Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 25.04.2008, saaristonavigointi, kysymykset

Eranto on 7°E. Käytä eksymätaulukkoa. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Tehtävät liittyvät 12-metrisellä moottoriveneellä tehtävään kesäiseen veneretkeen. Veneen syväys on 1.2 m ja korkeus 3.4 m. Sää on tyyni, näkyvyys on hyvä ja veden korkeus on -10 cm.

  1. Lähdet Bomarsundin venesatamasta 63°53.2'N 025°48.9'E Långön saaren lounaispuolella olevalle väylälle, jota pitkit lähdet navigoimaan kohti luodetta. Päätät tarkistaa varakompassin eksymän. Ajaessasi tarkasti Fagerö–Gammelby -linjalla varakompassi näyttää KS=310°.
   Mikä on varakompassin eksymä tälle suunnalle?
  2. Ennen lounaasta tulevan väylän risteystä näet väylän oikealla puolella viitan.
   Millainen väritys ja heijastintunnus on tuossa viitassa?
  1. Jatkat matkaasi väylää pitkin kohti luodetta 7 solmun vauhtia. Kello 10.00 ohitat lounaasta tulevan väylän risteyksen (linjataulut Långössä).
  2. Mihin aikaan ohitat väylän itäpuolella olevan viitan, jonka latitudi on 63°56.2'N?
  3. Minkä värinen on tuo viitta?
  1. Merkkikuvio?
   Olet Gammelbyn lateraaliviitoitetun 4.5 m väylän pohjoisimman viitan luona. Saat tehtäväksesi viedä purjehduskilpailun merkkipoijun paikkaan 63°56.4'N 025°36.6'E.
   Mikä on ohjattava kompassisuunta?
  2. Näet edessä aluksen, jolla näkyy viereinen merkkikuvio.
   Minkälaisesta aluksesta on kysymys?
  1. Tehtäväsi on viedä merkkipoiju paikkaan 63°56.4'N 025°36.6'E. Paikka määritetään suuntimalla käsisuuntimakompassilla Norrbådanin tunnusmajakka ja majakka NORRUDD.
   Mitkä ovat tavoitellut suuntimat?
  1. Merkkipoijun paikasta 63°56.4'N 025°36.6'E otat suunnan kohti Viiran majakkaa. Varmistaaksesi ajolinjasi mittaat keulasuuntiman Norrbådanin tunnusmajakkaan ylittäessäsi Gammelbyn lateraaliviitoitetun 4.5 m väylän.
   Paljonko keulasuuntima olisi siloin, kun suunta on pysynyt?
  2. Selosta Viiran majakan karttamerkintä Fl(2)W10s38m17M.
  1. Poikettuasi tauolle Trehålsgrundetin pohjoisrannalle jatkat matkaa kompassisuuntaan 036°.
   Mikä on etäisyytesi Viiran majakkaan, kun se on suoraan sivulla oikealla?
  1. Saavuttuasi Viiran koillispuolella olevalle 5.2 m väylälle jatkat matkaa Vilniemen venesatamaan 63°53.5'N 025°55.7'E.
   Suunnittele karttaan turvallinen reitti ajolinjoineen, käännöspisteineen ja turvarajoineen. Merkitse vaarakohteet vinoristillä.
  1. Merkkikuvio?
   Millainen äänimerkki on veden halki liikkuvan konealuksen annettava näkyvyyden ollessa rajoitettu?
  2. Mitä tarkoittaa viereinen vesiliikennemerkki?
  3. Mistä julkaisusta selviävät valaistujen turvalaitteiden tiedot?
  1. Mitä meriteiden säännöt säätävät sen aluksen toimenpiteistä, joka ei ole väistämisvelvollinen?
  2. Kaksi purjealusta, joilla on tuuli eri puolilla, lähestyy toisiaan niin, että yhteentörmäämisen vaara on olemassa.
   Kumpi on meriteiden sääntöjen mukaan väistämisvelvollinen?
  3. Mitä valoja käyttää kulussa oleva purjealus?
  1. Oikein vai väärin?
   • Ahtaassa kulkuväylässä kulkeva alus käyttää väylän oikeaa reunaa.
   • Moottorialus väistää ohittavaa purjealusta.
   • Suomalaisen merikartan otsikkotiedoissa ilmoitettu mittakaava pätee koko merikartan alueella.

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Saaristo 25.04.2008, mallivastaukset

  1. eks=-4° (KS=310°).
  2. Kelta-musta-keltainen, kaksi keltaista heijastinta.
  1. Kello 10.24.
  2. Punainen.
  1. KS=258°.
  2. Aluksen ohjailukyky on rajoitettu (COLREG 27b).
  1. Norrbådan ks=098° ja Norrudd ks=142°.
  1. kk=134°.
  2. Valkoinen kaksoisvilkku kymmenen sekunnin jaksoissa. Valo on 38 m korkeudella merenpinnasta. Sen nimellinen kantomatka on 17 mpk.
  1. 1.0 mpk.
  1. Maisemanavigointitehtävä.
  1. Sen on annettava yksi pitkä (noin 4–6 s kestävä) äänimerkki enintään kahden minuutin väliajoin (COLREG 35a).
  2. Pysähtymismerkkiä käytetään valo-opasteiden yhteydessä ja se osoittaa kohdan, johon aluksen tai puutavaralautan etuosan on viimeistään pysähdyttävä silloin, kun valo-opasteet osoittavat ajokieltoa.
  3. Kyseisen alueen loistoluettelosta.
  1. Säilytettävä suuntansa ja nopeutensa sekä ryhdyttävä toimenpiteisiin yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi, jos väistämisvelvollinen ei väistä (COLREG 17).
  2. Ohitustilanteessa ohittava alus (COLREG 13), muussa tapauksessa se, jolla on tuuli vasemmalta (COLREG 12).
  3. Sivuvalot ja perävalo (COLREG 25a).
   • Oikein (COLREG 9a).
   • Väärin, ohittava alus väistää aina (COLREG 13a).
   • Väärin, Mercator-kartassa ilmoitetaan keskiparalleelin mittakaava.