Helsingin Navigaattorit
11.3.2023

Merenkulkuopin tutkinnot — Navigation Exams

Valtakunnalliset tutkinnot — Nationally Coordinated Exams

Järjestämme vuosittain kaksi Suomen Navigaatioliiton valtakunnallista merenkulkuopin tutkintotilaisuutta huhti- ja joulukuussa. Tilaisuuksissa on mahdollista suorittaa saaristo- tai rannikkolaivuritutkinto. Avomerilaivuritutkintoja emme tällä hetkellä järjestä.

Tutkinnot voi aina suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi riippumatta käytetystä kysymyslomakkeesta. Kysymyslomakkeet on aina tilattavissa suomeksi ja ruotsiksi sekä alemmissa tutkinnoissa noin kaksi kuukautta etukäteen tilattuna myös englanniksi.

Tutkintopäivä on aina perjantai. Tutkinnot alkavat kello 18.00 ja päättyvät kello 22.00.


Tulevia tutkintopäiviä:

LAIVURITENTTI

Saaristotentti 21.4.2023 klo 1800-2200 MP:n kerhotalolla Marjaniemenranta 1, 00930 Helsinki
(ilmoittautuminen 31.3.2023 mennessä info@navis.fi)

------------

   We have Inshore and Coastal Navigation exams twice a year, in December and in April. The future dates are listed above. The exams are always on Fridays from 18.00 (6PM) to 22.00 (10PM).

   The Examination Board members draft the exam texts primarily in Swedish and then translate them into Finnish. After common review the questions are translated back to Swedish. For Inshore and Coastal Navigation Exams English translation may be requested. It is up to the Examination Board if the translation is made or not. If you need English translation, please enter for the exam at least two months before the date. If Finnish or Swedish papers are sufficient, please enter for the exam one month before the date (after that you can always ask if you're lucky and we can fit you in).

   In exams it is always permitted to answer in Finnish, Swedish and English. The Celestial Exam text is always in Finnish and Swedish (and there will be no English translation). Without prior knowledge we may not have Swedish language papers available for the lower grade exams.

Tutkintotilaisuutemme — Our Exams

Järjestämiimme laivuritutkintoihin ilmoittaudutaan näillä ohjeilla.

Pyydämme saapumaan jo kello 17.30.

   Please read the instructions how to enter the exam.

   You can find more information of our association here.

Edellytykset osallistumiselle — Who can enter

Saaristolaivuritutkintoon on kuka tahansa lämpimästi tervetullut. Siihen vaaditaan vain tietoa ja taitoa, ei jäsenyyttä tai kurssin käymistä. Rannikkolaivuritutkintoon vaaditaan hyväksytty saaristolaivuritutkinto ja avomerilaivuritutkintoon hyväksytty rannikkolaivuritutkinto.

Samassa tutkintotilaisuudessa voi omalla riskillä osallistua useampaan tutkintoon, jolloin tutkinnolle käytettävissä oleva aika jakaantuu yllä olevien tutkintoaikojen mukaan. Puuttuvat alemmat tutkinnot on läpäistävä samassa tilaisuudessa, muuten ylempääkään ei hyväksytä.

Normaalisti tutkinnossa käydään järjestämiemme kurssien yhteydessä, mutta muuten kursseilla ja tutkinnoilla ei ole kytköstä. Tutkintoon voi osallistua, vaikka ei olisi käynyt mitään kurssia. Toivotamme itseopiskelijat tervetulleeksi testaamaan tietojaan.

Eräät seurat vaativat jäsenyyttä tutkintoon osallistumiseksi. Me ajattelemme toisin; seuramme järjestämät tutkintotilaisuudet ovat avoimia kaikille.

   We welcome everyone to enter Inshore Navigation Exam. Our membership is not required to take an exam. The navigation exams must be passed in order: Inshore → Coastal → Celestial. One can take part of multiple exams the same day with the risk of failing a lower one (in this case the higher ones will fail as well).

Useampaan tutkintoon kerralla osallistuminen — Taking multiple exams

Samassa tutkinnossa voi suorittaa sekä saaristo- että rannikkolaivuritutkinnon; kokelaan oman valinnan mukaan joko yhtaikaa tai peräkkäin.

   Multiple exams may be done during the same day, considering the time constraints. Contact our staff for details.

Tutkintoon valmistautuminen — Preparing for exams

Olemme koonneet takavuosien tutkintoja harjoittelumateriaaliksi tutkintoihin valmistautuville. Nykyisin tutkinnot toistavat itseään huomattavasti.

   Currently the exams are quite predictable as they repeat the same questions. The Examination Board uses copy-paste extensively. The link contains old exams in Finnish language.