Helsingin Navigaattorit
4.12.2018

Liput ja viirit

Helsingin Navigaattorien lippumerkki

Helsingin Navigaattoreilla on oma pursilippu ja pursilipusta johdettu veneenomistajan viiri. Ne sekä Suomen Navigaatioliiton laivuriviirit ovat jäsenyystunnuksia, joiden käytölle on asetettu tarkat edellytykset. Alla on kerrottu vähintäänkin alkeet niiden käytöstä.

Helsingin Navigaattorien pursilippu

Pursilippu eli veneily-yhdistyksen lippu on Suomen lipun laissa tarkoitettu kansallislipun veroinen erikoislippu, jossa on kansallislipun sinisen ristin päällä valkoinen risti ja tangon puoleisessa yläkentässä yhdistyksen erikoismerkki. Pursilipun käytöstä on säädetty lippuasetuksessa (asetus huvialusten lipuista 1983). Helsingin Navigaattorien pursilipun erikoismerkkinä on kahdeksansakarainen kompassiruusu päällikkeenään Helsingin vaakuna. Värit ovat Helsingin kaupungin värit sininen ja keltainen.

Aluksen lippu on sen virallinen kansallisuustunnus, jota se käyttää aina kulussa ollessa. Kiinnitetty alus liputtaa kuten maissa liputetaan. Miehittämätön alus ei liputa. Huvivene liputtaa joko pursilipulla tai kansallislipulla. Pursilippuun liittyy aina käyttöedellytyksiä; kansallislipulla voi lain mukaan liputtaa jokainen.

Helsingin Navigaattorien pursilippu

Aluksen lippu on sen lipuista ja viireistä tärkein ja luonteeltaan poissulkeva; sen on oltava suurin, näkyvin ja arvokkaimmalla paikalla eikä näkyvillä saa olla toista (samaakaan) kansallisuustunnusta. Lipun oikea paikka on aluksen perässä näkyvimmällä paikalla yksinään (tästä syystä sitä kutsutaan toisinaan myös perälipuksi). Lipun läheisyyteen eikä sen salkoon tai nostimeen ripusteta mitään muuta. Aluksella on siis vain yksi lippu ja se on kaikista lipuista ja viireistä tärkein: muut (myös kohteliaisuusliput) rinnastetaan viireiksi.

Helsingin Navigaattorien pursilippua käyttää seuran venerekisteriin kuuluva huvivene, joka kuljettaa seuran jäsentä. Rekisteriin kuuluminen edellyttää vuosittaista katsastusta kesäkuun loppuun mennessä. Seuran jäsenen mukanaolo riittää: veneen omistajaksi rekisteriin merkityn ei tarvitse olla mukana eikä toisaalta seuran jäsenen tarvitse olla päällikkönä tai navigointivastuussa. Muussa tapauksessa alus käyttää tavallista kansallislippua (siniristilippu).

Helsingin Navigaattorien veneenomistajan viiri

Veneenomistajan viiri

Veneenomistajan viiri on Helsingin Navigaattorien pursilipusta lippuasetuksen mukaan johdettu kolmion muotoinen viiri. Suosittelemme viirin käyttöä koko veneilykauden ajan — sitä ei tarvitse laskea yöksi tai aluksen ollessa miehittämätön.

Veneenomistajan viiriä käyttää seuran jäsen omistamassaan aluksessa. Alukselle itselleen ei aseteta mitään vaatimuksia.

Suomen Navigaatioliiton laivuriviirit

Suomen Navigaatioliiton laivuriviiri on järjestäytyneen veneilijän tunnus. Viirejä on kolmenlaisia: yksi kullekin laivuriarvolle, jotka ovat saaristo-, rannikko ja avomerilaivuri. Laivuriarvo määräytyy liiton tutkinnoissa; kaikki kolme tutkintoa läpäisseet ovat avomerilaivureita. Saaristolaivuriviirissä on sininen pohja ja keskellä valkopohjainen ruorikuvio. Rannikkolaivuriviirissä on sen lisäksi valkoinen vaakaviiva ja avomerilaivuriviirissä sekä pysty- että vaakaviiva. Laivuriviirin käyttö edellyttää joko Suomen Navigaatioliiton tai Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenyyttä.

Avomerilaivuriviiri
Rannikkolaivuriviiri
Saaristolaivuriviiri

Seuramme jäsenet ovat vähintään saaristolaivureita ja kuuluvat kaikki Suomen Navigaatioliittoon, joten jokaisella varsinaisella jäsenellämme on oikeus laivuriviirin käyttöön oman laivuriarvonsa mukaan. Laivuriviiriä ei tarvitse laskea veneilykauden aikana.