Helsingin Navigaattorit

Helsingin Navigaattorit

13.04.2009

Vinkkejä laivuritutkintoihin

Olemme koonneet tähän merenkulkuopin tutkintojen yleisiä tietämisen arvoisia seikkoja. Erikseen on saatavilla kuvaukset saaristo-, rannikko- ja avomeritutkintoihin sekä vinkit niihin.

Tutkintotilaisuus

Tutkintotilaisuudet muistuttavat hieman ylioppilaskirjoituksia. Monet kokevat koetilanteen ahdistavaksi; vastaavasta kokemuksesta saattaa olla vuosia (joitakin helpottaa tietää se etukäteen). Tilojen laatu vaihtelee muun muassa lämpötilan, ilmanvaihdon ja työskentelytilan osalta.

Mukaan kannattaa varata evästä ja juotavaa, jotta valveustila sekä neste- ja sokeritasapaino säilyisivät koko tutkinnon ajan.

Venyttely ja taukojen pitäminen auttaa. WC-käynti kannattaa jo pienen verryttelyn vuoksi.

Alemmissa tutkinnoissa on liian usein karkeita virheitä. Ensin kannattaa epäillä itseään, mutta jos epäilet vahvasti virhettä tehtävän annossa, ota yhteys valvojaan. Valvoja ei todennäköisesti voi suoraan vastata mitään, mutta voi viedä asian eteenpäin selvitettäväksi.

Välineet

Kaikki tutkintomerkinnät tehdään lyijykynällä tai puuvärikynällä. Älä käytä punasävyisiä kyniä äläkä mitään pysyvän jäljen jättävää kynää. Lempilyijykynäsi lisäksi ota mukaan varakynä, kumi ja teroitin.

Karttamerkinnät tehdään terävällä kynällä. Älä suttaa. Piirrä ohuita viivoja. Käytä viitemerkintöjä; kirjoita ne asianomaisten suureiden suuntaisesti. Älä peitä merkinnöilläsi kartan kohteita, vaan siirrä merkintäsi vapaaseen tilaan viiteviivojen avulla. Tehtävän tunnus (numero ja kirjain) on myös mainio merkintä kartalla. Jos haluat käyttää värejä, käytä sinistä puuvärikynää kartalta mitatulle suureelle ja vihreää puuvärikynää kartalle siirretylle suureelle. Keltaista puuvärikynää voit käyttää erityiskohteiden korostamiseen tai kartan valmisteluun (joka toisen meripeninkulman korostamiseen).

Mittausvälineiksi tarvitaan viivoitin, astelevy ja harppi. Mittausharpin lisäksi myös piirtävä harppi on joskus kätevä. Mekaaniset mittausvälineet ovat pääsääntöisesti sallittuja.

Laskin on sallittu väline. Kaikki kommunikointivälineet ovat ehdottomasti kiellettyjä, joten matkapuhelin ei kelpaa laskimeksi tutkintoon (sitäpaitsi matkapuhelimien laskimet ovat surkeita). Jos laskimessa on langaton kommunikointimahdollisuus, vaikkapa infrapunalinkki, se on kielletty. Ohjelmoitavat laskimet ovat sallittuja, mutta ohjelmamuistin on oltava tyhjä (myös tekstisisällöstä; osoitettava pyydettäessä). Pienetkin tietokoneet ovat jo sitten kiellettyjä. Raja on hiuksenhieno (tarkista kutsuuko valmistaja laitetta calculatoriksi, computeriksi vai joksikin muuksi).

Kaikkiin tutkintoihin liittyy useampia jaettavia papereita. Seuraa valvojia jakotilanteessa, että sait kaiken sen materiaalin mitä vertaisetkin. Tarkista liitteet tutkintolomakkeen johdannosta.

Konseptipaperit

Meidän tutkintotilaisuuksissamme omien paperien käyttö on kiellettyä. Me tarjoamme konseptipaperit kokelaiden käyttöön. Toiset tutkinnonjärjestäjät eivät tarjoa papereita, mutta sallivat vastaavasti omien konseptien tuomisen. Selvitä etukäteen tarvitseeko konsepteja ostaa. Oli miten oli, alemmissa tutkinnossa ei varsinaisesti tarvita konsepteja. Kaiken palautettavan materiaalin on oltava A4-kokoista. Ennen kaikkea ei repaleisia paperinpalasia!

Konseptipaperia saa kaikissa tutkinnoissa käyttää siihen, että ratkaisee kaikki tehtävät alusta loppuun siististi konseptille. Vastaukset siirretään tutkintolomakkeelle maininnalla "ratkaisu konseptilla" tai vastauskannelle (avomeri). Avomeritutkinnossa toimitaan juuri näin, mutta alemmissa tutkinnoissa emme kuitenkaan suosittele tätä; jos tila vaan mitenkään riittää, kannattaa vastata kaikkiin tehtäviin suoraan tutkintolomakkeeseen.

Konseptipaperia saatetaan tarvita suttupaperiksi. Suttupaperia ei välttämättä kannata palauttaa tutkintopapereiden mukana. Jos palauttaa, siitä kannattaa mitätöidä virheellisiksi toteamansa osat suurella, yli koko virheellisen alueen vedetyllä vinoristillä. Joskus olennainen ratkaisun yksityiskohta on jäänyt kopioimatta tutkintolomakkeelle ja löytynyt palautetusta suttupaperista (ei ole kuitenkaan taattua, että tutkintojen korjaajat etsivät armonpaloja suttujen seasta).

Vastaaminen

Tutkinnossa voi aina vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tutkintokysymykset ovat suomeksi ja ne on mahdollista saada ruotsiksi (mainitse ilmoittautuessasi). Jos tutkintolautakunta saa tiedon englanninkielisten kysymysten tarpeesta noin kahta kuukautta ennen tutkintoa, kysymykset on mahdollista saada myös englanniksi (ilmoittaudu ajoissa ja mainitse ilmoittautuessasi).

Lue tutkinnon johdannot ja tehtävät huolellisesti. Vastaa kuhunkin tehtävään täsmälleen kerran. Lyhyt ja ytimekäs vastaus on paras — runoilu ei kannata laskutehtävissäkään. Missään nimessä älä vastaa samaan kysymykseen kahdella eri tavalla. Kaksoisvastaus ei todellakaan lisää pisteitä, vaan osoittaa epävarmuutesi ja vie osatehtävän pisteet. Et voi navigoida kerralla kahta vaihtoehtoista reittiä.

Kysymyksiä on karkeasti kahdenlaisia, laskutehtäviä ja asiakysymyksiä. Laskutehtävissä vaaditaan vastauksen lisäksi tuloksen aiheuttaneen laskentaketjun dokumentoimista. Asiakysymyksissä haetaan eksaktia vastausta kysyttyyn asiaan.

Lunttaaminen on ehdottomasti kiellettyä, mutta tutkintomateriaalia pitää käyttää hyväksi kaikissa tehtävissä. Jos vaikkapa maantieteellisten koordinaattien tarkka esitystapa olisi unohduksissa, jokaisessa tutkinnossa on koordinaattipari, josta voi "luntata" asian. Joskus saatetaan kysyä asiaa, joka näkyy suoraan kartalla, esimerkiksi tietty karttamerkki tai rajan nimi (sisäisten aluevesien ulkoraja). Luonnollisesti myös opettajat tietävät tämän.

Yleisiä huomioita

Kirjoita tutkintovastaukseen luettavaa tekstiä. Me korjaajat olemme merenkulkuopin opettajia, emme käsialatutkijoita emmekä apteekkareita. Sinun on tarkoitus kirjoittaa ymmärrettävästi ja meidän ymmärtää kirjoittamaasi. Luettavan käsialan lisäksi muun muassa marginaalit, taulukot ja yleinen ilmavuus selkeyttävät esitystä.

Kirjoita normaalia tekstiä, toisin sanoen käytä isoja ja pieniä kirjaimia. Kokonaan suuraakkosin kirjoitettu teksti heikentää luettavuutta merkittävästi. Lisäksi se muuttaa eräiden merenkulkuopin suureiden merkityksen toiseksi (sama pätee myös nykyiseen muoti-ilmiöön, kokonaan pienaakkosin kirjoitettuun tekstiin).

Noudata vakiintunutta kirjoitustapaa suuntakulmilla ja kaarietäisyyksillä eli käytä asiaan kuuluvia asteen ja minuutin merkkejä. Käyttämättömyys antaa kuvan, ettet oikein ymmärrä niiden päälle. Paljaat kulmat tulkitaan SI-järjestelmän mukaisesti radiaaneiksi.

Käytä kaikilla mitattavilla suureilla yksiköitä: pituudella meripeninkulma, nopeudella solmu ja syvyydellä metri sekä ajalla tunti, minuutti ja sekunti. Jos huomaat kirjoittavasi paperille yksikköä senttimetri tai millimetri, päästä saman tien kynästä irti — olet tekemässä traagista virhettä.

Saatuja tuloksia kannattaa aina tarkastella kriittisesti. Esimerkiksi koordinaattien pitäisi normaalisti sopia tutkintokartalle. Suuntien ja suuntimien lukuarvojen pitäisi olla järkeenkäypiä, muun muassa oikeassa neljänneksessä. Useimmiten matkat ovat näkyvän horisontin sisällä (mutta poikkeuksiakin on). Kaikissa tapauksissa tehtävä on laskettavissa takaperin, jolloin pitää päätyä takaisin lähtötietoihin. Alemmissa tutkinnoissa tehtävät ovat usein kronologisessa järjestyksessä matkareitin varrelta, josta poikkeamista saattaa olla syytä epäillä omia laskuja... Suosittelemme maalaisjärjen käyttämistä.

Sanamuotojakin kannattaa miettiä. Esimerkiksi "kuljen kohti rantaa" ei merellä sen enempää kuin järvellä tarkoita yhtään mitään. Rantahan on loppujen lopuksi vastassa ihan kaikkialla.

Erilaisista tyyppitehtävistä ja muista tutkintokohtaisista asioista olemme kirjoittaneet vinkit erikseen saaristo-, rannikko- ja avomeritutkintoihin.

Palauttaminen

Tutkinnossa palautetaan aina nippu paperia. Kirjoita nimesi jokaiseen erilliseen paperiin. Kartta ja konseptit palautetaan tutkintolomakkeen (avomeressä vastauskannen) sisällä.

Jos on aikaa tutkinnosta lähtiessäsi, kirjoita omat ratkaisusi lähtötietoineen ja välivaiheineen muistiin. Näin voit myöhemmin tarkistaa tuloksesi ja verrata omia ratkaisuja julkaistuihin tuloksiin.