Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Maantieteellisen merenkulkuopin tutkinto 12.12.2008, rannikkonavigointi, kysymykset

Käytä eksymätaulukkoa ja vuorovesitaulukoita soveltuvin osin. Lue myös yleiset tutkinto-ohjeet!

Olet liikkeellä 14-metrisellä merikelpoisella moottoriveneellä, jossa on varusteena muun muassa kompassi, meri-VHF, GPS-vastaanotin ja tutka. Lounaistuuli on kohtalainen ja näkyvyys hyvä. Eranto on +6°.

  1. Olet 16.07.2004 kello 04.50 paikassa 59°24.5'N 023°30.0'E. Suunnittelet matkaavasi kohti Hangon 13.0 m väylän ulkopäätä 8.0 solmun vauhtia. Lounaistuulen aiheuttama sorto on 8°.
  2. Mikä on vuorovesivirran suunta ja nopeus paikassasi?
  3. Edellä laskettu vuoroveden aiheuttama virta on koko matkan sama.
   Milloin olet väylällä luotsinkohtauspaikan kohdalla?
  4. Mikä on kompassisuuntasi?
  1. Käytyäsi Hangossa palaat takaisin merelle. Kello 17.15 olet Ajaxin tutkamerkistä 2.0 mpk tosisuuntimassa 180°. Kuulet VHF-kanavalta 16 hätäsanoman paikasta 59°47.0'N 024°12.0'E.
   Laske merkintälaskulla suunta ja matka pohjan suhteen tähän paikkaan.
  1. Karttamerkki?
   Jatkat matkaa kohti hätäpaikkaa. Ylittäessäsi Kallbådanin länsipuolella olevan 13.0 m väylän suunnit sen keskilinjan varakompassilla ks=035°.
   Mikä on varakompassin eksymä ohjatulle suunnalle?
  2. Mitä tarkoittaa viereinen karttamerkki, joka näkyy kartalla tutkamerkin INKOO 2 luoteispuolella?
  1. Kompassisuuntasi on 061° ja aluksen vauhti on 12.0 solmua. Sortoa ei ole. Ylitit Kallbådanin länsipuolella olevan 13.0 m väylän kello 19.45. Tutkamerkki INKOO 2 on kompassisuuntimassa 299° kello 20.15. Mikä on aluksen paikka kello 20.15?
  1. Kallbådanin kaakkoispuolella olevalta eteläviitalta käännyt kohti majakkaa JUMINDA. Vauhtisi on 12.0 solmua. Lounaistuulen aiheuttama sorto on 10°.
  2. Mikä on kompassisuuntasi?
  3. Mikä on ajoaikasi Jumindaan?
  1. Noin puolen tunnin ajon jälkeen näet tutkassa kaiun 4.0 mpk päässä keulasuuntimassa 030°. Kymmenisen minuuttia myöhemmin tutkakohde on 5.0 mpk etäisyydellä edelleen keulasuuntimassa 030°.
   Onko olemassa yhteentörmäämisen vaara?
  2. Mitä tarkoittaa EBL tutkan yhteydessä?
  3. Mitä on otettava huomioon, kun käytetään tutkan sade- ja aaltovälkevaimentimia?
  1. Sääkartta
   Matkaat 12.0 solmua KS=100°. Lounaistuuli aiheuttaa sorron 10°. Kello 21.30 suunnit majakan TALLINNA MADAL ks=195° ja viisitoista minuuttia myöhemmin majakan KERI ks=115°.
   Mikä on aluksen paikka jälkimmäisen suuntiman hetkellä?
  1. Oikein vai väärin?
   • Saat poiketa Pranglissa ilman rajatarkastusta.
   • Tulliraja on poistettu Suomenlahdelta.
   • EEZ tarkoittaa Suomen kalastusalueen rajaa.
  1. Mitä voit päätellä tuulen voimakkuudesta Suomen rannikolla viereisestä sääkartasta?
  2. Selitä lyhyesti miten merituuli syntyy.
  3. Englantilainen radioasema ilmoittaa tuulen nopeudeksi 30 solmua.
   Mikä on vastaava nopeus metrejä sekunnissa?

Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

15.02.2009

Rannikko 12.12.2008, mallivastaukset

  1. VS=090°, VN=3.5 solmua.
  2. Kello 08.49.
  3. KS=283°.
  1. SPS=080°, MPS=30.0 mpk.
  1. eks=-9°.
  2. Ilmoittautumispaikka 4, Inkoo 2: ohittaessaan tämän paikan VTS-liikenneilmoituksiin velvoitettu alus ilmoittautuu Helsinki VTS:lle VHF-kanavalla 09.
  1. 59°49.9'N 024°15.9'E.
  1. KS=117°.
  2. 3h 10 min.
  1. Ei ole, koska kohde loittonee.
  2. Electoronic Bearing Line, sähköinen suuntimaviiva.
  3. Vaimennus voi peittää todellisia kohteita.
  1. 59°44.8'N 024°51.5'E.
   • Oikein ...ja väärin. Jos olet lähtenyt Itämeren altaan Schengen-maasta, saat poiketa Pranglissa käymättä passintarkastuksessa. Venäjältä tai Itämeren ulkopuolelta tullessa on velvollisuus käydä passintarkastuksessa. Rajatarkastus taas voidaan tehdä koska tahansa.
   • Väärin. Tulliraja liittyy valtion rajoihin. Merellä Suomen tulliraja on kaksi meripeninkulmaa ulompana kuin aluemeren ulkoraja ulottumatta kuitenkaan toisen valtion aluemerelle.
   • Väärin ...ja oikein. EEZ, Exclusive Economic Zone, on käsitteenä merialue, joka on lähempänä yhden valtion sisäisten aluevesien ulkorajaa kuin minkään muun valtion samaa rajaa. On siis kysymys alueesta, ei rajaviivasta.
    Kuitenkin, Suomi hallitsee EEZ-alueellaan kaikkia taloudellisia resursseja, siis myös kalastusta, joten EEZ-raja on samalla myös Suomen kalastusalueen raja.
  1. Voimakas etelätuuli.
  2. Merituuli syntyy, kun maan päällä oleva ilma lämpenee auringon vaikutuksesta nopeammin kuin meren päällä oleva ja kevyempänä alkaa nousta ylöspäin. Mereltä tulee tilalle kylmempää ja painavampaa ilmaa.
  3. 15 m/s.