Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

03.05.2012

Saaristolaivuritutkinto

Tutkintovaatimukset

Vuonna 2010 hyväksytyt tutkintovaatimukset on julkaistu Suomen Navigaatioliiton julkaisussa Veneilijän merenkulkuoppi I: Saaristonavigointi, 11. painos sivuilla 180–181.

Tutkintopaperit

Tutkinnossa kokelaalle jaetaan kaksi A3-kokoista arkkia, joista toinen on taitettu 4-sivuinen tutkintolomake ja toinen yksipuoleinen A3-kartta. Kysymyksiä on kymmenen ja kaikki kysymykset ovat 3 pisteen arvoisia. Merenkulkuopin tutkinnosta voi saada enintään 30 pistettä. Hyväksytty tutkinto edellyttää vähintään 15 pistettä.

Tutkintolomakkeen alussa on henkilötieto-osio, jossa kysytään nimeä, syntymäaikaa, osoitetta, postitoimipaikkaa, puhelinta ja sähköpostiosoitetta. Henkilötieto-osioon täytetään myös oman opettajan nimi, tutkintopaikka (VUOSAARI) ja järjestävä seura (79) sekä kentät "diplomi" ja "todistus", joita käytetään liiton arkistossa (niiden täyttäminen neuvotaan yleensä tutkintotilaisuudessa).

Uudemmissa tutkinnoissa toisena osana on johdanto, jossa kerrotaan millaisella veneellä ja millaisissa olosuhteissa liikutaan. Aluksen pituus, korkeus ja syväys sekä säätila ja vedenkorkeus vaihtelevat. Uusimmissa tutkinnoissa kuvataan myös lähtöpaikka.

Tutkinnoissa on ainakin viimeisen kymmenen vuoden ajan annettu vakio-eranto 7°E. Kun arvo annetaan, sitä käytetään sellaisenaan laskuissa eikä arvoa lasketa kompassiruusun tiedoilla. Joskus saatetaan pyytää laskemaan erannon tarkka arvo; silloin arvo toki lasketaan.

Tutkintotehtävissä käytetään eksymätaulukkoa soveltuvin kohdin. Lomakkeessa on pelkkä taulukko; siellä ei enää neuvota sen käyttöä. On tiedettävä kuinka ja milloin sitä käytetään — sekä milloin ei käytetä. Olemme kirjoittaneet taulukon yhteyteen lyhyen version asiasta.

Etusivulle on mahdutettu edelläolevien lisäksi ensimmäiset tehtävät. Tutkintotehtävät on ympäröity laatikoilla, jotka rajaavat tilaa, johon lomakkeen suunnittelija on tarkoittanut ratkaisun mahtuvan.

Tutkintokartta

Tutkintotehtävät sijoittuvat kuvitteellista aluetta kuvaavan harjoitusmerikartta Carta Marinan alueelle. Suomen Navigaatioliitto ja kirjakaupat myyvät Carta Marinaa.

Tutkinnossa käytetään Carta Marinan A3-kokoista otetta. Normaalista merikartasta poiketen tutkintokartassa ei ilmoiteta merikartan normaaleja legendatietoja, kuten sen nimiö, projektio ja mittakaava. On vain oletettava, että tutkintokartta on Mercator-projektiossa.

Lähdemateriaali

Kaikki lähdemateriaali on kiellettyä.

Vinkkejä

Esittelemme myös tutkintoja yleisesti ja erityisesti saaristotutkintojen usein käsiteltyjä kysymyksiä.