Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 25.04.2008, rannikkonavigointi, kysymykset

Käytä eksymätaulukkoa ja vuorovesitaulukoita soveltuvin osin. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Olet liikkeellä 14-metrisellä merikelpoisella moottoriveneellä, jossa on varusteena muun muassa kompassi, meri-VHF, GPS-vastaanotin ja tutka. Pohjoistuuli on kohtalainen ja näkyvyys hyvä. Eranto on +6°.

  1. Olet paikassa 59°41.0'N 024°40.5'E kello 09.00. Suunnittelet reittisi suoraan kohti Jumindan majakkaa. Nopeutesi on 7.0 solmua. Pohjoistuuli aiheuttaa 6° sorron.
  2. Mikä on kompassisuuntasi?
  3. Milloin majakka KERI on suoraan sivulla?
  1. Kompassisuuntasi on 085° ja aluksen vauhti on 7.0 solmua. Sortoa ei ole. Suunnit majakan TALLINNA MADAL ks=358° kello 09.15. Kolmekymmentäviisi minuuttia myöhemmin suunnit sen uudestaan ks=290°.
   Mikä on aluksen paikka jälkimmäisen suuntiman hetkellä?
  1. Jatkat matkaa kohti Jumindan majakkaa. Ylittäessäsi Pranglin itäpuolella olevan väylän suunnit sen keskilinjan varakompassilla ks=191°.
  2. Mikä on varakompassin eksymä ohjatulle suunnalle?
  3. Mitä VHF-kanavaa Vessel Traffic Service käyttää tällä alueella?
  1. Käännyt paikassa 59°39.5'N 025°11.0'E kohti majakkaa KALBÅDAGRUND.
  2. Mikä on GPS-navigaattorin näyttämä suunta?
  3. Lähestyt Suomen aluevesirajaa.
   Oletko velvollinen ilmoittautumaan Suomen rajaviranomaisille, kun Viro on Schengen-maa?
  1. Ohjaat SPS=016°. Tutkalla mitattu etäisyys Kalbådagrundin majakkaan on 3 mpk ja tutkalla mitattu suuntima on 035°. Tutkassa on HEAD UP -kuvastabilointi.
  2. Mikä on sijaintisi?
  3. Tästä paikasta ohjaat SPS=260° nopeudella 8 solmua. Runsaan 1.5 tunnin ajon jälkeen suunnit majakan HELSINKI oikeanpuoleisessa keulakulmassa 45°. Puolen tunnin ajon jälkeen sama majakka on suoraan sivulla oikealla.
   Mikä on sijaintisi jälkimmäisen suuntiman hetkellä?
  1. Ohjailet 67.0 mpk paikasta 59°53.5'N 024°53.0'E kompassisuuntaan 252°. Pohjoistuulen aiheuttama sorto on 8°.
   Laske merkintälaskulla tulopaikkasi.
  1. Olet 16.07.2004 kello 10.50 Bengtskärin majakasta (59°43.41'N 022°29.96'E) 9.5 mpk etäisyydellä tosisuuntimassa 133°. Suunnittelet matkaavasi kohti Osmussaaren majakkaa 8.0 solmun vauhtia.
  2. Mikä on vuorovesivirran suunta ja nopeus paikassasi?
  3. Edellä laskettu vuoroveden aiheuttama virta on koko matkan sama.
   Mihin aikaan olet 3.0 mpk päässä Osmussaaren majakasta?
  4. Mikä on kompassisuuntasi?
  1. Oikein vai väärin?
   • Laserkompassi on riippuvainen maan magneettikentästä.
   • Merkintälaskun keskilatitudimenetelmää käytetään matkojen ollessa alle 600 mpk.
   • Merenpohjan muoto ei vaikuta aallokon ominaisuuksiin.
  1. Miten menettelet, kun lähdet Suomesta Schengen-sopimuksen ulkopuolella olevaan maahan?
  2. Selitä lyhyesti miten rintamasumu syntyy.
  3. Mikä on ilmanpaine ja mikä on sen yksikkö?

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Rannikko 25.04.2008, mallivastaukset

  1. KS=081°.
  2. Kello 10.31.
  1. 59°40.8'N 024°52.0'E.
  1. eks=-8°.
  2. Ollaan aivan Tallinnan VTS:n (VHF-kanava 13) alueen reunalla, mahdollisesti jopa sen ulkopuolella. Ulkopuolinen alue on GOFREPin VTS-aluetta (VHF-kanava 80). Ainoa varma asia on, että VTS käyttää tarvittaessa VHF-kanavaa 16 (kansainvälinen hätä- ja kutsukanava).
  1. Suunta pohjan suhteen.
   Jos tehtävässä kysyttiin lukuarvoa, sellaista ei pysty yksiselitteisesti ilmoittamaan, koska navigaattori näyttää hetkellistä arvoa tai valitun jakson keskiarvoa. Lisäksi laitteisiin voidaan yleensä asettaa mielivaltainen eranto, jolloin kysytty lukuarvokin on mielivaltainen.
  2. Tämä on erittäin huonosti laadittu kysymys.
   Mitä tarkoittaa ilmoittautuminen?
   Jos ilmoittautuminen tarkoittaa passintarkastukseen menemistä, se riippuu siitä mistä olen tulossa. Tutkinnossa annetuilla tiedoilla tehtävä ei ole ratkaistavissa.
   → En ole, jos olen lähtenyt Suomesta, Virosta tai muusta Itämeren altaan Schengen-maasta.
   → Olen, jos olen tulossa Venäjältä tai Itämeren ulkopuolelta.
   Jos ilmoittautuminen tarkoittaa yhteyden ottamista rajaviranomaisiin meri-VHF:llä tai puhelimitse, sellaista velvollisuutta ei ole (yleensä on mahdollisuus ilmoittaa ennakkoon tulostaan rajatarkastukseen).
   Aluevesirajalla eli aluemeren ulkorajalla ei ole mitään tekemistä huvialuksen mahdollisen "ilmoittautumisen" kanssa.
   Kysymyksen loppuosalla: "kun Viro on Schengen-maa" ei ole mitään tekemistä koko asian kanssa, koska annetut taustatiedot eivät osoita aluksen käyneen Virossa.
  1. Julkaisemme tämän kysymyksen poikkeuksellisesti korjaamattomassa muodossa.
   Tehtävän anto ei voisi olla enempää pielessä.

   Navigaatioliiton omien oppien mukaan ruorihenkilölle annetaan ohjailua varten kompassisuunta. Aluksen ohjailu suuntaan pohjan suhteen tarkoittaisi nähtävästi ruorinpitäjän tuijottelua GPS-vastaanottimen näytölle ja korjailua sen mukaan mitä laite laskee COG:ksi (tietyn aikajakson keskiarvo). Sanomattakin on selvää, että aluksen rata muuttuu kiemuraiseksi. Aluksen tosisuunta voi hetkellisesti heilahdella huomattavasti tavoitellusta suunnasta.
   Näin ollen aluksen tosisuuntaa ei tiedetä.
   Tutkalla mitattu etäisyys on 3 mpk: Onko se täsmälleen kolme meripeninkulmaa vai joku lukuarvo, joka on suurempi tai yhtäsuuri kuin 2.5 ja pienempi kuin 3.5? Tästä syystä luonnontieteissä käytetään merkitseviä numeroita ja siksi me korjaamme normaalisti liiton heikot esitykset muotoon 3.0 mpk.
   Tutkalla on mitattu suuntima on 035°: Mikä suuntima? Tutkalla voitaisiin mitata keulasuuntima, kompassisuuntima tai jopa tosisuuntima. Kuvastabiloinnilla, siis sillä missä asennossa tutkakuva näytetään, on varsin vähän tekemistä suuntimien mittaustavan kanssa.
   → Koska ei tiedetä aluksen tosisuuntaa, voidaan vaan todeta, että alus on Kalbådagrundin lounaisella merialueella yli 2 mpk ja alle 4 mpk majakasta.

   Toisessa kysymyksessä ohjaillaan edelleen suuntaan pohjan suhteen. Niinpä siinäkään ei tiedetä aluksen tosisuuntaa.
   Tehtävässä on "kohtuullinen pohjoistuuli", jolloin aluksen sortumista tuulessa ei voi sulkea pois. Tehtävä täyttäisi muuten kipparinsuuntiman tunnusmerkit, mutta menetelmää voi käyttää vain, kun sortoa ei ole.
   Aluksen nopeuden ilmoittamisessa on sama virhe, puolessa tunnissa edetään siis enemmän kuin 3.5 mpk ja vähemmän kuin 4.5 mpk. Kipparinsuuntimaa käyttäen voidaan kuitenkin todeta, että nopeuden epävarmuus aiheuttaa sijaintiin puolen meripeninkulman epävarmuuden sekä aluksen pitkittäis- että poikittaissuunnassa.
   → Epävarmuudet huomioiden voidaan todeta, että alus lienee noin meripeninkulman säteellä paikasta 59°53'N 024°57'E.
  1. 59°37.3'N 022°43.9'E.
  1. VS=270°, VN=3.9 solmua.
  2. Kello 15.54.
  3. KS=111°.
   • Väärin. Se mittaa aluksen asennon muutoksia. Eikä maan magneettikentässä voi roikkua!
   • Oikein. Keskileveysmenetelmää voi käyttää vain alle 600 mpk jänteillä.
   • Väärin. Kyllä se vaikuttaa.
  1. Käyn passintarkastuksessa, jonka jälkeen matkaan virallista väylää sisäisten aluevesien ulkorajalle.
  2. Lämmin ja kostea ilmamassa kohtaa kylmempää ilmaa.
  3. Ilmanpaine on paikan yläpuolella olevan ilmapatsaan paino.
   Ilmanpaineen yksiköitä ovat muun muassa pascal, baari, elohopeamillimetri, "ilmakehä" ja P.S.I.