesi on siis matkata kohtisuoraan mainitun ilmoittautumislinjan ylitse 7.0 solmun nopeudella. Suunnitellun matkan ajalle olet määrittänyt virran keskimääräiseksi suunnaksi 121° ja nopeudeksi 1.5 solmua. Itätuulen aiheuttamaksi sorroksi arvioit 5°.
  2. Mikä on kompassisuuntasi?
  3. Milloin olet 15.0 mpk etäisyydellä lähtöpaikasta?
  1. Lähdet paikasta 59°25.0'N 023°18.0'E paikkaan 59°38.0'N 024°10.0'E.
  2. Laske merkintälaskulla matka ja suunta pohjan suhteen.
  3. Piirrä reitti kartoille.
  1. Aluksesi kulkee kompassisuuntaan 055° 11.0 solmun vauhtia. Kello 11.30 suunnit majakan NAISSAAR keulasuuntimassa 045°. Puolen tunnin kuluttua suunnit sen suoraan sivulla oikealla.
  2. Mikä on aluksen paikka jälkimmäisen suuntiman hetkellä?
  3. Suuntimisen jälkeen käännät aluksen siten, että majakka TALLINNA MADAL jää 1.0 mpk etäisyydelle oikealle.
   Mikä on kompassisuuntasi? Milloin majakka on suoraan sivulla oikealla?
  1. Matka jatkuu 10.0 solmun vauhtia kompassisuuntaan 077°. Suunnit majakan KERI kompassisuuntimassa 130° ja tunnin kuluttua uudestaan kompassisuuntimassa 234°.
   Mikä on aluksen paikka puolen tunnin kuluttua jälkimmäisestä suuntimasta?
  1. Oikein vai väärin?
   • Nykyisten INT-standardin mukaisten sinisten merikarttojen koordinaattijärjestelmä on sama kuin vanhojen vihreiden merikarttojen.
   • GPS korvaa kompassin aina.
   • Tämän tutkinnon tenttivene on velvollinen kuuntelemaan VTS:ää.
   • Alus saa tulla Suomeen Schengen-maista ilman rajatarkastusta.
   • Huvivenetutkan etäisyysmittaus on tarkempi paikanmäärityskeino kuin suuntamittaus.
  1. Minkälaisia muutoksia merisäässä tapahtuu lämpimän rintaman lähestyessä?
  2. Millä tuulen nopeudella annetaan merialueella kovan tuulen varoitus?
  3. Mitä tarkoitetaan maatuulella?

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Rannikko 14.12.2007, mallivastaukset

  1. eks=+6° (KS=256°).
  1. 59°46.1'N 023°29.7'E.
  2. HEAD UP tarkoittaa keulasuuntanäyttöä. Keulan linja HEAD on näytöllä suoraan ylöspäin UP. Mitatut suuntimat ovat keulasuuntimia.
  1. VS=109°,
   VN=1.5 solmua.
  1. KS=167°.
  2. kello 11.32.
  1. 29.4 mpk, SPS=064°.
  2. Kartalla.
  1. 59°41.3'N 024°26.0'E.
  2. KS=064°, kello 12.50.
  1. 59°46.3'N 025°25.7'E.
   • Väärin. Sinisten merikarttojen koordinaattijärjestelmä EUREF-FIN ja vihreiden kartastokoordinaattijärjestelmä eroavat toisistaan noin 200 m.
   • Väärin. GPS ei esimerkiksi pysty näyttämään aluksen asentoa.
   • Oikein ja väärin. Nykyisen lain perusteella kuunteluvelvoitetta ei ole, suositus vain. Vielä tutkintoa edeltäneenä kesänä kuunteluvelvoite oli.
   • Oikein ja väärin. Aluksen ei tarvitse mennä rajatarkastukseen, mutta se voidaan tehdä.
   • Oikein ja väärin. Huvivenetutka mittaa suhteessa tarkemmin etäisyyttä kuin suuntimia, mutta jos vertaillaan huvivenetutkaa ja suuntimiseen perustuvia paikanmäärityskeinoja, asia voi olla toisin.
  1. Ilmanpaine ja lämpötila laskevat.
  2. Kovan tuulen varoitus annetaan, kun keskituulen ennustetaan olevan 14–20 m/s.
  3. Maalta merelle puhaltavaa, paikallisista lämpötilaeroista syntynyttä tuulta.