Helsingin Navigaattorit
4.12.2018

Opetustoiminta

Merenkulkuoppi

Merenkulkuoppi on oppiaine merellä liikkumisesta, etenkin navigoinnista. Se jaotellaan kahteen osaan, maantieteelliseen ja tähtitieteelliseen merenkulkuoppiin. Merenkulkuoppia opetetaan ammatillisesti merenkulkualan oppilaitoksissa, Merivoimissa ja eräissä aikuiskoulutuskeskuksissa. Harrastusmielessä sitä opetetaan kansalaisopistoissa, veneseuroissa, meripelastusseuroissa ja meripartiossa.

Suomen Navigaatioliiton opetusohjelman mukaan saaristonavigointikurssi on maantieteellisen merenkulkuopin peruskurssi ja rannikkonavigointikurssi sen jatkokurssi. Ylin kurssi on tähtitieteellinen merenkulkuoppi. Kurssit eivät ole erillisiä kokonaisuuksia, vaan ylemmillä kursseilla tarvitaan alempien esitietoja. Kursseja vastaa samanniminen tutkinto, joista käytetään myös perinteisempiä nimiä, arvojärjestyksessä saaristo-, rannikko- ja avomerilaivuritutkinto.

Tyhjästä merenkulkuopin opiskelun aloittaville suositeltava aloitushetki on syksyn alussa. Perinteinen tapa on käydä saaristokurssi syyslukukaudella (tutkinto joulukuussa) ja rannikkokurssi kevätlukukaudella (tutkinto huhtikuussa).

Merenkulkuopin opetus

Seuramme järjestää merenkulkuopin kursseja yhdessä kansalaisopistojen kanssa, toisin sanoen seuramme opettajat opettavat pääkaupunkiseudun eri opistoissa. Opetus tapahtuu opistojen opetusohjelman osana ja siksi kursseille ilmoittaudutaan suoraan opistoon – ei seurallemme eikä opettajillemme.

Saaristo- ja rannikkonavigointikurssit ovat joko kevät- tai syyslukukauden kestäviä kursseja. Tähtitieteellisen merenkulkuopin kurssi eli avomerilaivurikurssi alkaa aina syksyllä ja kestää koko lukuvuoden eli sekä syys- että kevätlukukauden. Kurssien hinnat ja tuntimäärät vaihtelevat opistokohtaisesti. Syys- ja hiihtolomissa noudatetaan pääsääntöisesti helsinkiläisten koulujen aikataulua.

Seurallamme on opetusta Stoassa. Tällä hetkellä ainoa opettajamme on Eija Nurminen.