Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Tähtitieteellisen merenkulkuopin tutkinto 25.04.2008, kysymykset

Kaikki havainnot on tehty normaalioloissa, lämpötila +10°C ja ilmanpaine 1010 hPa. Lue yleiset tutkinto-ohjeet!

Kaikki tapahtumat koskevat vuotta 2000.

  1. Helmikuun 27. päivänä Atlantilla merkintäpaikassa 48°10.0'N 030°16.0'W mitataan:
   vyöhykeaika sekstanttikorkeus taivaankappale
   18.24.12 51°10.5' Pollux
   18.25.48 48°55.5' Polaris
   Indeksikorjaus on -4.2' ja silmänkorkeus 11.0 m.
   Määritä havaittu paikka.
  1. Helmikuun 28. päivänä kello 14.24.38 merkintäpaikassa 46°19.0'N 030°45.0'W mitataan auringon alareunan sekstanttikorkeus 28°24.0'. Alus kulkee 7.0 solmua suuntaan 190° pohjan suhteen. Kello 18.24.50 mitataan tähden Procyon sekstanttikorkeus 35°59.6'. Kellokorjaus vyöhykeaikaan on -5 s, indeksikorjaus -4.6' ja silmänkorkeus 11.0 m.
   Määritä havaittu paikka jälkimmäisen havainnon hetkellä.
  1. Toukokuun 25. päivänä Tyynellä valtamerellä Aleuttien eteläpuolella merkintäpaikassa 47°08.5'N 166°08.0'E mitataan tosikeskipäivällä auringon alareunan sekstanttikorkeus 63°36.7'. Sitten alus ohjailee 74.0 mpk tosisuuntaan 095°. Vyöhykeaikaan 16.25 suunnitaan aurinko kompassisuuntimassa 265°.
   Indeksikorjaus on +3.5' ja silmänkorkeus 8.0 m. Eranto on 3°E.
  2. Määritä ylämeridiaaniohituksesta havaittu latitudi.
  3. Määritä suuntimasta kompassin eksymä aluksen kulkusuunnalla.
  1. Alus on eteläisellä Intian valtamerellä matkalla Australiaan. Joulukuun 12. päivän iltahämärässä likimääräiseen vyöhykeaikaan 21.25 merkintäpaikassa 53°10.0'S 092°48.0'E mitataan:
   kronometriaika sekstanttikorkeus taivaankappale
   03.24.02 19°45.4' Saturnus
   03.25.27 60°36.1' tähti tosisuuntimassa 110°
   Kronometrikorjaus on +12 s, indeksikorjaus -6.5' ja silmänkorkeus 10.0 m.
   Tunnista tähti ja määritä aluksen paikka.

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Avomeri 25.04.2008, mallivastaukset

  1. Merkintäpaikka 48°10.0'N 030°16.0'W
   Pollux: *
   LHA=316°26.2', Dec=28°01.5'N
   ts=105.0°, ΔH=+2.1'
   Polaris: *
   AriesLHA=073°10.2'
   a0=22.8', a1=0.6', a2=0.8', ∑-1°=-35.8'

   Paikka on merkintäpaikasta 2.2 mpk tosisuuntimassa 122.0° eli
   48°08.8'N 030°13.2'W.
  1. Merkintäpaikka 46°19.0'N 030°45.0'W
   Aurinko: *
   LHA=032°14.1', Dec=08°03.0'S
   ts=216.9°, ΔH=-2.0'
   Siirto: SPS=190°, 28.0 mpk → 45°51.4'N 030°52.0'W
   Procyon: *
   LHA=318°27.9', Dec=05°13.3'N
   ts=125.5°, ΔH=+2.0'

   Paikka on jälkimmäisestä paikasta 2.8 mpk tosisuuntimassa 080.9° eli
   45°51.8'N 030°48.0'W.
  1. Aurinko: *
   Dec=20°58.2'N, Ht=63°50.7'

   Latitudi on 47°07.5'N.
  2. Uusi paikka 47°01.1'N 167°56.2'E, UT=25.05.2000 05.25
   Aurinko: *
   LHA=069°57.7', Dec=21°00.3'N
   ts=270.7°

   eks=+3° (KS=089°).
  1. Merkintäpaikka 53°10.0'S 092°48.0'E
   Saturnus: *
   LHA=351°33.4', Dec=16°58.8'N
   ts=008.6°, ΔH=+2.1'

   ts=110°, Ht=60°23.4' saadaan likimääräiset LHA=309°44.1', Dec=52°51.6'S
   AriesLHA=045°50.6', josta SHA=263°53.5' → Canopus!!
   Canopus: *
   LHA=309°50.6', Dec=52°41.7'S
   ts=109.6°, ΔH=-0.1'

   Tähti on Canopus.
   Paikka on merkintäpaikasta 2.1 mpk tosisuuntimassa 017.0° eli
   53°08.0'S 092°49.0'E.