Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

13.04.2009

Kurssiveneen eksymätaulukko

KS eks MS
0 -1 359
10 -1 9
20 0 20
30 +1 31
40 +2 42
50 +4 54
60 +4 64
70 +3 73
80 +2 82
90 0 90
100 -1 99
110 -3 107
120 -4 116
130 -6 124
140 -7 133
150 -8 142
160 -8 152
170 -6 164
180 -4 176
190 -3 187
200 -1 199
210 0 210
220 +1 221
230 +3 233
240 +5 245
250 +6 256
260 +8 268
270 +9 279
280 +8 288
290 +6 296
300 +4 304
310 +3 313
320 +2 322
330 +1 331
340 0 340
350 -1 349
360 -1 359
KS eks MS

Suomen Navigaatioliitto käyttää viereistä eksymätaulukkoa saaristo- ja rannikkonavigoinnin kirjoissa ja tutkintotehtävissä.

Eksymän teoria lyhyesti

Eksymän aiheuttaa kompassin ympäristö. Vain kiinteästi paikkaansa asennetun kompassin eksymä voidaan määrittää. Eksymätaulukko liittyy ainutkertaisesti kompassin asennukseen. Jos sama kompassi asennettaisiin toiseen veneeseen tai jos toinen kompassi asennettaisiin nykyisen tilalle, taulukko ei enää kelpaisi. Eksymätaulukkoa ei siis saa käyttää muille kuin sille ainutkertaiselle kompassi-installaatiolle, jolle se on laadittu.

Kompassisuunta, magneettinen suunta ja tosisuunta kuvaavat kaikki kolme aluksen kölilinjan suuntaa. Kun ruoria käännetään ja aluksen asento suhteessa maapalloon muuttuu, nämä muuttuvat yhtäaikaa. Magneettisen suunnan ja tosisuunnan ero, eranto, on ainakin hetkellisesti vakio. Eksymätaulukko kuvaa kuinka kompassisuunta muuttuu magneettiseen suuntaan verrattuna. Eksymätaulukon merkitystä pohtiessa on tärkeää myös ymmärtää, ettei sorto tai virta mitenkään vaikuta näiden kolmen suunnan keskinäiseen suhteeseen.

Eksymät on taulukoitu kompassisuuntien 10° välein. Taulukossa on kolme saraketta ja sitä luetaan kahdesta suunnasta sen mukaan onko lähtötietona kompassisuunta vai tosisuunta. Kompassin lukema KS haetaan 1-sarakkeesta ja saadaan 2-sarakkeesta eksymä. Kartan tosisuunta lasketaan erannon avulla magneettiseksi suunnaksi MS, joka haetaan 3-sarakkeesta ja saadaan 2-sarakkeesta eksymä. Jos lähtötieto ei osu taulukkoarvolle, eksymäarvo interpoloidaan lineaarisesti taulukkoarvojen väliin.

Kurssiveneen lukuisat kompassit

Navigaatioliiton laatimissa tehtävissä liikutaan kuvitteellisella kurssiveneellä, jossa on mukana vähintään yksi kiinteä kompassi. Viereinen taulukko kuvaa kurssiveneen ensisijaisen kompassin eksymän. Tämän kompassin nimeäminen on haparoivaa; välillä sitä kutsutaan pääkompassiksi, välillä taas ohjailu- tai ohjauskompassiksi. Muita, toissijaisia kompasseja kutsutaan suuntima- ja varakompasseiksi. Lisäksi tehtävissä käytetään käsivaralta käytettäviä käsisuuntimakompasseja.

Kaikki kompassisuunnat ja -suuntimat koskevat ensisijaista kompassia ellei tehtävässä muuta mainita. Kun tehtävässä on mukana kompassisuure, siihen liittyy eksymä, joka huomioidaan aina ilman eri huomautusta.

Käsisuuntimakompassin eksymä on liikkuvuutensa vuoksi tuntematon. Eksymä mainitaan kuitenkin laskuissa (sen arvo oletetaan nollaksi).

On myös olemassa tehtävätyyppi eksymänmääritys. Eksymää määritettäessä se on tarkoitus laskea lähtötiedoista. Eksymätaulukkoa ei tietenkään käytetä siinä tapauksessa.

Kaiken edellä esitetyn perusteella viereistä eksymätaulukkoa ei käytetä, jos

  1. kyseessä on muu kompassi kuin se, jonka eksymätaulukko on annettu,
  2. määritetään eksymää,
  3. käytetään käsisuuntimakompassia tai muuta liikkuvaa kompassia,
  4. ollaan kokonaan toisella aluksella.