Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

03.05.2012

Rannikkolaivuritutkinto

Tutkintovaatimukset

Vuonna 2008 hyväksytyt tutkintovaatimukset on julkaistu Suomen Navigaatioliiton julkaisussa 8a Veneilijän merenkulkuoppi II: Rannikkonavigointi, 8. painos sivulla 137.

Tutkintopaperit

Tutkinnossa kokelaalle jaetaan ainakin kaksi A3-kokoista arkkia, joista toinen on taitettu 4-sivuinen tutkintolomake ja toinen kaksipuoleinen A3-kartta. Rannikkotutkinnossa kysymykset ovat vaativampia kuin saaristossa, kysymyksiä on lukumääräisesti hieman vähemmän ja niiden arvo vaihtelee kahdesta seitsemään pisteeseen. Merenkulkuopin tutkinnosta voi saada enintään 30 pistettä. Hyväksytty tutkinto edellyttää vähintään 15 pistettä.

Tutkintolomakkeen alussa on henkilötieto-osio, jossa kysytään nimeä, syntymäaikaa, osoitetta, postitoimipaikkaa, puhelinta ja sähköpostiosoitetta. Henkilötieto-osioon täytetään myös oman opettajan nimi, tutkintopaikka (VUOSAARI) ja järjestävä seura (79) sekä kentät "diplomi" ja "todistus", joita käytetään liiton arkistossa (niiden täyttäminen neuvotaan yleensä tutkintotilaisuudessa).

Uudemmissa tutkinnoissa toisena osana on johdanto, jossa kerrotaan millaisella veneellä ja millaisissa säässä liikutaan. Aluksen pituus ja tuulen suunta vaihtelevat. Uusimmissa tutkinnoissa ilmoitetaan, että aluksella on Meri-VHF, GPS-vastaanotin ja tutka.

Eranto on tähän asti aina annettu rannikkotutkinnoissa ja sen arvo on ollut 6°E yhtä poikkeusta lukuunottamatta. Kun arvo annetaan, sitä käytetään sellaisenaan laskuissa eikä arvoa lasketa kompassiruusun tiedoilla.

Tutkintotehtävissä käytetään eksymätaulukkoa soveltuvin kohdin. Lomakkeessa on pelkkä taulukko; siellä ei enää neuvota sen käyttöä. On tiedettävä kuinka ja milloin sitä käytetään — sekä milloin ei käytetä. Olemme kirjoittaneet taulukon yhteyteen lyhyen version asiasta.

Vuoroveteen liittyvät taulukot jaetaan normaalisti erillisinä liitteinä. Syksyyn 2004 asti käsiteltiin vuorovettä Englannin kanaalissa ja uuden harjoitusmerikartan myötä keväästä 2005 Hankoniemen ja Saaristomeren eteläpuolisella kuvitteellisella vuorovesialueella. Tässä julkaistuissa tehtävissä käytetään keväästä 2006 lähtien erillisiä vuorovesitaulukoita. Sitä aikaisempien tehtävien vuorovesitiedot annetaan tehtävän yhteydessä.

Etusivulle on mahdutettu edelläolevien lisäksi ensimmäiset tehtävät. Tutkintotehtävät on ympäröity laatikoilla, jotka rajaavat tilaa, johon lomakkeen suunnittelija on tarkoittanut ratkaisun mahtuvan.

Tutkintokartta

Tehtäviin liittyy Carta Navigationis -harjoitusmerikartta läntiseltä Suomenlahdelta. Sitä myyvät Suomen Navigaatioliitto ja kirjakaupat. Sen tilalla voi käyttää aitoa merikarttaa 952, Läntinen Suomenlahti 1:250 000 (kalliimpi).

Tutkinnossa käytetään kahta Carta Navigationiksen A3-kokoista otetta. Tutkintokartta on kaksipuoleinen ja sen kuvaamien alueiden väliin on tarkoituksella jätetty välimatkaa. Normaalista merikartasta poiketen siinä ei ilmoiteta merikartan normaaleja legendatietoja, kuten sen nimiö, projektio ja mittakaava. On vain oletettava, että se on Mercator-projektiossa.

Lähdemateriaali

Tutkinnossa on sallittua käyttää Suomen Navigaatioliiton julkaisua 2: Merkintätaulukot — Besticktabeller. Vaihtoehtoisesti saa käyttää Suomen Navigaatioliiton julkaisusta 8a: Veneilijän merenkulkuoppi II: Rannikkonavigointi, 8. painos irti revittyjä sivuja 143–159 (tai vastaavia sivuja aiemmista painoksista tai ruotsinkielisestä julkaisusta 8b). Mainitut taulukot eivät saa sisältää merkintöjä.

Kaikki muu materiaali on kiellettyä.

Vinkkejä

Esittelemme myös tutkintoja yleisesti sekä saaristo- ja erityisesti rannikkotutkintojen usein käsiteltyjä kysymyksiä.